Turkcell Kurumsal hattı kolayca alabilir ya da mevcut hattınızı kurumsal hatta çevirebilirsiniz. Kurumsal hat almak için Talep Formu’nu doldurmanız  yeterli. Başvurunuz tamamlandıktan sonra, müşteri temsilcisi arkadaşımız sizi 24 saat içinde arayacak ve sizden ziyaret için randevu talebinde bulunacaktır.

Başvurabilmeniz için gereken evraklar:

-Limited şirket ve Anonim şirketler için;

 • Geçerlilik tarihi dolmamış imza sirküleri,
 • Şirket yetkilisinin kimlik fotokopisi,
 • ​KDV tahakkuk fişi ya da vergi levhası,
 • Şirket kaşesi.

-Şahıs şirketleri için;

 • Yetkili kişi kimlik fotokopisi,
 • Vergi levhası

Tüzel kişiler:

 • Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilmiş şirketler (anonim, limited, komandit, kolektif), kooperatifler, dernekler, vakıflar, siyasi parti, sendika, tüzel kişiliği haiz kamu kurum ve kuruluşları.
 • Ticaret kanununda tanımlanan tacirler
 • Ticaret sicilinde ve maliyede kaydı bulunan gerçek kişiler ile birden çok ortağa sahip olan, ancak tüzel kişiliği bulunmayan Borçlar kanunu hükümlerine tabi adi şirketler.

Serbest meslek sahipleri:

 • Gelir vergisi kanununun 65. ve 66. maddelerinde tanımlanan serbest meslek sahipleri. Sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi ya da mesleki bilgiye, ya da ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işleri kendi nam ve hesabına yapanlar. Gümrük komisyoncuları, bilimum borsa ajan ve acentaları, noterler, noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar; serbest meslek erbabını bir araya getirerek teşkilat kurmak ya da bunlara sermaye temin etmek suretiyle, ya da sair suretlerle serbest meslek kazancından hisse alanlar; Serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif ve adi şirketlerde ortaklar, adi komandit şirketlerde komanditeler; Dava vekilleri, müşavirler, doktorlar, avukatlar, eczacılar, emlakçılar diş protezcileri, kurumlar ve tüccarlarla serbest meslek erbabının ticari ve mesleki işlerini takip edenler ve konser veren müzik sanatçıları,esnaflar.
 • Ticari kazanç elde eden ve vergi mükellefiyeti olan kişiler.
 • Mevcutta kurumsal hattı abonesiyseniz, yeni hat talebinizi buradan kolayca yapabilirsiniz.​