Sabit kablosuz erişim çok değerli fırsatlarla birlikte geliyor

Ericsson’un hazırladığı Mobilite Raporu’na nazaran, sabit kablosuz erişim irtibatlarının 2025 yılının ahir üç kat büyüyerek 160 milyona ulaşacağı ve dünya genelindeki yekun mobil ağ olgu trafiğinin yüzde 25’ini oluşturacağı kestirim ediliyor.

Genişbant bağlamında sabit kablosuz erişim

Dünya umumunda yaklaşık 2 milyar hane bulunuyor. 2019 yılının ahir bu hanelerin yaklaşık yüzde 60’ında (yaklaşık 1,2 milyar) sabit bir genişbant kontağı bulunuyordu. Bu nispetin 2025 yılında yaklaşık yüzde 70 olması bekleniyor. Bu bağlamda sabit kablosuz erişim, sabit genişbant kontaklarının yüzde 10’unu temsil ediyor. Vesair taraftan sabit kablosuz erişimin yaklaşık 300 milyon mevcut DSL kontağının noktasını alabilecek bir seçenek olduğunun altını çizmekte yarar var.

Sabit kablosuz erişim ilişki sayısı açısından bakıldığında birçok konutta birebir ilişkiyi birden fazla kişi kullanıyor. Lakin mobil genişbantta ise durum daha farklı. Kişi sayısına nazaran çok daha fazla irtibat bulunuyor. 2025 yılı ahir ulaşılması beklenen 160 milyona yakın sabit kablosuz erişim irtibatı aslında yaklaşık 570 milyon kimseyi temsil ediyor.

Sabit kablosuz erişim pazarının büyümesinin ve ilişki sayısının artmasının üç değerli nedeni bulunuyor:

1. Tüketicilerin ve şirketlerin dijital hizmetlere olan taleplerinin giderek artması genişbant kontağa olan gereksinimi da artırıyor.

2. 4G yahut 5G üzerinden sunulan sabit kablosuz erişim, mahsusen DSL, kablo yahut fiber üzere ilişki çeşitlerinin hudutlu tasarrufa sahip olduğu ortamlara genişbant hizmet sağlamanın giderek en iyi maliyetli alternatifi haline geliyor.

4G ve 5G ağlarındaki teknolojik gelişmeler ve daha geniş frekans spektrumu tahsisleri sayesinde artan kapasite, gigabayt başına maliyet açısından çok daha yüksek ağ verimliliği sağlıyor.

3. Genişbant ilişkiler, dijitalleşme eforları ve ekonomik büyüme açısından hayati değer taşıdığından çeşitli programlar ve sübvansiyonlar yoluyla genişbant irtibatlarını destekliyor.

Geleceğe Bakış

COVID-19 nedeniyle konutlara yönelik kablosuz genişbant ilişkilerine şimdiye kadar hiç görülmemiş bir talep var. Geçtiğimiz haftalarda mobil servis sağlayıcı teklifleri üzerine yapılan bir araştırma, 309 sağlayıcının 185’inin sabit kablosuz erişim teklifi olduğunu gösterdi. 2018 yılıyla karşılaştırıldığında rakamın iki kat arttığı görülüyor.

2019 yılının ahir yaklaşık 51 milyon sabit kablosuz ağ kontağı olduğunu iddia ediliyor. Bu rakamın 2025 yılına kadar üç katına çıkarak 160 milyona ulaşması bekleniyor. Sabit kablosuz erişim olgu trafiğinin 2019 yılının ahir global mobil ağ olgu trafiğinin yaklaşık yüzde 15’ini temsil ettiği varsayım ediliyor. Sabit kablosuz erişim data trafiğinin 8 kat artarak 2025 yılında 53 exabayta ulaşması ve dünya umumunda mobil ağ done trafiğinin yüzde 25’ini oluşturması bekleniyor.

Geliştirilmiş mobil genişbant ve 5G’ye geçilmesiyle elde edilen performans ve kapasite kazanımlarıyla sabit kablosuz erişim, muhabere servis sağlayıcılarına birçok yerde fırsat sağlayacak. Sabit kablosuz erişim ve sabit genişbant öncesindeki deneyimler, “sınırsız” trafik paradigmasının sınırsız talep ve ağ tıkanıklığına neden olmadığını lakin performansa dayalı hizmet teklifleri ve ortalama tüketim kalıplarının bir kombinasyonu ile yönetilebilir olduğunu gösterdi.

Ericsson Şebeke Ağlarından Sorumlu Ortadoğu ve Afrika Ortam Yönetici Yardımcısı Chafic Traboulsi bahisle ilgili şunları söyledi:

”Servis sağlayıcılar, “kullanma, ekleme ve yoğunlaştırma” prosedürlerini izleyerek daha net bir yolla kapasite artışına başlayabilirler. Öncelikle baz istasyonları, spektrumdaki yedek kapasite ve ilgili telsiz, temel bant ve aktarım donanımları dahil olmak üzere mevcut tüm ağ varlıklarının tam manasıyla kullanılması gerekiyor. Sonrasında muhtaçlığa nazaran yüksek seviyeli modülasyon, gelişmiş anten sistemleri, ışın şekillendirme, artırılmış bölümlenme ve 5G NR erişimi üzere frekans spektrumu ve kablosuz ağ yetenekleri eklenmeli. Son olarak gerektiğinde makro ve küçük hücreler eklenerek ağırlaştırma yapılmalı. Dikkat edilmesi gereken bir öteki kıymetli nokta ise elde edilen sonuçların her servis sağlayıcı için farklı olacağıdır. Bu, sınırlı bir pazarda sabit kablosuz erişimi daha cazip hale getirecek özellikleri tanımlamak için çoğaltılabilir bir şablon tasarrufunun mümkün olamayacağı manasına gelir.”

Geri
Instagram
Facebook
Superbox