Teknoloji tutkunları yarışıyor, en uygunlar TEKNOFEST’te belirleniyor

En yükseği hedefleyen gençler için ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde düzenlenen Roket Müsabakası, öğrencilerin uzay teknolojileri alanına ilgilerini arttırarak bu alandaki kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçlıyor. Alçak, orta ve yüksek irtifa kategorilerinde gerçekleştirilen yarışa lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri kadro olarak katılıyor. Bu yıl birinci defa düzenlenecek olan Yüksek İrtifa Kategorisinde gruplar, 20.000 feet irtifaya atış yapacaklar. Nefeslerin tutularak izlendiği roket atışları 1-13 Eylül tarihleri ortasında Tuz Gölü’nde yapılacak.

Sürdürülebilir güç ile bizi etraf dostu bir dünyaya götürecek araçlar için TÜBİTAK tarafından 2005 yılından bu yana düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Müsabakası, üniversite öğrencileri düzeyinde gerçekleştiriliyor. Gençlerin alternatif güçlü elektrikli araçlarını yarıştırdıkları müsabaka Elektromobil (Batarya Elektrikli) ve Hidromobil (Hidrojen Enerjili) olmak üzere iki kategoriden oluşuyor. Heyecan dolu yarışların adresi ise 1-6 Eylül tarihleri ortasında Kocaeli Körfez Yarış Pisti olacak.

Geleceğimizi değiştirecek otonom araçlar için Robotaksi Binek Otonom Araç Müsabakası BİLİŞİM VADİSİ, TÜBİTAK ve HAVELSAN yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor. Katılımcılarını otonom araç teknolojileri alanında özgün tasarım, algoritma ve raporlama konularında yetkinlik kazanmaya teşvik eden yarışa lise, ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri ve mezunlar katılıyor. 7-10 Eylül’de Kocaeli Bilişim Vadisi’nde yapılacak yarışta tek kişilik gerçek boyutlu bir aracın gerçek bir pist ortamında otonom olarak çeşitli misyonları yapması bekleniyor.

İHA Yarışması liselerarası İHA ve memleketler arası İHA olmak üzere, sabit kanat ve döner kanat kategorilerinde gerçekleşecek. Müsabaka 2016’dan bu yana gençlerin insansız hava araçları (İHA) konusundaki farkındalığını artırmak ve teknik tecrübe kazanmalarını sağlamak amacıyla TÜBİTAK yürütücülüğünde düzenleniyor. İHA müsabakası 15-20 Eylül tarihleri ortasında Gaziantep Alleben Göleti’nde gerçekleştirilecek.

Geleceğin su altı teknolojileri için İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması ASELSAN yürütücülüğünde lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ortasında düzenleniyor. Çerçevesi belirlenmiş senaryolara ait misyonları muvaffakiyet ile gerçekleştirecek, uzaktan kumandalı ve/veya kısmi otonom misyon icra edebilen su altı araçlarının üretilmesi ve geliştirilmesi konusunun ülke çapında daha geniş bir tabana yayılarak özgün araçların geliştirilmesine yönelik olarak temel ve ileri olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarış 19-22 Eylül tarihleri ortasında Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu’nda yapılacak.

Uçan otomobiller çağı için BAYKAR yürütücülüğünde düzenlenen Uçan Otomobil Tasarım Yarışmasının amacı yoğun nüfus bölgeleri de dahil olmak üzere insan ömür bölgelerinde yahut yerleşim bölgeleri ortasında bir noktadan başkasına, gerektiğinde karayolunu gerektiğinde ise havayolunu kullanabilen, hem karada hem havada emniyetli bir biçimde seyredebilecek bir “Uçan Araba” konseptinin ortaya konmasıdır. Yarış, Hür ve İleri Kategori olmak üzere iki kategoriden oluşuyor. Ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerinin katılabildiği müsabaka 24-27 Eylül tarihleri ortasında Gaziantep’te gerçekleştirilecek.

AFAD yürütücülüğünde, bireylerin toplumsal sorumluluk şuurunu teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edip topluma yarar sağlayacak projeler ortaya çıkarmalarını amaçlayan Sıhhat ve Birinci Yardım, Afet Idaresi ve Toplumsal İnovasyon kategorilerindeİnsanlık Faydasına Teknoloji Yarışması 24-27 Eylül tarihleri ortasında Gaziantep’te düzenlenecek. Yarışmaya Türkiye ve yurtdışında tahsil gören tüm ilköğretim, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ve yetişkinler katılıyor.

Sürü konseptinde vazifelerin yapılabilmesi için HAVELSAN yürütücülüğünde yapılan Sürü İHA Simülasyon Yarışması tanımlanan görevlerin simülasyon ortamında birden fazla İHA ile görev paylaşımı, yedekleme ve birbirini tamamlama temelli olarak sürü halinde gerçekleştirilmesine yönelik yazılım algoritmaları geliştirilmesi emeliyle düzenlenmektedir. 24-27 Eylül’de Gaziantep’te yapılacak yarışa lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve mezunlar katılıyor.

TÜRKSAT yürütücülüğünde, yüksek irtifalara çıkabilecek model uydular için düzenlenen Model Uydu Yarışması lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katıldığı bir tasarla-yap-fırlat yarışı. Telemetri ve irtibat ihtiyaçlarını karşılamak, otonom yapı sağlamak ve disiplinler ortası çalışan bir sistem geliştirmek üzere özellikleriyle gerçek sistemlerin çeşitli istikametlerini yansıtacak formda tasarlanan yarış, 16-20 Eylül tarihlerinde Tuz Gölü’nde gerçekleştirilecek.

Siber güvenliğin ulusal güvenlik alanında giderek kıymet kazandığı günümüzde bu bahse dair farkındalığı artırmak ve dikkat çekmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi yürütücülüğünde yapılan HACK ZEUGMA, gelişmiş gerçek hayat siber saldırına karşı yarışmak için düzenleniyor. Dünya çapında birçok ülkeden binlerce hacker Hack Zeugma’da toplanarak maharetlerini, dünyanın önde gelen uzmanlarının rehberliğinde hazırlanan gelişmiş gerçek hayattaki siber akın senaryoları ile sergileyerek hudutları zorlayacak.

Yenilenebilir güç kaynakları ile daha yaşanabilir bir dünya için SANKO yürütücülüğünde düzenlenen Çevre ve Güç Teknolojileri Yarışması toplumda yenilenebilir güç kaynaklarının kullanımı ve güç verimliliği kültürü oluşturulması, verimlilik ve etraf bahislerinde farkındalığın artırılarak yenilikçi ve teknolojik fikirlerin geliştirilmesini hedefliyor. 24-27 Eylül tarihleri ortasındaki yarışa Türkiye ve yurt dışında tahsil gören tüm lise, üniversite öğrencileri ve mezunlar katılıyor.

Türkiye Teknoloji Ekibi Vakfı yürütücülüğünde düzenlenen Eğitim Teknolojileri Yarışmasında eğitim yahut öğretimde teknoloji entegrasyonu ile öğrenmeyi kolaylaştıracak, kalıcı hale getirecek, hususun direkt bağlı olduğu alan ile başka bilim kolları ortasında ilişkiyi kurarak mevzuyu çok istikametli ele almaya imkan tanıyacak eserlerin geliştirilmesi hedefleniyor. 24-27 Eylül tarihleri ortasında düzenlenecek müsabakaya Türkiye ve yurt dışında tahsil gören tüm ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile mezunlar katılıyor.

Geleceği yakalayan inançlı ve süratli ulaşım araçları için düzenlenen Akıllı Ulaşım Yarışı, Türkiye Teknoloji Ekibi Vakfı yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor. Yarış kapsamında ülkemizde bilim, sanayi ve teknoloji alanlarındaki gelişmeler doğrultusunda ulusal eserlerin üretiminin arttığı gerçeğinden yola çıkarak; öğrencilerden yaşadığı bölgedeki ulaşım meselelerine tahlil getiren, var olan yahut olmayan alternatif ulaşım araçları ve sistemleri ile toplu taşımaya yeni bakış açısı geliştiren ulusal ulaşım teknolojilerine yönelik proje fikirlerin sergilendiği Akıllı Ulaşım Yarışı, Türkiye Teknoloji Kadrosu Vakfı yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor. Türkiye ve yurt dışında tahsil gören tüm birinci ve ortaöğretim, lise, üniversite öğrencileri ve mezunların katıldığı müsabaka 24-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep’te yapılacak.

TARNET yürütücülüğünde düzenlenen Tarım Teknolojileri Yarışması yarışmacıların teknoloji kullanarak tarımdaki sorunlara yönelik tahliller oluşturmasını amaçlıyor. 24-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep’te düzenlenecek yarışa lise öğrencileri, Türkiye’de ve yurt dışında tahsil gören tüm üniversite öğrencileri ile mezunlar katılıyor.

Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması 21. yüzyıl için dünyanın yeni ve en kıymetli araştırma alanlarından biri kabul edilen biyoteknoloji alanında TÜBİTAK MAM yürütücülüğünde düzenleniyor. Proje kategorisi ve fikir kategorisi olmak üzere iki başka kategorisi bulunan yarış fizik, kimya, matematik üzere temel bilimlerden; mühendislik, toplumsal bilimler ve uygulamalarına kadar geniş bir spektrumun ilgi alanına girmekle bir arada biyolojik sistemlerin teknolojik uygulamalarını kapsıyor. 24-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep’te düzenlenecek müsabakaya Türkiye ve yurt dışında tahsil gören tüm lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılıyor.

Yüksek süratli helikopterler için TUSAŞ yürütücülüğünde düzenlenen müsabakaya üniversite ve üzeri öğrenciler ile mezunlar katılırken yarışmacılardan yüksek irtifa ve yüksek sıcaklık şartlarında bir vazifesi muvaffakiyet ile icra edebilecek, verilen kaidelere uygun, kavramsal boyutta bir “Yüksek Süratli Helikopter” tasarımı ortaya çıkarmaları beklenen Helikopter Tasarım Yarışması 24-27 Eylül tarihleri ortasında Gaziantep’te.

Öğrencilerin havacılık gaz türbinli motor teknolojileri alanına ilgilerini arttırarak kabiliyetlerini geliştirmesi amaçlanan Jet Motor Tasarım (Türbinli Motorlarda Soğutma Tasarım) Yarışması ile yarışmacılardan yüksek basınç türbininde bulunan sabit kanatçıkların soğutma dizaynının gerçekleştirilmesi bekleniyor. TEİ yürütücülüğünde düzenlenen lisans ve lisansüstü öğrencilere yönelik olan düzenlenen müsabaka 24-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep’te gerçekleştirilecektir.

2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışları, TÜBİTAK Bilim İnsanı Takviye Programları Başkanlığınca ön lisans ve lisans öğrencilerinin, ülkemizin gereksinim duyduğu tüm alanlarda bilimsel tahliller üretmelerini ve bu doğrultuda bilgi ve hünerlerini arttıracak projeler geliştirmelerini teşvik etmek emeliyle yapılıyor. Gaziantep’te gerçekleştirilecek müsabaka 24-27 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye’nin en hızlılarının sahne alacağı Türkiye Drone Şampiyonası, STM yürütücülüğünde 24-27 Eylül tarihleri ortasında doğal hoşluğu ve tarihi özellikleriyle bir kültür mirası olan Gaziantep’teki Rum Kalesi’nde gerçekleştirilecek.

TÜRK PATENT yürütücülüğünde yenilikçi zihinlere kapılarını açacak olan Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF) çevrimiçi gerçekleştirilecek.

Bilişim Vadisi-Türkiye Açık Kaynak Platformu tarafından gerçekleştirilen, Türkçe metin düzeltme, karakter tanımlama, doğal lisan manaya ve lisan üretimi üzere mevzularda projeler geliştiren yarışmacılar Türkçe Doğal Lisan Sürece Yarışması’nı çevrimiçi olarak tamamlandı.

 

Geri
Instagram
Facebook
Superbox