Şirket haberleri

AKSEN – Şirketin Mali’deki 40 MW kurulu güce sahip Akaryakıt Enerji Santraline ilişkin Energie Du Mali S.A. ile olan ve süresi sona eren mevcut sözleşmenin yeni sözleşme şartlarına ilişkin görüşmelerin devam etmesi üzerine 31 Ocak’a kadar uzatıldığı açıklandı.

ASELS – Şirket ile uluslararası bir müşterisi arasında, komuta ve kontrol sistemi, anti-tank füze fırlatma sistemleri, ataletsel navigasyon sistemleri ve atış yeri tespit sistemlerinin ihracatı ile ilgili olarak, 38,3 milyon dolar tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

Şirket ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi ile ilgili olarak 308,7 milyon TL tutarında sözleşme değişikliği imzalandığı açıklandı.

ARZUM – Şirket tarafından, medyada yer alan ‘’dolaşımda olmayan payların satıldığı’’ haberlerinin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

AVTUR & AVGYO – Mülkiyeti Metro Turizm’e ait, Edirne Merkez’deki 19.532 m 2 ‘lik arsa üzerinde geliştirilen ‘Metro Hotel Apartments’ projesine ait yapı ruhsatının alındığı açıklandı.

AVOD – Çorum Boğazkale’de bulunan bakır madeninin satış ve ortaklık konularıyla ilgili,  Esan Eczacıbaşı şirketi ile imzalanan gizlilik sözleşmesinin karşılıklı mutabık kalınarak fesih edildiği açıklandı.

AYGAZ – Bangladeş’te LPG temini, dolumu ve dağıtımı alanında faaliyet göstermek üzere önlisansa sahip olacak United LPG şirketinin %50’sine sahip olunması kapsamında sözleşmede bazı şartların tamamlandığı ve kapanış işlemlerinin 28 Şubat ‘a kadar uzatılmasına ilişkin yeni sözleşme imzalandı.

CMENT & KENT & KLNMA & QNBFB & QNBFL & TBORG – Şirket payları bugünden itibaren Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görmeye başlayacak.

CEMTS – Mercedes Benz Türk firması ile ilgili yeni üretim hattı teknik dokümanlarının, firma tarafından değerlendirilip, yeni üretim hattı onayı alınması kapsamında, MAN firmasına mevcut denge çubuğu üretim hattımızdan seri üretime başlandığı, yurt dışından satın alınan MAN firması yeni üretim hattının montajının yapılmasının devam ettiği, 2021 ilk çeyreğinde deneme üretimine başlanılması planlanmasının planlandığı açıklandı.

CCOLA – SAMA tarafından duyurulan, Coca-Cola Bottlers Uzbekistan, Ltd’nin %57,118’lik payının satış sürecinde olduğu, CCOLA’nın Özbekistan’ı, mevcut faaliyet gösterdiği coğrafyaya uygun bir ülke olarak gördüğü ve satış sürecinin ilk aşamasında katılımcı olabilmek için SAMA’ya  başvuru yapıldığı açıklandı.

DENGE –Metrobil Teknoloji’nin %75’lik payının 45,0 milyon TL’ye satın alındığı açıklandı.

Erdal Kılıç’ın Şirketin 4.325.000 adet A grubu imtiyazlı paylarını satın alması nedeniyle Pay Alım Teklifi Tebliği çerçevesinde doğan Şirket’in diğer ortaklarına yönelik pay alım teklifi yükümlülüğünden muafiyet verilmesi talebi SPK tarafından olumsuz karşılandı.

DOHOL – Şirket bağlı ortaklıkları Doğan Enerji ve İlke Turistik’i devralma suretiyle DOHOL bünyesinde birleşmesine ilişkin yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

EMKEL – Türkiye Elektrik İletim’in 2.500 adet Harici Yağlı Ölçü Transformatörü ihalesi kapsamında, ihalenin kısman sonuçlandığı, 251 milyon TL’lik ihalesinin şirkete düşen kısmının 109,0 milyon TL olduğu ve sözleşme imzalandığı açıklandı.

ETILR – Muğla Datça şubesi olarak faaliyete geçmek üzere yeni bir franchise sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

FONET – Uşak İl Sağlık Müdürlüğü ile 24 ay süreli SBYS Hizmet Alımı Sözleşmesi’nin 2,5 milyon TL bedelle imzalandığı açıklandı.

GEDIK – 300 gün vadeli 60 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

IDGYO – EKGYO ile Şirket ortaklığı İdealist İnşaat arasında 2017 yılında imzalanan İstanbul Şile Çavuş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi yöntemiyle geliştirilen, İstanbul Şile’deki  İdealist Cadde ve İdealist Koru  Projesinde yer alan 6 Adet konut nitelikli bağımsız bölümlerinin satın alınması için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği açıklandı.

ISBIR – Bağlı ortaklığımız İşbir Sentetik Dokuma’nın olağanüstü genel kurul toplantısında, toplam net kayıtlı değeri 20,3 milyon TL olarak tespit edilen gayrimenkuller ve iştirak paylarının kısmi bölünme suretiyle İşbir İnşaat’a devri Ticaret Sicil’de tescil edildi.

INTEM – VBTS kapsamında şirket paylarına 18 Ocak’a kadar tek fiyat işlem yöntemi getirildi.

ITTFH – Şirket bağlı ortaklığı İmaş Makine ile Endüstriyel Elektrik Elektronik arasında İmaş Makine’nin Konya Selçuklu 4. OSB’deki fabrika binasına Çatı GES uygulaması yapılması konusunda sözleşme imzalandığı açıklandı.

NTHOL – Şirketin bağlı ortaklığı Voyager Kıbrıs’ın KKTC Girne’de olan Liman Otel ve Casino’yu işletmek üzere tüm müştemilatlarla birlikte 20 yıllığına kiralandığı, KKTC’de 6 adet, Karadağ’da 2 adet, Hırvatistan ve Bulgaristan’da 1’er adet olmak üzere işletilen casino sayısı 10 adede ulaşıldığı açıklandı.

ODAS – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Çan Kömür bünyesinde faaliyet gösteren Çan-2 Termik Santralinin proje finansmanı kapsamında YKBNK ve HALKB konsorsiyumundan kullanılan kredilerin mevcut durumda 2025 yılı olan vadelerinin 2030 yılı sonu olarak revize edildiği açıklandı.

OYAKC – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Oyak Beton’un Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme yöntemi uygulanarak devir alması suretiyle, Şirket bünyesinde birleşmesine ilişkin tescil işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

LUKSK – Şirketin, verimlilik artırıcı projeleri kapsamında başlattığı ‘Sıcak Yüzeylerde İzolasyon Uygulaması Verimlilik Artırıcı Projesi’, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından desteklenmesi uygun görülen verimlilik artırıcı projeler kapsamına alınmıştır.

PAPIL – See&Sign Biyometrik Kişi Takip Sistemi ve Biyometrik Sağlıklı Cihaz Takip Sistemi siparişlerinin teslimatları ve kontrol testleri sonrasında kabul işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

PGSUS – Şirket tarafından İngiltere’den Türkiye’ye gelen seferlerde yalnızca başka bir ülkeye devam uçuşu olan transit yolcuların kabul edileceği medyada yer aldı.

2,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

SAYAS – Şirketin Almanya’daki mukim bağlı ortaklığı İmm-network GmbH’ın faaliyetlerinin kademeli olarak sonlandırılmasına karar verildiği, bu amaçla alternatifler değerlendirildikten sonra iflas başvurusu yapıldığı ve sürecin 2020 yılında tamamlanmasının beklendiği daha önce duyurulurken, Offenburg Bölge İflas Mahkemesi tarafından bağlı ortaklığın iflasına ve yeterli varlık olmadığından iflas masası kurulmamasına karar verildiği açıklandı.

SILVR – Silverline ve Esty markalarının kullandırılması sonucu grup şirketi Silverline Ev Gereçleri’nden Ekim – Aralık dönemi için 1,6 milyon TL tahsil edileceği açıklandı.

SNGYO – Şirketin %100 iştiraki Samandıra Mobilya Sanayi’yi devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işleminin tescil edildiği açıklandı.

THYAO – Şirketin İngiltere çıkışlı Türkiye varışlı yolcu gelişlerinin durdurulduğunu açıkladığı medyada yer aldı.

ULUUN – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 250 milyon TL’den 422,5 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

ULAS – Antalya Alanya’da bulunan 70 m 2 ‘lik gayrimenkulün 215.500 TL’ye satılmasına karar verildiği açıklandı.

VERTU – Şirketin Profreight Taşımacılık’ta sahip olduğu payların satışına ilişkin 2018 yılında imzalanan pay devir sözleşmesi ile 2019 yılında imzalanan ek protokol kapsamında alacaklı olunan son tutar olan 6,3 milyon TL’nin tahsil edildiği açıklandı.

VESTL – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret’in Hollanda’da mukim iştirakleri olan Vestel Holland ile Vestel Benelux ‘nin Vestel Holland B.V. çatısı altında birleştirilerek faaliyetlerine devam etmesi kararı alındığı açıklandı.

VESTL & VESBE – VESTL’in Manisa Yunusemre’de yer alan 122.550,94 m² yüzölçümüne sahip arsa ile bu arsanın 3.000 m²’lik bölümünde yer alan binanın VESBE’ye 131,8 milyon TL’ye satıldığı, satış sonucunda 52,2 milyon TL kar elde edildiği açıklandı.

VKFYO – Şirketin Risk Yönetimi Hizmet Sözleşmesi’nin aracı kurum ile  karşılıklı mutabakat dahilinde 1 yıl süre ile yenilendiği açıklandı.

YKBNK – 5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

AKMGY – Akkök Holding tarafından 64,05 – 65,30 TL fiyattan 3.499 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %12,66’ya geriledi.

BRMEN – Ergün Toprak tarafından 471.116 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,11’e yükseldi.

CRFSA & SAHOL – SAHOL tarafından 71,80 – 78,15 TL fiyat aralığından 1.750.000 adet CRFSA payı satılırken, SAHOL’ün CRFSA’daki payı %57,12’ye geriledi.

DGGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında geri alınan 24.097 adet pay 8,09 – 8,23 fiyat aralığından satıldı.

INVEO – Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç tarafından 44,00 – 47,50 TL fiyat aralığından 600.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %82,67’ye geriledi.

MSGYO – Haydar İnaç tarafından 4,33 TL fiyattan 1.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %24,89’a gerildi.

Yurdagül İnaç tarafından 4,33 TL fiyattan 45.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,55’e geriledi.

LOGO – Norges Bank tarafından 134,52 TL fiyattan 40.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,00’e yükseldi.

POLHO – Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Nilgün Kasrat tarafından 8.557.500 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %8,43’e geriledi.

Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Faik Bitlis tarafından 10.357.499 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %8,43’e geriledi.

PSDTC –Nezih Öztüre tarafından 19,71 TL tarafından 16.700 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,58’e geriledi.

Roteks Tekstil tarafından 19,71 TL fiyattan 79.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %18,48’e geriledi.

SEYKM & HDFGS – HDFGS tarafından 35,00 TL fiyattan 95.000 adet SEYKM payı satılırken, HDFGS’nin SEYKM’deki payı %30,35’e geriledi.

SKTAS – Arife Seyda Kayhan tarafından 5,10 TL fiyattan 7.319.383 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

Eyüp Hilmi Kayhan tarafından 5,10 TL fiyattan 4.439.690 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %13,39’a yükseldi.

Muharrem Hilmi Kayhan tarafından 5,10 TL fiyattan 2.879.692 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,45’e yükseldi.

TGSAS – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çağla Polat tarafından 11,30 TL fiyattan 494.880 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %20,34’e geriledi.

ZOREN – Zorlu Holding tarafından 2,69 TL fiyattan 4.699.999 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %62,43’e yükseldi.

DGKLB – Şirket sermayesinin 269,1 milyon TL’den %30,08 oranında bedelli olarak 80,9 milyon TL nakden artışla 350 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

HDFGS – Şirket sermayesinin 70 milyon TL’den %200 oranında bedelli olarak 140 milyon TL nakden artışla 210 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

SEYKM – Şirket sermayesi yarın 16 milyon TL’den %37,50 oranında bedelsiz olarak 6 milyon TL artışla 22 milyon TL’ye yükseltilecek.

Kaynak İnfo Yatirim
Hibya Haber Ajansı