TCMB Banka kredileri eğilim anketi

Bankaların 2020 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ile 2021 yılının ilk çeyreğine ilişkin beklentilerini içeren Banka Kredileri Eğilim Anketi sonuçları incelendiğinde ,2020 yılının dördüncü çeyreğinde, bankaların işletmelere kullandırdıkları kredilerden, uzun vadeli kredi ve yabancı para cinsinden açılan kredi standartlarında sıkılaşma meydana geldiği, diğer kredi türlerinde standartların büyük oranda aynı kaldığı gözlenmektedir.

Bireysel krediler için standartların konut ve taşıt kredi türlerinde aynı kaldığı, diğer bireysel kredilerde ise gevşetildiği görülmüştür. 2021 yılının ilk çeyreği için bankaların beklentisi,
işletme kredilerinde, uzun vadeli kredilerde standartların sıkılaşacağı, diğer kredi türlerinde büyük oranda aynı kalacağı yönündedir. Bireysel kredilerde ise beklenti, konut ve taşıt kredi türlerinde standartların temelde aynı kalacağı, diğer bireysel kredilerde ise standartların sıkılaşacağı yönündedir.

Anket sonuçları kredi talebi açısından incelendiğinde, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde, işletme kredilerinden küçük ve orta ölçekli işletmelere verilen kredilere ve Türk Lirası
cinsinden açılan kredilere talebin arttığı, uzun vadeli krediler ile yabancı para cinsinden açılan kredilere talebin ise azaldığı görülmüştür. Bireysel kredi türlerinde konut ve diğer bireysel kredi taleplerinde azalış başlarken, taşıt kredilerinde ise artış devam etmiştir. 2021 yılının ilk çeyreğinde, yabancı para cinsinden açılan krediler ve uzun vadeli krediler hariç diğer tüm işletme kredilerinde talebin artması, tüm bireysel kredilerde ise talebin azalması beklenmektedir.

Bankaların fon sağlama imkânlarının gelişimi incelendiğinde, yılın dördüncü çeyreğinde yurt içi fonlama koşullarının sıkılaştığı, yurt dışı fonlama koşullarının ise gevşediği görülmektedir. 2021 yılının ilk çeyreğine ilişkin beklentiler, yurt içi fonlama koşullarında sıkılaşmanın, yurt dışı fonlama koşullarında ise gevşemenin devam edeceği yönündedir.

Kaynak: tcmb.gov.tr