TURKCELL NB-IoT

NB-IoT Nedir?

NB-IoT teknolojisi, LTE frekans bandlarında çalışma özelliği, geniş kapsama,düşük güç tüketimi ve bağlantı kalitesi sağlamaktadır.3GPP standartlarında geliştirilmiş bir teknoloji olan NB-IoT, LTE frekansları üzerinde çalışmakta olup, mevcut LTE şebekesi üzerinde, düşük data hız ve veri kullanımları için ama çok sayıda uç cihazı etkili-kesintisiz yönetebilmek için geliştirilmiş bir şebeke olarak öne çıkmaktadır. NB-IoT kullanacak hatlar için sim kartın LTE (4.5G) uyumu olmalıdır. Bunun haricinde özel bir sim ihtiyacı yoktur

IoT teknolojisinde sensörler, kameralar vb. tüm uç cihazlar farklı haberleşme teknolojileri ile (Internet, DSL, M2M, data hattı vs.) verilerini merkezi bir yerde toplayabilirler. Böylelikle servisler arası da iletişim ve etkileşim mümkün olmaktadır. Bu uç cihazlar; elektrik-su-doğalgaz sayaçları, enerji izleme, tarım, trafik, otopark, sağlık, ev güvenliği, stok takibi, tarım, hayvancılık gibi çok farklı uygulamalarda kullanılabilirler. NbIOT, mobil olmayan ve sürekli olarak konum değiştiren cihazların yönetimi için uygun değildir. Konumu genelde değişmeyen ama uzaktan sürekli kontrol altında tutulması gereken uç noktalar için ideal IoT şebeke seçimi olacaktır.

Kapalı alandaki penetrasyon ve kırsal kesimdeki kapsama kalitesi NB-IoT ‘ yi pek çok uygulamada çok önemli bir hale getirmiştir.Dünyada pek çok operatör dar band teknolojisine büyük yatırım yapmaktadır. Bu eko sistemde operatörlerin en önemli rolü iyi bir şebeke altyapısı sağlamaktır.Bu altyapı üzerinden yenilikçi servislerin sunulabilmesi için operatörler diğer IoT teknoloji sağlayıcıları (uç cihaz üreticileri, servis sağlayıcılar vs.) ile sıkı işbirliği içerisinde geniş bir eko sistem yaratabileceklerdir. Operatörlerin sağlayacağı kaliteli altyapı (connectivity) üzerinden akıllı sayaç, akıllı park, araç takip gibi NB-IoT çözümleri sunulabilmektedir.  2020 yılında dünya genelindeki IoT yatırımlarından milyon dolarlık kazanç elde edilmesi öngörülmektedir. NB-IoT servisleri için büyük pazar potansiyeli olan alanlar aşağıdaki şekilde gruplandırılabilir:

 • Enerji
 • Tarım
 • Otomotiv ve Lojistik
 • Güvenlik
 • Akıllı Şehir
 • Sağlık
 • Akıllı Ev
 • Üretim
 • Perakende
NbIOT şebeke,  sadece M2M tarifeler ve M2M ürün tipindeki hatlar için kullanılabilir olacaktır. Diğer ses-data hatlarında kullanılamayacaktır. NbIoT şebeke seçildiğinde, sadece NbIoT şebeke kullanılabilecek, otomatik olarak 2G-3G-4.5G şebekelerine geçiş izni olmayacaktır. Başlangıçta özel bir tarife konumlandırılmamıştır. Mevcut M2M tarifeler ile, müşteri yöneticisi bilgi ve yönlendirmesi ile kullanmak uygun olacaktır.
 • NbIoT şebeke, genel olarak kurumsal hatlar için konumlandırılmış olmakla beraber, bireysel M2M hatlar için de kullanılabilir. Detay bilgi için lütfen müşteri yöneticiniz ile görüşünüz.
 • m2m hat kullanım koşulları taahhütnamesi için tıklayın.