OPEC: Petrol talebi 2030’ların sonunda platoya ulaşacak

OPEC, petrol kullanımının 2020’deki 90,7 milyon varilden 2030’da günde 107,2 milyon varile yükseleceğini, geçen yılki 2030 tahmininin 1,1 milyon varil ve 2007 yılı 2030 talebinin 10 milyon varil daha az olacağını söyledi.

2019-2045 döneminin incelendiği raporda, “İkinci yarıdaki talep durgunluğundan önce, tahmin döneminin ilk bölümünde küresel petrol talebi nispeten sağlıklı oranlarda büyüyecek” denildi ve şu açıklama yapıldı:

“COVID-19 ile ilgili kapanmaların kalıcı etkileri ve bunların küresel ekonomi ve tüketici davranışı üzerindeki etkileri nedeniyle gelecekteki talep büyük olasılıkla geçmiş tahminlerin altında kalacaktır.”

Ekonomiler düzeldikçe otomobilleri, kamyonları ve endüstriyi yakıt olarak kullanmak için petrol talebi toparlanacak olsa da, OPEC gelecekteki büyümenin pandemi sonrası evden çalışma ve telekonferansa geçiş gibi faktörlerin yanı sıra verimlilik iyileştirmeleri ve elektrikli arabalara geçiş gibi faktörlerle kısmen dengelenebileceği endişesini dile getirdi

OPEC, salgın öncesinde, Batı’da yükselen iklim aktivizmi ve alternatif yakıt kullanımının yaygınlaşması, uzun vadeli petrol talebini baskılaması sebbeiyle tahminlerini düşürmesine rağmen, OPEC büyüme öngörüyordu.

Bu yıl, elektrikli otomobillerin daha hızlı benimsenmesi, daha fazla yakıt verimliliği ve pandemiden sonra iş ve eğlence amaçlı seyahatlerde daha büyük bir azalma gibi gelişmeler göz önüne alındığında, 2030’dan sonra talebin düşmeye başlama potansiyelini de görüyor.

OPEC raporunda, “Gelecekteki petrol talebini potansiyel olarak çok daha düşük seviyelere düşürebilecek enerji verimliliği önlemlerinin çok daha geniş bir şekilde uygulanması için geniş bir kapsam var” denildi.

Raporda, krizin “1930’lardaki Büyük Buhran’dan bu yana en şiddetli ekonomik gerilemeye” yol açtığını belirtilirken, OPEC neredeyse tüm ekonomiler için büyüme tahminlerini düşürdü. OECD’nin yıllık büyüme oranı tahmini 2019-2025 için yüzde 2,1’den yüzde 0,7’ye düşerken, OECD üyesi olmayan ülkelerin bir önceki tahmine göre bir yüzde puanı düşüşle ortalama yüzde 3,4 büyümesi bekleniyor.

Geri
Instagram
Facebook
Superbox