TÜBİTAK’tan teknoloji ve yenilik programları için destek

Türkiye Ilmî ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, gerçek ve hukuksal kimselere destek programları kapsamında TÜBİTAK Idare Şurası tarafından belirlenecek metot ve esaslar doğrultusunda, teminat alınmaksızın, hibe ve/veya kredi olarak anamal desteği ve ön ödeme verilebilecek.

Mali raporların inceleme ve murakabesinin mali müşavirler tarafından yapılacağı destek programları, TÜBİTAK tarafından belirlenecek.

Kuruluşlar (Türkiye’de yerleşik işletmeler ile ulusal ve memleketler arası kurumlar, üniversiteler, araştırma kurumları ve fonları) tarafından uydurma mali doküman verilmesinden ötürü haksız ödeme yapıldığının TÜBİTAK tarafından tespiti halinde ödemeler, kuruluştan Amme Alacaklarının Öğrenim Tarzı Hakkında Kanun’da belirtilen gecikme artırımı nispetinde nema uygulanarak öğrenim edilecek.

Mali müşavirin yanıltıcı haber vermesinden ötürü kuruluşa yapılan haksız ve fazla ödemenin TÜBİTAK tarafından anlaşılması halinde, kelam konusu desteğin geri alınması sürecinde mali müşavir kuruluşlarla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacak.

Geri
Instagram
Facebook
Superbox