TÜBİTAK’tan koronavirüs salgınıyla ilgili girişimlere destek

AGÜ’den yapılan yazılı açıklamaya nazaran, Dr. Öğr. Üyesi Ali Yavuz Polat’ın yürütücülüğünü yaptığı “Covid-19 Salgınının Ekonomik Tesirinin Sektörel Bazlı ve Umumi belirsizlik Endeksleriyle İncelenmesi ve Sektörel Acil Tedbir Önerileri” isimli girişimde, Iktisat Kısmı Dr. Araştırma Vazifelisi Erhan Muğaloğlu araştırmacı olarak mekan alıyor.

Girişimde sektörel bazlı ve umumi belirsizlik endeksleri oluşturulması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının iktisada verdiği hasarın bölüm bazlı endeksler üzerinden tahlil edilmesi planlanıyor.

Bu sayede spesifik mali yardım paketlerinin hangi dallarda nasıl bir tesir oluşturulabileceği kestirim edilecek ve siyaset prodüksiyonunda değerli bir yol gösterici tahlil aracı elde edilecek. Bu girişim ile oluşturulacak sektörel ve umumî belirsizlik endeksleri, ilerideki girişimler ve siyasetler için de değerli bir kaynak olacak.

Iktisat Kısmı Dr. Öğr. Üyesi Umut Türk’ün yürütücülüğünü yaptığı, “Covid-19 Döneminde Uzaktan Yüksek Öğrenim: Nicel ve Nitel Analiz” isimli 2. girişimde ise Dr. Öğr. üyeleri Armağan Teke Lloyd ve Elif Bengü ile talim hizmetlisi Burak Kağan Demirtaş araştırmacı olarak bölge alıyor.

Bu girişimde de AGÜ örneği üzerinden Kovid-19 harika durumu ile birlikte başlatılan uzaktan eğitim faaliyetlerinin bir tesir tahlili yapılması amaçlanıyor.

Nicel ve nitel araştırma sistemleri kullanılarak iki aşamada yürütülecek girişimle, eş devirli ve farklı devirli metot ile yürütülen uzaktan eğitim faaliyetleri karşılaştırılarak bu metotların öğrenci başarısına tesirlerinin belirlenmesi, Kovid-19 mucize durumunda talebeyi muvaffakiyete taşıyan ve motive eden etkenlerin tespiti, uzaktan eğitim sürecinden daha çok etkilenen hassas kümelerin belirlenip bunlarla odak küme çalışmalarının yapılması hedefleniyor.