Pandemi periyodunda siber taarruz sayısı arttı

KoçSistem, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) ile “Covid 19 Periyodunda ve Yeni Olağana Geçişte E-Ticaret Bölümünde Siber Güvenliğin Önemi” bahisli yeni bir rapor yayımladı. Rapor, Covid 19 periyodunda ve yeni sıradana geçiş sürecinde büyük şirketler üzere orta ve küçük ölçekli KOBİ’lerin de e-ticaret kanalına yük vermeye başladığını ortaya koyarken; e-ticaret bölümünde siber güvenliğin değerinin artığını belirtiyor. 

Covid 19 pandemisinin tüm boyutlarıyla devletimizdeki e-ticaret koluna tesirlerini inceleyen rapor, bu ortamda ortaya çıkan yeni nesil teknolojiler ile kurumların siber güvenlik yaklaşımlarını da mercek altına alıyor. Rapor, Covid 19 devrinde e-ticaret satışlarının yükselmesi ile web sitelerinin güvenliği ve konuttan çalışma ile doğan internet güvenliği açıklarına odaklanıyor. Başkaca, Türkiye’de sahasında bir birinci olan KoçSistem Siber Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC)’nin takibini sağladığı siber ataklarda, Covid 19 salgınının başladığı şubat ayından itibaren aylık siber atak bildirim sayısında yüzde 40 oranında bir artış olduğunu ortaya koyuyor. 

Siber güvenlik açıklarınızı kapatın, sistemlerinizi güçlendirin

KoçSistem ve ETİD’in hazırladığı rapora nazaran; inançsız kablosuz ilişkiler üzerinden erişim artarken, internet üzerinden hizmet sağlayan kamu ve hususî daldaki kurumlarda siber güvenlik açıkları bu devirde sarih bir formda ortaya çıktı. Kovid 19 devrinde online kanallarda daha evvel yekun süreçlerin %13’ü civarında olan zararlı isteklerin yaklaşık yüzde 26’ya çıktığı gözlemlendi. 

Pandemi devrinde herkesin konuttan çalışmaya başlamasıyla birlikte, internet, insan etkileşimi için öncelikli hale geldi. Raporda, çalışmak, muhabere kurmak, alışveriş yapmak ve destek hizmetleri için interneti kullanmak en üst seviyelere ulaştığı bilhassa vurgulanıyor. Bu devirde artan internet tasarrufu ve konuttan yapılan temaslarda yaşanan güvenlik zafiyetleri, çeşitli riskleri de beraberinde getiriyor. Güvenlik önlemleri alınmadan internete açık hale getirilen sistemler otomatik olarak siber saldırganların amacı haline gelmeye başlarken, yeniden bu devirde çalışanlar arasında paylaşılan şirket içi haberler ve dokümanlar, pratiklerde bulunan güvenlik açıkları nedeniyle data sızıntısına yol açabiliyor. Raporda, haber teknolojileri önderlerinin kısa vadedeki en öncelikli konusunun yüzde 74 ile “evden çalışan çalışanın haber teknolojileri hizmetlerine ve pratiklerine inançlı erişimlerini sağlamak” olduğu söz ediliyor. 

Salgın devrinde birçok firmanın eser ve hizmetlerini internet üzerinden satışa çıkarmak için yeni pratiklere ve teknolojilere yöneldiğini tabir eden KoçSistem Pazarlama Umumî Yönetici Yardımcısı Cihan Dereci, Covid 19’un e-ticarete tesirleri hakkında şunları söyledi: “ETİD ile hazırladığımız bu rapor, salgın nedeniyle iktisadın yeni bir gerçeklikle yüzleşmek zorunda olduğunu da bizlere açıkça gösteriyor. Covid 19 salgını devrinde ve yeni alışılagelmiş sürecinin başlangıcında e-ticaret dalının hayatımızdaki ehemmiyeti hissedilir seviyede arttı. Gelgelelim bu durum kimi riskleri de beraberinde getiriyor. Bilhassa hudutlu kaynaklarla uğraş eden küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni duruma süratle armoni sağlamaları yaşamsal bir ehemmiyet taşıyor. Siber güvenlik konusunda yeni bir farkındalığa gereksinimimiz olduğu tasavvuruyla bu raporu hazırladık. Siber taarruzlara karşı tedbirler ve Şahsî Olguların Korunması Kanunu (KVKK) koşutunda data kapalılığının sağlanması için uygulanabilecek temel aksiyonlar raporumuzda ayrıntılarıyla konum alıyor.” 

ETİD Lideri Ekmekçi: “Yeni olağan siber güvenliğe yeni bakış açısı gerektiriyor”

ETİD Lideri Emre Ekmekçi, KoçSistem ile birlikte hazırladıkları raporda Türkiye’nin yurtdışına açılan kapısı e-ticaret dalında ortaya çıkan riskleri başkanlar açısından anlaşılır kılmayı hedeflediklerini söz ederek şunları söyledi: “Covid 19 salgını ile gündeme gelen yeni olağan sürecinin başlangıcında e-ticaret dalının hayatımızdaki tartısı, devletimizde ve umum olarak global ölçekte önemli artış gösterdi. Bu periyotta savaş veren birçok firmanın eser ve hizmetlerini müşterisine ulaştırmak için yepisyeni tatbik ve teknolojileri denediğine, tüketici ile internet üzerinden buluşmaya çalıştığına şahit oluyoruz. Türkiye ve dünyada e-ticaret satışları yükselirken, temassız olarak alışveriş yapmak da hayatımızda çok daha fazla tercih edilir hale gelmeye başladı. Tüm aksiyonların internet üzerinden gerçekleştiği bu türlü bir dünyada siber güvenlik risklerinin artışı da kaçınılmaz bir gelişmedir. Uzaktan çalışma modelinde de konuttan iş yapan çalışanın internet altyapısı en temel meselelerden biridir. Mahsusen inançsız kablosuz irtibatlara sahip çok sayıda kullanıcının internet üzerinden irtibat kurduğu kamu ve hususî kesimdeki kurumlar siber güvenlik açısından önemli risk altındadır. Bu nedenle Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği ve KoçSistem Bilgi ve Muhabere Hizmetleri A.Ş. olarak hazırladığımız bu raporu başkan ve girişimcilerimizin, içinde bulunduğumuz yeni sıradan devrin beklenen karmaşık siber güvenlik tehditleri ve alabilecekleri tedbirler konusunda çok yararlı bulacaklarına inanıyoruz.” 

Akın gayeli domain satışları arttı

Rapor, siber korsanların oltalama hücumlarındaki önemli artışa işaret ediyor. Raporda, ayda ortalama 3 ila 4 binlik domain satışlarının salgının en yüksek noktasında 16 bin seviyesine kadar çıktığı söz ediliyor. Bilhassa siber zorbaların bu adresler üzerinden güvenlik tedbirleri gayrikâfi kurumları gaye aldığı; sistemlere hasar verdiği yahut fidye talep ettiği öngörülüyor. 

Raporda, tüketici cephesinde ise online alışveriş imkanı sunan perakende şirketlerinden alışveriş yapmak isteyen bireylerin, DNS Zehirlenmesi de denilen formüllerle, bu düzmece web sitelerine yönlendirilerek tuzağa düşürülebildiği belirtiliyor. Bu yolla internetteki tüm ferdî haber ve olgular, dışarıya açık bir hâle gelirken, e-posta hesapları da çalınabiliyor.

 

Geri
Instagram
Facebook
Superbox