Toplumsal medya yasası olarak bilinen yeni düzenleme yürürlüğe girdi

TBMM Genel Konseyinde kabul edilen düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla bugün yürürlüğe girdi.

Toplumsal medyaya yönelik düzenlemeler içeren kanunla, internet kullanıcılarının ferdî müracaatlarında yahut kamu kurumlarının bildirimlerinde yaşanan zorlukların aşılması için toplumsal ağ sağlayıcılarla muhataplık münasebeti kurulması amaçlanıyor.

Kanuna “sosyal ağ sağlayıcı” unvanı eklendi. Kullanıcıların internet ortamında toplumsal etkileşim hedefiyle metin, manzara, ses, pozisyon üzere içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine yahut paylaşmalarına imkan sağlayan gerçek yahut hukuksal bireyler, bu unvanla tanımlanacak.

Yükümlülüğünü yerine getirmeyen yer sağlayıcılarına, caydırıcılık emeliyle verilecek idari para cezası artırılacak. Bu kapsamda yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan yahut yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında uygulanan 10 bin-100 bin lira idari para cezası, 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar uygulanabilecek.

Düzenlemeyle, cürüm oluşturan kısmi içeriğin çıkarılmasının mümkün olduğu durumlarda, erişimin engellenmesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararının verilmesi imkanı sağlanarak, tıpkı internet sitesinde yer alan ve kabahat oluşturmayan içerikler istikametinden tabir ve haber alma özgürlüğü daha da garantili hale getirilecek.

İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarını ihlal edilenlerin talep etmeleri durumunda hakim tarafından, başvuranın isminin, ihlale husus internet adresleriyle ilişkilendirilmemesine karar verilebilecek.

Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı toplumsal ağ sağlayıcı, en az 1 kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirleyecek. Bu kişinin irtibat bilgilerine, kolaylıkla görülebilecek ve direkt erişilebilecek formda internet sitesinde yer verilecek.

Toplumsal ağ sağlayıcı bu kişinin kimlik ve bağlantı bilgilerini BTK’ye bildirecek. Temsilcinin gerçek kişi olması halinde Türk vatandaşı olması mecburî olacak.

Temsilci bildirmeyen toplumsal ağ sağlayıcısına 10 milyon lira ceza

Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen toplumsal ağ sağlayıcıya, BTK tarafından bildirimde bulunulacak. Bildirimden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde toplumsal ağ sağlayıcıya, BTK Liderinin onayıyla 10 milyon lira idari para cezası verilecek.

Kelam konusu cezanın bildirisinden itibaren 30 gün içinde yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde 30 milyon lira daha idari para cezası uygulanacak.

İkinci kere verilen idari para cezasının bildiriminden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Lideri tarafından Türkiye’de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve hükmî bireylerin ilgili toplumsal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanacak. Bu kapsamda yeni kontrat kurulamayacak ve buna ait para transferi yapılamayacak.

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde bu yükümlülüğün getirilmemesi halinde BTK Lideri, toplumsal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

Müracaatın kabulüne ait hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde kelam konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda BTK Lideri, toplumsal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90’a kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünün yerine getirilmesi halinde, verilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve hakim kararları tabiatıyla kararsız kalacak.

İnternet trafiği bant genişliğine yapılan müdahalenin sona erdirilmesi için erişim sağlayıcılara BTK tarafından bildirim yapılacak.

Toplumsal ağ sağlayıcı, “içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” ile “özel hayatın kapalılığı nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi”ni gerektirecek içeriklere yönelik bireyler tarafından yapılacak müracaatlara, müracaattan itibaren en geç 48 saat içinde olumlu ya da olumsuz yanıt vermekle yükümlü olacak. Olumsuz karşılıklar gerekçeli olarak verilecek.

Toplumsal ağ sağlayıcı Türkçe raporları BTK’ye bildirecek

Toplumsal ağ sağlayıcı, kendisine bildirilen içeriğin çıkarılması yahut erişimin engellenmesi kararlarını uygulayacak. Ayrıyeten “içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” ile “özel hayatın saklılığı nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi” müracaatlarına ait istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren Türkçe raporları 6 aylık devirlerle BTK’ye bildirecek.

Toplumsal ağ sağlayıcı, Türkiye’deki kullanıcıların datalarını Türkiye’de barındırma tarafında gerekli önlemleri alacak.

BTK Liderinin onayıyla, kelam konusu sağlayıcıya “içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” ile “özel hayatın saklılığı nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi” müracaatına 48 saat içinde karşılık vermemesi halinde 5 milyon lira, içeriğin çıkarılması yahut erişimin engellenmesi kararlarını uygulamaması halinde ise 10 milyon lira idari para cezası verilecek.

Toplumsal ağ sağlayıcılar hakkında “erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi” ile “gecikmesinde sakınca bulunan hallerde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi” kapsamında verilecek idari para cezaları 1 milyon lira, “erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi” ile “içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” kapsamında verilecek isimli para cezaları ise 50 bin gün olarak verilecek. İdari para cezasını gerektiren ihlallerin 1 yıl içinde her bir tekrarında cezalar bir kat artırılarak uygulanacak.

Hukuka karşıtlığı hakim yahut duruşma kararıyla tespit edilen içeriğin toplumsal ağ sağlayıcıya bildirilmesi durumunda, bildirime karşın 24 saat içinde içeriği çıkarmayan yahut erişimi engellemeyen toplumsal ağ sağlayıcı, doğan ziyanların tazmin edilmesinden sorumlu olacak. Bu türel sorumluluğun işletilmesi için içerik sağlayıcının sorumluluğuna gidilmesi yahut içerik sağlayıcıya dava açılması kuralı aranmayacak.

Toplumsal ağ sağlayıcılar, “içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi” ile “özel hayatın kapalılığı nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi” müracaatına 48 saat içinde yanıt verilmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için 3 ay içinde gerekli çalışmaları tamamlayacak.

Bu sağlayıcılar ayrıyeten müracaat uyarınca hazırlayacakları birinci raporlarını, 2021 yılının Haziran ayında BTK’ye bildirecek ve internet sitesinde yayınlayacak.

Taraflara ait IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş vakti, yararlanılan hizmetin çeşidi, aktarılan bilgi ölçüsü ve varsa abone kimlik bilgilerini içeren “trafik bilgisi” tarifine “port bilgisi” de eklenecek.

Geri
Instagram
Facebook
Superbox