Patronlar konuttan çalışanları nasıl denetliyor?

Başta teknoloji yerinde olmak üzere birtakım şirketler salgın sona erdikten sonra da çalışanlarının meskenden çalışmayı sürdüreceklerini açıkladı.

Danışmanlık şirketi Küresel Workplace Analytics, 2021’de ABD işgücünün dörtte birinden fazlasının haftanın birkaç günü meskenden çalışacağı varsayımında bulunuyor.

Bu süreç birebir devirde patronların, çalışanların performansını takip etmesini sağlayan birtakım tatbik ve programların tasarrufunun arttığı bir periyot oldu.

Thomson Reuters Foundation’da yan alan bir haberde, işçinin çalışmasını ve verimliliğini gözetleyen araçlar geliştiren Amerikan şirketi Hubstaff’ın kurucusu David Nevogt, Mart ayından bu yana kendilerine yapılan müracaatların üç katına çıktığını belirtiyor.

Fakat bu durum şahsi hayatın saklılığının tehlikeye düşmesi ve gözetim ve takibin beğenilmeyen maksatlı tasarrufu ile ilgili telaşların lisana getirilmesine de neden oluyor.

Pandeminin tesiriyle işini kaybetme korkusu yaşayan birçok çalışanın, gözetlenme konusunda isteksiz olsalar da patrona itiraz etmelerinin güçlükle olduğu tabir ediliyor.

ABD’de California merkezli siber güvenlik şirketi EFF’nin başkanı Eva Galperin, “Hayır demek giderek zorlaşıyor. Iktisat bu haldeyken, işsizlik nispeti yüzde 20’lerdeyken sair seçeneğiniz var mı?” diye soruyor.

Şirketler bu tıp programları kullanmalarını temiz nedenlere bağlasa da, şahsi hayatın korunması ile ilgili telaşlar lisana getiriliyor.

Lakin yöntemince yapılması halinde şirketlerin çalışanlarının verimliliğini denetleme hakkına sahip olduğu söz ediliyor.

Takip hangi koşullarda başlıyor?

Şahsî veri-bilgilerin korunması konusunda birçok memlekette şahsi yasalar var. Bu yasalar, insanlar hakkındaki haberlerin zahir bir maksat doğrultusunda yasal, adil, şeffaf tasarrufunu ve gerektiğinden fazla saklanmamasını öngörüyor.

Gözetlemeye başlamadan evvel patronların çalışanları bundan haberdar etmesi, bu takibin nedenlerini ve elde edilen dataların nasıl kullanılacağını açıklaması gerekiyor.

İngiltere’de mühendis, yönetici, bilim kişisi ve başka eksperleri temsil eden Prospect sendikasından Andrew Pakes, beyaz yakalıların gözetlenmesi ile ilgili yeni gözetleme araçları oluşturulduğuna ve bunların öteki kesitleri de kapsayacak biçimde yaygınlaştırabileceğine dikkat çekiyor.

Pakes, “Teknoloji, ihlal seviyesini ve şiddetli gözetleme kabiliyetini farklı boyutlara taşıyor” diyor.

Sendika hizmetlisi, bu çeşit teknolojiler kullanıldığında çalışanların haberdar edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Gelgelelim şirketlerin konuttan çalışma düzeneklerini kurmada aceleci davrandıkları bir periyotta her şeyi yeterince yapmayabilecekleri ihtarında bulunuyor.

“Kamu sıhhati ve esnek çalışma ismi altında, ki bunlar değerli, yeni bir gözetim seviyesine hakikat uyur gezer adımlarla ilerliyor olabiliriz” diyor.

Neler takip ediliyor?

Forbes’ta mahal alan bir haberde, çalışanların takip edilmesiyle ilgili hareketler şöyle sıralanıyor:

  • Klavyede yazılanların denetlenmesi
  • İnternet aktivitesinin kaydedilmesi
  • Ekran manzarası alınması
  • Cihazlardaki kameraların kullanılması
  • Hangi çalışanların hangi evraklara ve ne devir girdiklerinin belirlenmesi
  • GPS tekniğiyle çalışanın lokasyonunun tespit edilmesi
  • Bilgisayarın boşta kaldığı devrin yahut bir pratik yahut programın ne kadar mühletle açık kaldığının ölçümü yoluyla çalışanların verimliliğinin ölçülmesi

Çalışanları gözetleyen programlar da hayli çeşitli. Örneğin Slack patrona hususî bildirilere erişim imkanı sağlıyor. Ya da Slack’te (veya Facebook, YouTube ve asıl işiniz üzerinde) kaç dakika harcadığınızı ölçen daha karmaşık programlar da var.

Konuttan çalışma periyodunda tasarrufu yaygınlaşan Zoom ise ödemeli servisinde, içtima daveti yapan bireye “dikkat takibi” ismi verilen bir hizmet sunarak içtimaya katılanların 30 saniyeden fazla programdan uzaklaşmalarını tespit etme imkanı sağlıyor. Zoom bunun yalnızca davet yapan kişinin ekran paylaşması halinde aktive olduğunu ve sunumların ne kadar dikkatle izlendiğine dair eğitim çalışmalarında tasarrufunun amaçlandığını belirtiyor.

Hubstaff’ın geliştirdiği program patrona çeşitli gözetleme seçenekleri sunuyor. Bunlar arasında GPS yoluyla personelin taraf tespiti, bilgisayar başında fare ve klavye tasarrufunun takibi yoluyla da çalışma suratlarının gözetlenmesi de bulunuyor.

Ayrıyeten çalışanların hangi web sahifelerinde dolaştığı, ayan bir girişimde ne kadar devir harcadıkları tespit edilebiliyor ve görünür aralıklarla ekran manzaraları alınabiliyor.

Hubstaff, ekran imgesi alınırken kullanıcıya ikaz gittiği ve bu seçeneğin engellenebileceğini söylüyor.

Çalışanlar farkında olmadan art planda işleyen takip programları için yapılan müracaatların reddedildiğini belirtiyor.

Bilgisayar programcılığı şirketi Sapience, çalışanların bilgisayardaki aktivitelerinin yanı sıra ne devir çevrim dışı kaldıklarının da belirlenebildiğini belirtiyor.

Araştırma şirketi Gartner’a nazaran, birçok büyük şirket “geleneksel olmayan” gözetleme tekniklerini kullanıyor. Bunlar e-posta tahlilleri, bilgisayar tasarrufu ve çalışanın ofis içindeki hareketlerinin gözlenmesini de içeriyor.

Çalışanların haberi olmadan izlenmesini sağlayan takip pratiklerinin reklamını yapan kimi programcılık şirketlerinin de olduğu belirtiliyor.

Reuters haberinde bunlardan biri olarak Kanada merkezli Deep Software programcılık şirketine mekan veriliyor.

Şirket, Nisan ayında geçen yılın tıpkı periyoduna nazaran bu tıp programlar hakkında haber almak için yapılan müracaatların yüzde 70 arttığını söylüyor.

Donelerin tasarrufu sorunu

Prospect sendikasından Pakes, yöneticilerin çalışanların verimlilikleri ile ilgili makul taleplerde bulunma hakkı olduğunu, lakin asıl dertlerin gözetleme programlarının topladığı haber ölçüsüyle ilgili olduğunu söylüyor.

Ekran manzaralarının kişisel yazışmaları içerebileceği, ziyaret edilen web sahifelerinden ise çalışanın gebe olduğu, sıhhat sorunu olduğu yahut sendika üyesi olduğu üzere haberlerin yöneticiler tarafından elde edilebileceği belirtiliyor.

Elde edilen haberlerin nerede ve nasıl saklandığı, ne için kullanıldığı yahut paylaşıldığı ile ilgili telaşlar da lisana getiriliyor.

Deep Software, data paylaşımının kendi programlarını kullanan patronların inisiyatifinde olduğunu, fakat sıhhat üzere birtakım yerlerde yasal sınırlamalar bulunduğunu belirtiyor.

Hubstaff ise tüm donelerin kriptolu olduğunu ve müşterinin seçtiği çeşit ve plana bağlı olarak üç yıla kadar saklanabildiğini; bu donelere yalnızca patron şirket ve yöneticilerin erişebileceğini söylüyor.

Geri
Instagram
Facebook
Superbox