Kapital Piyasası Kurulu’ndan çok kıymetli içtimaî medya uyarısı


SPK’dan yapılan açıklamada, şuranın gözetim ve teftiş faaliyetleri neticesinde Facebook, Twitter üzere içtimaî medya mecraları ile Whatsapp, Telegram üzere muhabere sistemlerinde oluşturulan üyelik bazlı öbekler üzerinden, kurulca yetkilendirilmiş yatırım danışmanlığı ve gibisi varlık piyasası faaliyeti müsaadesi olmayan kişi yahut kimselerce, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye yönelik hareketlerin sürdüğü belirtildi.

Bu harekette bulunanların aralarında, haklarında daha evvel kurul tarafından piyasa dolandırıcılığı, itimadı berbata kullanma dahil pek çok fiilden ötürü hata duyurusunda bulunulmuş ve süreç yasağı getirilmiş şahısların de olduğuna işaret edilen açıklamada, Sermaye Piyasası Kanunu’nda işlem ve malumat bazlı piyasa dolandırıcılığı hatalarının düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, anılan düzenlemeler uyarınca “sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin yanlış yahut yanıltıcı izlenim uyandırmak emeliyle alım yahut satım yapanlar, buyruk verenler, buyruk iptal edenler, buyruk değiştirenler yahut hesap hareketleri gerçekleştirenler” ile “sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, kıymetlerini yahut yatırımcıların kararlarını etkilemek gayesiyle yalan, yanlış yahut yanıltıcı malumat veren, söylenti çıkaran, haber veren, icmal yapan yahut rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayan” şahısların 3 yıldan 5 yıla kadar mahpus ve 5 bin güne kadar isimli para cezasıyla cezalandırılacağının karara bağlandığı vurgulandı.

Bahsedilen nitelikte faaliyetlerde bulunan kimselere itibar edilmemesi ihtarında bulunulan açıklamada, “Kurulumuzca yapılan incelemelerde, sosyal medya mecraları yahut muhabere sistemleri üzerinde oluşturulan gizli öbekleri kurarak yatırımcıları yönlendiren şahısların, küme içerisinde hakka oluşturdukları talep sayesinde sahip oldukları behreleri satarak menfaat temin etme gayesini taşıdığı, gruplar içerisinde yatırımcıları yönlendirenlerin al yanında verdiği tavsiye ile eşanlı olarak kendilerinin yahut bağlantılı olduğu bireylerin sahip olduğu behreleri sattıkları, böylelikle kümeler içerisinde yatırımcıları yönlendirenlerin yüksek fiyatlardan ellerindeki behreleri öbeklerin içindeki yatırımcılara satarak menfaat temin ederken yatırımcıları zarara uğrattığı görülmekte olup, bahsedilen nitelikte faaliyetlerde bulunan bireylere itibar edilmemesi değer arz etmektedir.” değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, yatırım kararlarının profesyonel insanların yardımıyla alınmasında yarar görüldüğü belirtilerek şu sözlere bölge verildi:

“Paylara ait çevre medya ve muhabere sistemleri üzerinden yapılan telkinlerin ve yatırım tavsiyelerinin, sınırlı bir küme tarafından gerçekleştirilen piyasayı dolandırıcı süreçlere hizmet etme hedefini taşıyabileceği, sosyal medya ve muhabere sistemleri üzerinden yaptıkları paylaşımlarla yatırımcıları yönlendiren şahısların, aslında kendi hisse satışlarına yahut alışlarına talep/arz oluşturma uğraşında olabileceği, söz konusu öbeklere dahil olan yatırımcıların, bu öbekleri yönlendiren kimseler tarafından işlenen günahlara iştirak kapsamında sorumluluklarının doğabileceği, piyasa koşullarını kıymetlendirerek yatırımlarını yönlendirme konusunda ehil malumat ve tecrübesi olmayan yatırımcıların heyetimiz düzenlemeleri uyarınca yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği konusunda salahiyet dokümanı almış kuruluşlarla mukavele yaparak, yatırım kararlarını profesyonel bireylerin yardımıyla almalarında yarar görüldüğü hususlarının da yatırımcılara bir sefer daha hatırlatılmasında yarar görülmektedir.”