Türkiye konuttan çalışmayı sevdi

Microsoft’un Boston Consulting Group, KRC Research ve Wharton School ile birlikte Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgelerini dikkate alarak, 20 ülkede hayata geçirdiği “Work Reworked” araştırması, Türk iş dünyasının esnek çalışma modelini Avrupa’lı meslektaşlarına nazaran çok daha süratli benimsediğini ortaya koyuyor. Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden 633 kişinin katıldığı ankette, yöneticilerin %94’ü hibrit bir çalışma formülünün kalıcı olacağını öngörüyor. Tıpkı ankete İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya üzere Avrupa’nın önder ekonomilerinden katılan yöneticiler ortasında ise bu öngörü i%88 oranında kalıyor.  Araştırma, esnek çalışma modeliyle birlikte, inovasyonla şekillenen kurum kültürünün ve bunu önceliklendiren yeni kuşak yöneticilik anlayışının da kalıcı olacağına işaret ediyor. 

Türk çalışanlar uzaktan çalışma isteğinde Avrupa’lıları geçti

Araştırma, Türkiye’deki çalışanların vakitlerinin %43’ünü klâsik ofis ortamı dışında geçirmek istediklerini gösteriyor; araştırmanın Avrupa ayağında elde edilen sonuç ise %31. Öte yandan, çalışanlar ofiste geçirdikleri vakti meslektaşlarıyla bağlarını muhafazanın güçlü bir yolu olarak görmeye devam ediyor. Üst seviye yöneticiler ofiste geçirilen günlerin üretkenliğin yanı sıra, çalışan bağlılığını da artırdığını belirtirken; uzaktan çalışmaya geçen şirketlerin %77’si, bu yeni modelde eskisiye oranla daha fazla üretken olduğunu belirtiyor. 

Uzaktan çalışmada en büyük zorluk: Şirket kültürünü korumak

Araştırmaya nazaran, uzaktan çalışma modeli en çok şirket kültür ve bedellerini tehdit ediyor. Türk yöneticilerin %69’u uzaktan çalışma nizamında güçlü bir grup kültürü yaratmakta zorlandıklarını tabir ediyor. Dijital dönüşüm öncelikleri sorulduğunda ise, önderlerin %94’ü daha yenilikçi ve esnek olmak için şirketlerinin çalışma biçimini değiştirmenin kıymetli olduğunu belirtiyor.

Yenilikçi şirketlerin temel özellikleri

Tüm şirketler için zorlayıcı koşullar oluşturan pandemi periyodunda yenilikçi kültürlerini muhafazayı başaran şirketler de mevcut. Türkiye’deki şirketlerin %26’sı, eser ve hizmet manasında kendisini yenilikçi olarak nitelendiriyor. Bu özellik, şirketlerin yeni hibrit dünyaya hazırlıklı olmalarını mümkün kılıyor. 

Araştırma birebir vakitte ülkenin inovasyon önderleri ortasındaki ortak özellikleri de ortaya çıkarıyor. Örneğin, daha yenilikçi şirketlerde vazife alan Türk çalışanlar karar verme ve işlerini kendi sistemleriyle ele alma konusunda kendilerini daha güçlü hissediyor. Yenilikçi şirketlerde çalışanların %53’ü, sürece bir yöneticiyi dahil etmeden, tek başına karar alabildiğini belirtirken; daha az yenilikçi şirketlerde bu oran %29’a düşüyor. Kusur yapmanın olağan olduğunu belirtenlerin oranı da yenilikçi şirketlerde %79 iken, daha az yenilikçi kültüre sahip şirketlerde %58’de kalıyor.

“Hibrit modelde çalışanlar ortasındaki ahengin yapan gücü çok önemli”

Birçok takım yöneticisinin çalışanlara uzaktan liderlik etmek durumunda kaldığı 2020 yılının sonunda, Türk yöneticilerin %71’i, sanal takımları nasıl yetkilendireceklerini ve güçlendireceklerini şimdi tesirli bir halde öğrenemediklerini belirtiyor. Öte yandan ‘Work Reworked’ çalışmasından elde edilen datalar, uzaktan çalışmayı deneyimleyen ve adaptasyon sürecini geride bırakan çalışanların büyük bir kısmının Covid-19 sonrasında da esnek bir çalışma nizamını sürdürmek istediklerini kanıtlıyor. Yöneticilerin %86’sı, uzaktan ve esnek çalışma modelinin yetenekli çalışanların bağlılığını kazanmalarına katkı sağladığını; %76’sı ise yetenekli çalışanları şirketlerine çekmelerine yardımcı olduğunu tabir ediyor. Yöneticilerin %94’ü, uzun vadede daha hibrit bir çalışma tertibinin hakim olacağını öngörüyor. 

Grupların muvaffakiyetinin, bundan bu türlü ne kadar üretken ve empati sahibi olduklarıyla ölçüleceğine dikkat çeken Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, bunun bizi inovasyona götüren en insani yol olacağını tabir ediyor. Özbilgin, “Tüm bunlardan çıkan ana fikir şu ki; daha hibrit bir dünyada grup çalışmasının başarısı, gerçek teknolojik araçlara sahip olmaktan çok daha ziyadesiyle ölçülüyor. İnovasyon, beşerler meslektaşlarıyla ilişki kurmaya, akıllı riskler almaya ve yeni fikirleri olduğunda konuşmaya ehil hissettiklerinde ortaya çıkıyor” diyerek çalışanlar ortasındaki bağlantının ve ahengin yapan gücüne vurgu yapıyor.