Prof. Şevket Pamuk’la Zaman Yolculuğu: Osmanlı’yı Anlamak


Osmanlı düşmanlarla çevrili bir coğrafyada, kosmopolit milletleri yönetmesine rağmen, 600 yıl varlığını korudu.  Bu esnekliği neye borçluydu?

Osmanlı’da da Batı’da  sanayi devrimine akan sermaye birikimi vardı, ama başka alanlara aktı. Niye?

Osmanlı Avrupa’ya paralel fakat bambaşka özellikler arzeden bir finans sistemi kurdu. Bunu anlatabilir misiniz?

Osmanlı’da nüfus ve reel ücretlerin çok yavaş artması gerilemenin bir nedeni olabilir mi? Reform çabaları niye yetersiz sonuç verdi?

16 yüzyıldan itibaren sıradan insanın yaşamı nasıldı?  Geliri, beslenme düzeyi, eğtimi,  hakları ve sorumlulukları.  Osmanlı Cumhuriyet’e nasıl bir miras bıraktı?

If you want to watch and listen to our videos in English, please click the link below:

https://www.youtube.com/channel/UCKpF… .

FÖŞ Uğur Gürses’i Ağırladı: Reformların olasılığı, TUİK’in Gizemi ve Türkiye’nin Darboğazı

FÖŞ Bahadır Kaleağası’nı ağırladı: Yarının Dünyası ve Türkiye’nin Yeri

FÖŞ İbrahim Kahveci’ye 2021’nin Türkiye’sini Sordu

FÖŞ: Ercan Uysal’la Bankacılık, Batık Krediler, Büyüme ve 2021’de Reform