Şirket haberleri

ANELE – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL’den 400 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylanması sonrasında, esas sözleşme tadil metni onayı için Ticaret Bakanlığına başvuru yapıldığı açıklandı.

BRMEN – Alt Pazarda işlem gören Şirket payları bugünden itibaren Yakın İzleme Pazarında işlem görecek.

BERA – Şirketin grup şirketlerinden Konya Kağıt paylarının halka arzına ilişkin olarak yürütülen hazırlık çalışmaları kapsamında, Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla hazırlanan Esas Sözleşme Tadil Tasarısı’nın onaylanması için SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

CRDFA – Joint Company West Finance And Credit Bank’ın tüm paylarının %.42’sine karşılık gelen 62.984.361 adet payın 40,2 milyon TL bedelle satın alındığı açıklandı.

DGKLB – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 350 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükseltilmesi işlemi Ticaret Sicil’de tescil edildi.

DERAS –

Şirketin iştiraki Toprak Yenilenebilir Sanayi’nin, GES sektöründe yatırım yapmaya karar verdiği, danışmalık firmalarından DBE Elektrik Mühendislik ile GES sektöründe yatırım ve satın alma olanaklarının araştırılması için iş birliği ve danışmanlık sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı & Consitex S.A.’ya karşı açılan dava da zorunlu arabuluculuk başvurusunun yapıldığı açıklandı.

ESCOM –

Şirketin %100 bağlı ortaklığı Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım Anonim Şirketi’nin öncelikle Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığına dönüştürülmesi, sonrasında halka arz edilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasına  karar verildiği açıklandı.

Servislet Yazılım’a 375.000 TL yatırım yapılmasına karar verildiği açıklandı.

Startupmarket Kitle Fonlama Platformu’na %12 pay karşılığında 600.000 TL yatırım yapılmasına karar verildiği açıklandı.

ESEN – Şirketin Güneş Enerjisi alanındaki yatırımlarını artırma hedefi ve Halka Arz taahhütleri kapsamında, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği çatısı altında geliştirilmiş ve kurulmuş olan, 11 adet GES’i satın almak üzere, Özyer Group ile satış sözleşmesi imzalaması doğrultusunda, satın almanın toplam bedeli 13,6 milyon dolar olduğu, satın alınan şirketlerin tüm banka ve piyasa borçları düşüldükten sonra kalan tutarın, hisse bedeli olarak ödenerek tamamlandığı, satın alınan şirketlerin piyasa borçları ve banka borçlarının kapatıldığı açıklandı.

GLYHO – 89 gün vadeli 50 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

GEDIK – 301 gün vadeli 40 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

HEKTS –

Şirketin, Arma İlaç’ı satın alma kararı verdiği medyada yer aldı.

Şirketin yeni yatırımlar yapacağı, yeni ürünlerde üretim aşamasına gelindiği, soya ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşıldığının medyada yer alması kapsamında yatırımların bilançoya ciddi katkısı olacağı belirtildi.

IHLAS – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun 170 milyon TL’sinin finansal borç kapamalarında, 457,4 milyon TL’sinin yapılacak yatırımlarda, 80 milyon TL’sinin ise ticari ve ticari olmayan borçların kapatılmasında kullanılacağı açıklandı.

INFO – 91 gün vadeli 65 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

ISBIR – Şirket bağlı ortaklığımız İşbir Sünger Sanayi’nin, Çankırı OSB’de 4.217 m 2 alan üzerinde 1.200 m 2 kapalı alanlı “Paket Yay Üretim Tesisi” kurmak için, sanayi parseli tahsisatı aldığı, Projenin 2021 Mart ayında bitmesinin planlandığı açıklandı.

ISCTR – Bankanın ana yatırımcısı olduğu Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, yeni yatırımını 3,8 milyon TL ile Denebunu’ya yaptığı medyada yer aldı.

ISGYO – İş Kuleleri Kule – 3’te yer alan 1.033 m 2 ‘lik ofis alanının ANHYT’ye 5 yıl süre ile kiralanmasına ve Ege Perla B Kule, ofis alanında kiracı olan İş Faktoring’nin kira süresinin 1 yıl uzatılmasına karar verildiği açıklandı.

RYGYO – Kocaeli Gebze’deki 9.364,62 m 2 ‘lik arsanın 9,5 milyon TL’ye peşin olarak satın alındığı ve arsa üzerine toplam 2 kattan oluşan yaklaşık 17.000 m 2 ‘lik lojistik depo yapılması planlandığı açıklandı.

RYSAS – Şirketin TFRS’ye göre hazırlanan  finansal tablolarında, Maddi Duran Varlıkları arasında yer alan arazi, arsa ve binaların TMS Maddi Duran Varlıklar Standardı’na uygun olarak finansal tablolarına gerçeğe uygun değerleri ile yansıtılmasına ilişkin arazi, arsa ve binaların değerlemelerinin sonuçlandığı ve  değer artışının yaklaşık 300 milyon TL olacağı açıklandı.

SANFM – Şirketin %50 pay sahibi olduğu Almanya merkezli bağlı ortaklığı Sanifoam GmbH’ın 50.000 Euro olan mevcut sermayesinin 100.000 Euro’ya çıkarılmasına, sermaye artışının 25.000 euro bedelinin şirket karşılanmasına karar verildiği açıklandı.

SEYKM – İzmir Seferihisar’daki taşınmaz satış ihalelerine yatırım amaçlı iştirak edildiği, iki ihalede de en yüksek teklifin diğer katılımcılar tarafından verildiği açıklandı.

SNKRN – Şirketimizin bağlı ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri ile Kam İnşaat & Güven – İş Mühendislik İş Ortaklığı arasında, Elazığ’da 281 Adet Konut, 7 Adet dükkan ve 1 Adet Cami İnşaatları işine ait, Kapalı Devre CCTV Sistemleri, Video Intercom Sistemleri, Yangın İhbar Sistemleri ile Merkezi Anons ve Çok Amaçlı Seslendirme işlerine dair ticari sözleşmenin  3,1 milyon TL bedel üzerinden imzalandığı açıklandı.

VERTU – Şirketin %50 oranında pay sahibi olduğu Kahve Diyari’nın sermayesinin 10 milyon TL’den iç kaynaklardan karşılanmak üzere 10,5 milyon TL bedelsiz artırımla 20,5 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği ve sermaye artırım işleminin tescil edildiği açıklandı.

CRFSA & SAHOL – SAHOL tarafından 64,05 – 72,25 TL fiyat aralığından 267.000 adet CRFSA payı satılırken, SAHOL’ün CRFSA’daki payı %58,49’a geriledi.

DGGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında geri alınan 5.040 adet pay 8,28 – 8,36 fiyat aralığından satıldı.

FMIZP – Federal Mogul Powertrain Otomotiv tarafından 129,50 – 132,10 TL fiyat aralığından 85.228 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %80,67’ye geriledi.

GSDDE & GSDHO – GSDHO tarafından 4,98 – 5,01 TL fiyat aralığından 156.543 adet GSDDE payı satılırken, GSDHO’nun GSDDE’deki payı %68,00’e geriledi.

IDGYO – İbrahim Ekşi tarafından 6,51 – 6,57 TL fiyat aralığından 50.285 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %21,51’e geriledi.

PSDTC – Roteks Tekstil tarafından 18,50 TL fiyattan 1.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %19,55’e geriledi.

RODRG – Enver Küçükdoğan tarafından 13,90 – 14,54 TL fiyat aralığından 18.188 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,17’ye geriledi.

TGSAS – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Tanrıverdi tarafından 11,12 – 11,28 TL fiyat aralığından 930.984 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %15,95’e geriledi.

TKNSA & SAHOL – SAHOL tarafından 10,76 – 11,62 TL fiyat aralığından 8.840.000 adet TKNSA payı satılırken, SAHOL’ün TKNSA’daki payı %50,00’ye geriledi.

VESTL – Zorlu Holding tarafından 20,00 TL fiyat aralığından 1.500.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %66,51’e geriledi.

IHLAS – Şirket sermayesinin 790 milyon TL’den %89,78 oranında bedelli olarak 709,6 milyon TL nakden artışla 1,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

SEYKM – Şirket sermayesi 5 Ocak’ta 16 milyon TL’den %37,50 oranında bedelsiz olarak 6 milyon TL artışla 22 milyon TL’ye yükseltilecek.

Kaynak İnfo Yatırım
Hibya Haber Ajansı