Nuray Babacan: Reform Paketi’nin içeriği şekilleniyor

Hürriyet:  Hukuk ve ekonomi konusundaki reform çalışmaları hızlandı. AK Parti’de yapılan toplantılarda reform çalışmaları değerlendirilirken, parti kurmayları, çalışmanın ana çatısını, “Kamuda tasarruf, yatırım ortamının iyileştirilmesi” olarak tanımladılar. AK Parti kurmayları, “Amaç, bu yıl büyüme hedeflerini yakalamak. Aşı ile birlikte normal hayata dönülmeye başlanacak. AB’de büyük bir hareketlilik, canlanma yaşanacak. Biriken para ve talep var. Bizim ihracatımızın büyük bölümü AB’ye olduğu için bu artıştan yararlanacağız” dedi.

TASLAK ÇALIŞMA

Edinilen bilgiya göre, reform paketleriyle ilgili çalışma ocak ayının sonuna doğru tamamlanacak. Çok sayıda öneriden oluşan, meslek odalarının taleplerine de yer verilen taslak çalışma, daha sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulacak. Paketler burada son şeklini aldıktan sonra kamuoyuna açıklanacak. Ekonomik taleplerin değerlendirmeleri sürerken, hukuk alanında atılacak çok sayıda adımın yatırım ortamını yakından ilgilendirmesi nedeniyle büyük önem taşıdığı, ancak bu alanda bazı sıkıntılar yaşandığı da belirtiliyor.

Çalışmalarda, gündem oluşturulan ve değerlendirmeye alınan başlıklar ve önerilerden bazıları şöyle:

– Yatırımlar için çerçeve kanunu hazırlanması. Türkiye’de yatırım yapan tüm yatırımcıların haklarını koruyan, yatırım sürecinde karşılaşılan sorunlara ilişkin çözümler üreten, yatırımcıların idari işlemlere karşı haklarını koruyan çerçeve bir mevzuat oluşturulması.

– Yatırım izin süreçleri ile ilgili tüm koordinasyonu özel yatırımlar için Yatırım Ofisi’nin, diğer yatırımlar için Yatırım Destek Ofisleri’nin yürüteceği bir idari düzenleme yapılmasının sağlanması.

– Terör veya kara paranın aklanması gibi suçlar kapsamında şirketin tüm yönetimine değil, sadece ilgili şahısların hisselerine kayyum atanması.

YATIRIM DESTEKLERİ

– Sözleşmelerde tahkim şartının teşvik edilmesi, mahkemelerdeki iş yükünün azaltılması.

– 300 bin TL altındaki ticari uyuşmazlıkların “Basitleştirilmiş (Seri) Tahkim” kuralları kapsamında ilk derece mahkeme yerine tahkime yönlendirilmesi.

– Yatırım indiriminden yatırım döneminde faydalanılması, geçici vergi uygulamasının tedrici olarak kaldırılması.

– Grup şirketlerinin tek bir KDV mükellefiyeti altında toplanmasına imkan tanınması, KOBİ ölçeğindeki işletmelerin KDV beyannamelerini çeyreklik bazda vermesi.

– İdare ve vergi mahkemesi kararlarının idareler tarafından uygulanmasındaki aksaklıkların giderilmesi, vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi sağlanması.

HACİZ İŞLEMLERİ

– Tüm hesaplarda borçtan fazla haciz uygulama, haczi kaldırmama, hatalı haciz işlemleri, tebliğ edilmeyen haciz işlemleri gibi sayısız uygulamaların gittikçe yaygınlaşmasının engellenmesi.

– Kamu alacakları için uygulanacak ihtiyati haciz işlemleri için yeni bir rejimin tesis edilmesi, bu kapsamda sadece borç kadar haciz uygulanmasının sağlanması.

Piyasalar bu kısmı sevebilir

– TÜİK enflasyon metodolojisine güvenin arttırılması, TÜİK’in enflasyon hesapları ile ilgili bir değerlendirme çalışması başlatılması.

Düzenleyici kurumların yönetim yapısının gözden geçirilmesi, bu kurumların bağımsızlığı ve tarafsızlığı, hem de icranın şeffaflığı açısından piyasalara önemli bir mesaj verecek şekilde oluşturulması.

– COVID-19 döneminde kapasitenin korunması, finansman ihtiyacına katkıda bulunacak önlemlerin devam ettirilmesi.

MAHKEMELERİN İŞLEYİŞİ

– Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının, hakimler açısından bir “disiplin suçu” olarak açıkça tanımlanması, yatırımcıların, hukukun üstünlüğü ve kural hakimiyeti konusundaki kaygılarının giderilmesi.

– Ceza yargılamaları ve tutukluluk sürelerinin yeniden değerlendirilmesi, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda ceza yargılamalarında savcıların “iddianame” hazırlaması için kesin bir süre belirlenmesi, tutukluluk sürelerinde de buna göre düzenlenme yapılması.

Alıntıdır, kaynak linki burada

Volkan Korkmazer:  Türkiye Ekonomisi’nde Yapısal Problemler

FÖŞ yazdı: Türkiye 2021’de de büyüyemez, 2022’de de

FÖŞ Bahadır Kaleağası’nı ağırladı: Yarının Dünyası ve Türkiye’nin Yeri

Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Covid-19 Sonrası Dünya Ekonomisini Anlattı…