Türkiye’de bilişim sektöründeki büyüme pandemide hız kazandı

Logo Grup Üst Yöneticisi (CEO) Buğra Koyuncu, yaptığı açıklamada, dijital dönüşümün giderek ivmelendiğini belirterek, Kovid-19 ile uzaktan çalışma süreçlerine başlanmasının 2020’de dijital dönüşümün hız kazanmasının en önemli nedeni olduğunu söyledi.

Bilişim Sanayicileri Derneğinin (TÜBİSAD) raporuna göre, Türkiye bilgi ve iletişim teknolojileri pazarının 152 milyar TL büyüklüğü olduğunu aktaran Koyuncu, şunları kaydetti:

“Bunun içerisinde bilgi teknolojileri kısmı 56 milyar TL bir büyüklüğü temsil ediyor. Bu da; donanım, yazılım ve hizmetler olarak üç temel bileşenden oluşuyor. Teknoloji ve dijitalleşme artık hayatımızın her alanında yer almaya başladı. Şirketler de değişen tüketici davranışlarına göre iş modellerini, ürünlerini, hizmetlerini ve iş süreçlerini dijitalleştirmek durumunda kaldı. Kısacası, her adımdaki değişiklikler kelebek etkisi oluşturarak dönüşümü tetikledi ve inovasyonu yarattı. Şirket olarak 2020’de iş ortaklarımız ve tüm ekosistemimiz için yüksek katma değer yaratmaya devam ettik ve etmeyi sürdüreceğiz.”

“Türkiye bilgi teknolojileri pazarının 2021’de büyümeye devam etmesini bekliyoruz”

İndeks Bilgisayar Genel Müdürü Banu Sürek de teknolojinin, Kovid-19 salgınından en az etkilenen sektörlerden olduğunu belirterek, sektörün hız kazanan dijitalleşme neticesinde geliştiğini söyledi.

Bu gelişmenin Türkiye’de bilişim teknolojileri sektöründe de mart ayından beri yaşandığını ifade eden Sürek, şunları kaydetti:

“Index Grup açısından 2020’yi değerlendirirsek; pandeminin getirdiği yeni koşullarla teknoloji sektöründe faaliyet gösteren tüm paydaşlar gibi biz de ticari olarak oldukça verimli bir süreç yakaladığımızı söyleyebiliriz. Distribütörlüğünü yaptığımız mevcut markalarımızda artan pazar paylarımız ve yeni markalarımızın ciro gelişimine katkısı ile sektör büyümesinin üzerinde bir büyüme öngörüyoruz. 2021’de ve devamında, kişisel bilgisayarlar başta olmak üzere birçok teknoloji ürününün ticaretinde büyümenin devam etmesini ve Türkiye bilgi teknolojileri pazarının bu bakışla 2021’de belli oranda büyümeye devam etmesini bekliyoruz.

Index Grup olarak, 9 aylık 2019 ve 2020 karşılaştırmalı mali tablolarımıza baktığımızda, yüzde 130 ciro büyümesi, yüzde 90 faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK), yüzde 93 civarında da net kar büyümesi elde etmiş olduk. Pandemi ortamının uzaktan çalışma, uzaktan eğitim gibi etkenlerle bizim sektörümüz açısından bir büyüme fırsatına dönüştüğü ve bunun da bizim büyüme ve karlılık rakamlarımıza çok olumlu yansıdığı açık bir şekilde söylenebilir. Bu yüksek büyüme rakamlarını kaydederken alacak, stok ve kur riski gibi en büyük risklerin yönetimi konusunda azami dikkati gösterdik.”

“Pazar büyüklüğünde uzun yıllardır gözlemlenmemiş artışlar kaydedildi”

Arena Bilgisayar Mali İşler Direktörü Ertan Tuna ise 2020 yılında bilgi teknolojileri ürünlerine olan talebin artması nedeniyle şirketin faaliyetlerinde genel olarak ciddi bir hareketlilik olduğunu belirterek, “Kovid-19 döneminde tüketici ihtiyaçlarının farklılaşması ve çeşitlenmesi nedeniyle toplam pazar büyüklüğünde uzun yıllardır gözlemlenmemiş artışlar kaydedildi.” dedi.

Dizüstü bilgisayar satışlarının 2019 yılına kıyasla yüzde 75 arttığını aktaran Tuna, “Bilişim sektöründe yaşanan bu artışın başlıca sebebi hem mobilitiye olan ihtiyacın hem de teknoloji kullanan birey sayısının artmış olmasıdır. Özellikle bu son dönemde ciddi ivme kazanan uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma gereksinimleri teknolojik altyapıya ve teknolojik cihazlara olan ihtiyacı da arttırmıştır.” dedi. 

Tuna, 2020 yılındaki sürecin genel olarak şirket ve sektör büyümesine olumlu katkıda bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

“İşlem hacmindeki büyümenin doğal bir sonucu olarak ise sürümden elde edilen kazançta artış gözlemlenebilmiştir. Diğer taraftan belirtmemiz gerekir ki, geniş ürün gamımızda yer alan tüm ürünler aynı şekilde ve aynı yönde etkilenmemiştir. Özellikle kullanıcıların ihtiyaçlarını önceliklendiremediği kapsamlı altyapı yatırımları gerektiren bazı ürün gruplarında ise olumsuz etkiler görülmüştür. Önümüzdeki dönemlerde bu alanlarda ertelenen yatırımların da tekrardan teknoloji kullanıcılarının gündemine alınması ile canlanmanın yaşanması beklenmektedir.”

“Çalışan sayısı yaklaşık yüzde 100 arttı”

Monster Notebook Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) İlhan Yılmaz, son yıllarda istikrarlı bir şekilde sürdürdükleri büyümeyi 2020 yılında da devam ettirdiklerini aktararak, “Son dönemde yurt dışı yatırımlarına ağırlık verdik. 2020 Eylül’de Avrupa’nın en büyük oyun deneyim mağazasını Berlin’de Alexanderplatz meydanında yaklaşık 1.000 metrekarelik bir alanda açtık.” dedi.

Yılmaz, çalışan sayılarının 2020’de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 100 arttığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

“2020’de ev dışı eğlence aktivitelerinin kısıtlanması ve çevrim içi geçirilen sürelerin uzaması gibi faktörler tüm dünyada oyuna ve e-spora olan ilginin artmasına neden oldu. Oyunun, oyunla ilgili içeriklerin ve teknolojilerin tüketiminde yaşanan bu artış, sektörün son yıllarda gösterdiği ivmelenmeyi hızlandırdı. Küresel oyun pazarı 2020’de yüzde 19,6 büyüme kaydetti ve yaklaşık 175 milyar dolara ulaştı. Benzer bir ivmelenmeye yüksek performanslı bilgisayarlar pazarında da şahit olduk. Oyun ve e-spor ekosistemindeki büyümenin etkisiyle bugüne dek toplam pazardan yüzde 15 pay alan oyun bilgisayarı kategorisi 2020’nin en iddialı kategorilerinden biri oldu.”