Z jenerasyonu, hayatta değil, oyunda başarısız olmaktan korkuyor

Dünyada ve Türkiye’de gelişen ve değişen teknoloji, beklentilerin ve taleplerin de kuşaktan nesile değişmesinde tesirli olurken, yakın gelecekte idare kademesine geçmesi beklenen Z nesli çok sayıda araştırmanın ana gündem hususu olmaya devam ediyor.

1996 yılı ve sonrasında doğan Z jenerasyonu, önümüzdeki yıllarda dünyadaki pek çok alana taraf verecek jenerasyon olarak tanımlanıyor. Dünya nizamından tüketim alışkanlıklarına, iş yapma biçimlerinden hayat usullerine kadar toplumsal bir dönüşüm yaratması beklenen Z nesli, bu nedenle pek çok açıdan değer taşıyor.

Bu çerçevede Maya Vakfı’nın Smartlook Analytics laboratuvarı ile birlikte gerçekleştirdiği Z nesli araştırmalarından biri olan nöro-politik çalışmada, Z jenerasyonunun mevcut muhtaçlıkları, eğitime bakış açıları, gelecekten beklentileri ve istedikleri başkan profilleri incelendi.

Maya Fikir Kulübü’nün yürüttüğü araştırma kapsamında, Türkiye’de 13 milyondan fazla bir büyüklüğe sahip olan Z jenerasyonunun gerçeklerinin anlaşılması hedeflendi.

Araştırma kapsamında iştirakçilere 140’ın üzerinde farklı uyaran gösterildi ve bunlara verilen reaksiyonlar tahlil edildi.

Bu uyaranların tesir sıralamalarına bakıldığında, babaları ile olan etkileşimi, anne, kardeş, öğretmen, arkadaşa nazaran 3-4 kat daha olumlu etkilenme oluşturan Z jenerasyonu gençleri, babalarından gelen negatif bildirimleri kabul ederken, anneden gelen negatif bildirimlere ise reaksiyon gösteriyor.

Z nesli görüntü ile bağlantı tercih ediyor

Sonuçlara nazaran, video izlemek Z nesli gençlerinin hayatlarında çok değerli bir yer tutuyor. Gençler, Youtube, Netflix, Instagram üzere görüntü içerikler sunan platformları ağır olarak kullanıyor, görüntü ile irtibatı tercih ediyor.

Oyun dünyasının süratle gelişmesini sağlayan Z jenerasyonu, birebir vakitte kendi dünyasının merkezine de oyunu koymuş durumda. Gençlerin büyük çoğunluğu online oyunlar oynuyor ve buna büyük bir vakit harcıyor.

Araştırmada öne çıkan farklı bir öge ise, oyunlardaki başarısızlık gençleri, gerçek dünyadaki başarısızlıklardan daha fazla etkiliyor. Gençler oyunlarda başarısız olmaktan kıymetli ölçüde korkarken, gerçek dünyadaki başarısızlık korkusu, oyun dünyasındaki başarısızlık dehşetinden sonra geliyor.

Z jenerasyonu için para değil işteki huzur değerli

Araştırmada Z jenerasyonunun eğitime bakış açısı da sorgulandı. Sonuçlara nazaran, Z jenerasyonu öğrencileri üniversitede kısım seçiminin çok kıymetli olduğunu belirtiyor lakin kendilerinin bu mevzuda gereğince güzel olamayacaklarını düşünüyor ve bu sebeple ileride rahat bir hayat yaşayamayacaklarına da inanıyor.

Araştırma kapsamında Z jenerasyonu gençlerine yönlendirilen sorulardan birkaçı da gelecekteki iş hayatları hakkında oldu.

Gençlerin verdikleri karşılıklar, daha fazla kazanacakları lakin hoşlanmadıkları işler yerine, yemek ve yaşamak için kâfi paraya sahip olacakları hoşlandıkları işlerde çalışmak istediklerini gösterdi. Bu sayede kendilerine daha fazla vakit ayırıp toplumsallaşmayı ve istekli tertiplere katılmayı düşünüyorlar.

Yapılan araştırma, Z jenerasyonunun siyasi önderlerde ne üzere özellikler olmasını istediklerini de gözler önüne serdi. Bu özelliklerin başında siyasi başkanın “Çalışkan ve Güvenilir” olması geliyor. Bunun yanı sıra refah sahibi olması, yenilikçi ve mevcut şartları yeterli okuması Z neslinin bir önderde olmasını beklediği özellikler içinde yer alıyor. 

Geri
Superbox