Türk Telekom lokal para ile ticarette birinci adımı attı

Milletlerarası ticarette, gün geçtikçe daha çokça devlet ve şirket, maliyet avantajı ve daha düşük risk nedeni ile ikili bağıt ve ödemelerinde mahallî para ünitelerini kullanmayı tercih ediyor. Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Çin Merkez Bankası, ikili ticarette lokal paranın kullanılması emeliyle muhtaçlık duyulan teknik altyapıyı oluşturdu. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Çin Merkez Bankası arasındaki takas mutabakatının sağladığı altyapının pratik çerçevesi, Türk Telekom’un Çin firmaları ile yapacağı ticari süreçleri, üçüncü memleket para ünitesi mecburiyeti olmadan lokal para ile yapılmasına imkân sağlıyor. 

Türk Telekom, bu altyapıyı dinamik bir halde kullanarak, Çinli firmalardan temin edeceği teknoloji eserlerinde lokal para üzerinden ödemelere başladı. Mahallî para cinsinden birinci ticari süreçlerin tamamlaması, ikili ticari bağlantılarda üçüncü para ünitelerine bağımlılığın azaltılması vizyonu doğrultusunda yeni bir aşama olarak ehemmiyet arz ediyor.

Türk Telekom’un Kaynak ve Maliye Bakanlığı’nın önceliklendirdiği temel iktisat siyasetleri ile entegrasyonlu biçimde planlanan bu kıymetli açılımı, 2018-2022 Stratejik Planı’nda konum alan, “ticaret ve yatırım alakalarına Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda taraf vermek emeliyle ticaret ve yatırım potansiyeli yüksek devletlerle karşılıklı lokal para ünitelerinin tasarrufunun özendirilmesi” amacı kapsamında hayata geçirildi.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, memleketler arası ticarette, gün geçtikçe daha ziyade memleketin, üçüncü para tarafına direkt karşılıklı lokal para ünitelerini kullanmayı tercih etmeye başladığını belirtti. Önal yaptığı açıklamada  kurum olarak, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın dış ticarette ilgili devlet mahallî paranın tasarrufunu desteklemek hedefiyle Çin Merkez Bankası ile imzaladığı ittifak imkânlarını kıymetlendirilerek birinci adımı Çin’den yaptıkları ithalat süreçlerinde attıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde bir müddettir mahallî para cinsinden ticaret için çok geniş kapsamlı görüşmelerin devam ettiğini aktaran Türk Telekom CEO’su Ümit Önal “Bu görüşmeler neticesinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Çin Merkez Bankası, Türk firmaların Çinli firmalar ile lokal para üniteleri üzerinden yapacağı ticaret için gerekli teknik altyapıyı tamamladıkları anda hazırlıklara başladık. Türkiye için değerli bir adım olan bu yolda, milletlerarası ticari süreçlerimizi, lokal para üniteleri ile karşı devlet para ünitesi yani Çin Yuanı üzerinden tamamlamaya başladık. Memleketimize ve ekonomimizin uzun periyot sürdürülebilir istikrarlı makroekonomi siyasetlerine desteğimiz konusundaki hassasiyetimizi bir kere daha göstermek istedik” dedi.

Geri
Instagram
Facebook
Superbox