Özel bulut yatırımlarını temel aldığını gösteriyor

Küresel Finansal Hizmet Şirketlerinin %43’ü, Önümüzdeki Yıl Özel Buluta Yaptıkları Yatırımları Artırmayı Planlıyor

 

Özel, hibrit ve çoklu bulut bilişiminin lideri Nutanix (NASDAQ: NTNX), kuruluşların bulut teknolojilerini benimseme planlarını yıllık olarak ölçümleyen Kurumsal Bulut Endeksi Raporunun üçüncüsünde finansal hizmetler sektörüne özel sonuçları paylaştı. Bulgular, sektörde dijital dönüşümün devam ettiğine işaret ediyor ve ankete katılanların yarısı (%50) COVID-19’un hibrit bulut yatırımlarının artmasına neden olduğunu bildiriyor.

 

Sektörün beş yıllık görünümünde hibrit bulut, finansal şirketler arasında pozitif büyüme gösteren tek BT modeli olarak öne çıkıyor ve bu zaman çerçevesinde %39 büyüme bekleniyor. Buna ek olarak, finansal kuruluşların %43’ü gelecek yıl özel buluta yatırımlarını artırmayı planlıyor ki bu genel şirketlerdeki küresel ortalamanın (%33) 10 puan üstünde. Bu durum, özel bulutun benimsenmesinin modern hibrit bulut oluşturma stratejisinde çok önemli bir yeri olduğunu gösteriyor.

 

Bu yılki raporun diğer önemli bulguları arasında şunları yer alıyor:

 

  • Güvenlik endişeleri, özel bulutun benimsenmesini teşvik ediyor: Finansal hizmet kuruluşları, uygulamaları genel bulut üzerinde çalıştırırken en çok endişe duyulan konuları güvenlik, gizlilik ve uyum sorunlarını olarak sıralıyor (%62). Katılımcılar genel bulut kapasitesiyle daha az ilgileniyor (%30). Bu da genel bulutun BT altyapılarını destekleme yeteneğine sahip olmasına rağmen, hassas verilerin güvenliğinin tartışılmaz olduğunu bu alanda kuruluşların alternatif çözümler aradığını gösteriyor.
  • Hiper birleştirilmiş altyapıya yapılan yatırım, sektörün özel buluta olan güvenini gösteriyor: Finans sektörü katılımcılarının yaklaşık %50’si ya hiber bütünleşik altyapıyı tam olarak kurduklarını ya da gerçekleştirme sürecinde olduklarını söylerken, %38’i önümüzdeki 12 ile 24 ay arasında hiper bütünleşik altyapı sistemlerini kurmayı planladığını ifade ediyor. Hiper bütünleşik altyapılar özel bulutu desteklemek için gerekli olan yazılım tanımlı, ölçeklenebilir altyapıyı oluşturmak için gereken süreyi azalttığından, yapılan bu yatırım artan özel bulut benimseme oranını destekliyor.
  • Finansal hizmet kuruluşları bulut kullanımlarını optimize etmek istiyor: Sektörün BT altyapısını modernize etmedeki en büyük motivasyonu, BT kaynak kullanımı üzerinde daha fazla kontrol elde etmek (%59), iş gereksinimlerini karşılamak için gereken hızı (%58) ve esnekliği (%55) sağlamak olarak öne çıkıyor.
  • Sektörün hibrit bulut ortamını desteklemek için yeteneğe yatırım yapması gerekiyor: Araştırmaya finansal hizmetler sektöründen yanıt verenlerin üçte birinden fazlası (%36) karma özel / genel bulut ortamlarını yönetmek için gereken beceriler konusunda yetersiz olduklarını söylerken, %34’ü Kubernetes ve konteynerler dahil buluta özgü teknolojilere dair uzmanlıktan yoksun olduklarını söylüyor. Bu sorunlar, hibrit bulutun tam olarak benimsenmesinin önündeki engellere katkıda bulunuyor. 

 

Nutanix Endüstriyel Çözümler Pazarlama Direktörü Tapan Mehta, “Finansal hizmet kuruluşları geçmişten beri eski veri merkezlerini kullanımdan kaldırırken genel bulut tekliflerini araştırdılar” diyor. “Ancak sektörün veri gizliliği ve uyumluluğuna dair sorunlara daha fazla ilgi göstermesi, kuruluşları özel buluta yönlendiriyor. Özel bulutun benimsenmesindeki bu hızlı artış, önümüzdeki birkaç yıl içinde endüstri normu haline gelmesi beklenen hibrit bulut modelinin temelini oluşturuyor.”

 

Nutanix’in araştırması Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) ve Asya-Pasifik (APJ) bölgesinde yer alan, pek çok sektörden ve farklı boyutlardaki işletmelerden uzmanların katılımıyla gerçekleştirildi. 

 

Araştırmanın finansal hizmetler sektörüne dair sonuçları hakkında daha fazla bilgi için bu bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz. 

 

Nutanix hakkında

Bulut yazılımlarında global lider ve hiper bütünleşik altyapı çözümlerinde öncü olan Nutanix, bilişim teknolojileri her yerde görünmez kılıyor. Tüm dünyada şirketler Nutanix yazılımlarını kullanarak, kendi özel, hibrit ve çok platformlu bulut ortamlarında istedikleri uygulamaları istedikleri konumda ve istedikleri ölçekte tek bir platform üzerinden yönetebiliyor. Daha fazla bilgi için www.nutanix.com adresini ziyaret edebilir, @nutanix Twitter hesabından bizi takip edebilirsiniz.

 

© 2021 Nutanix, Inc. Tüm hakları saklıdır. Nutanix, Nutanix logosu ve burada adı geçen tüm Nutanix ürün ve hizmetlerinin adları, Birleşik Devletler ve diğer ülkelerde Nutanix, Inc.’in tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. Adı geçen diğer tüm marka isimleri yalnızca tanımlama amaçlıdır ve ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir. 

 

Bu basın bülteni, Nutanix.com’un bir parçası olmayan harici web sitelerine bağlantılar içerebilir. Nutanix, bu siteleri kontrol etmez ve herhangi bir harici sitenin içeriği veya doğruluğuyla ilgili tüm sorumluluğu reddeder. Harici bir siteye bağlantı vermemiz, bu tür bir sitedeki herhangi bir içeriğin onaylanması şeklinde değerlendirilmemelidir. Bu açıklama, geçmişe dönük bir gerçeği yansıtmayan, bunun yerine mevcut beklentilerimize, ileriyle dönük tahminlerimize ve inançlarımıza dayalı açık ve zımni beyanlar içerebilir. Bu tür ifadelerin doğruluğu risklere ve belirsizliklere tabidir, kontrolümüz dışında olabilecekler de dahil olmak üzere gelecekteki olaylara bağlıdır ve gerçek sonuçlar, bu tür ifadelerde öngörülen veya ima edilenlerden maddi ve olumsuz farklılıklar içerebilir. Burada yer alan herhangi bir ileriye dönük beyan, yalnızca bu tarihten itibaren geçerlidir ve yasaların gerektirdiği durumlar haricinde, bu tür ileriye dönük ifadeleri sonraki olayları veya koşulları yansıtacak şekilde güncelleme veya başka şekilde revize etme yükümlülüğümüz yoktur.

Hibya Haber Ajansı