Satınalma dünyasının odağında Dijital Dönüşüm var

Üçüncü sayısı yayımlanan araştırma raporuna göre dijital uygulamalar her geçen gün satınalma ve tedarik yönetiminin ayrılmaz bir parçası olurken, geçmiş dönemler ile kıyaslandığında satınalma ve tedarik süreçlerinin neredeyse tamamını hem daha yüksek oranda hem de daha artan bir ivme ile etkilediği görülüyor.

EMEA Bölgesi’nden30’a yakın ülkeden 250’si satınalma yöneticisi olmak üzere 400’den fazla katılımcının yer aldığı ve Türkiye’nin de 73 yanıt sayısı ile yüksek düzeyde katılım gösterdiği araştırma kapsamında; satınalma organizasyonlarının stratejik öncelikleri, dijital yol haritaları ve gelecek yatırımlar, COVID-19’un satınalma süreçlerinin dijitalleşmesi üzerindeki etkisi ile dijital kullanım alanları ve gözlemlenen değer başlıkları ele alındı.

Araştırma sonuçlarına göre satınalma dünyasının odağında Dijital Dönüşüm bulunuyor.

  • Mevcut durum, satınalma birimlerini temel operasyonlara yeniden odaklanmaya teşvik etse de dijital dönüşüm zorlu bir konu olmaya devam ediyor.
  • Satınalma süreçlerinin dijital dönüşümü önemli yatırımlarla desteklenmeye devam ederken, yıllar içinde istikrarlı bir şekilde ilerleyip, beklenenden daha hızlı şekilleniyor.
  • Satınalma uygulamalarının dijital dönüşümü, temel uygulama alanlarında görülebiliyor ve çeşitli kısa vadeli gelişim perspektifleri sunuyor.
  • Dijital çözümlerin optimum seviyede kullanımı, satınalma organizasyonlarında önemli performans kazanımları sağlıyor.
  • Dijital dönüşüm projeleri için temel başarı faktörleri arasında, satınalma süreçlerinin seçilen çözüme uyarlanması ve değişim yönetimine büyük bir yatırım yapılması ana faktörler olarak tanımlanırken, teknoloji veya entegratör seçiminin nispeten daha düşük öneme sahip olduğu görülüyor.

 

Türkiye bulguları

Araştırmanın Türkiye bulgularına göre, Türkiye için satınalma alanında dijitalleşme ön planda olmaya devam ediyor.

Türkiye’de alternatif tedarik kaynağı araştırma ve tedarikçi ilişkileri yönetimi (SRM) ikinci stratejik öncelik olurken, satınalma birimlerinin dijital dönüşüme yatırım yapması Avrupa’ya kıyasla daha yakın görülüyor.

Türkiye’de, tedarikçi araştırma, dijital dönüşüm ve inovasyon Avrupa’ya göre daha yüksek önceliğe sahip, ancak yetenek kazanımı ve gelişimi Avrupa’ya göre daha düşük öncelikli değerlendiriliyor.

Bir diğer önemli sonuç; Türkiye’de satınalma birimleri tarafından kullanılan dijital çözümlerde tedarikten sözleşmeye (source to contract – S2C) süreçlerinin dijitalleştirilmesi ve tedarik zinciri izlenebilirliği ön planda yer alıyor. Türkiye, tedarik zinciri izlenebilirliği ve dijital pazaryerleri alanlarında Avrupa’daki diğer şirketlere göre ileri seviye dijital uygulamaya sahip bulunuyor. Türkiye için gelecek iki yıllık satınalma dijitalleşme yol haritasındaki ilk öncelik veri analizi ve görselleşme olarak değerlendiriliyor.

 

PwC Türkiye Tedarik Zinciri Hizmetleri Lideri Dr. İsmail Karakış, PwC Dijital Satınalma Araştırması 2020 bulgularını şu sözleriyle değerlendirdi: “Satınalma birimleri için temel odak alanları maliyet düşürme / değer üretme ve tedarikçi araştırmaları olmakla birlikte dijital dönüşüm de stratejik bir öncelik olmaya devam ediyor. COVID-19 dönemi ile birlikte dijitalleşmenin öncelik seviyesinin artacağını öngörüyoruz. Bu yılki raporumuzda hem stratejik hem de operasyonel satınalma süreçlerindeki dijitalleşme oranının önceki çalışmalarımızdaki tahminleri aşmış olduğunu ve artan dijital teknoloji kullanımı ile satınalma birimlerinin performanslarının olumlu yönde etkilendiğini görmekteyiz. Şirketlerde satınalma fonksiyonunun dijital dönüşümü için başarı faktörlerine baktığımızda ise strateji ve gelişim hedefleri ile uyumlu bir dijital yol haritasının oluşturulması ve bu yol haritası doğrultusunda yapılacak süreç adaptasyonu ve değişim yönetimi çalışmalarının; teknoloji veya entegratör seçiminden daha önemli olduğunu değerlendiriyoruz.”

Hibya Haber Ajansı