Kamu kurumlarında yerli ve ulusal eser kullanımı teşvik edilecek

Kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapı niteliğinde hizmet veren işletmelerin bilgi ve bağlantı güvenliği kapsamında genel olarak alması gereken önlemleri belirlemek için, 6 Temmuz 2019’da Resmi Gazete’de, Bilgi ve Irtibat Güvenliği Önlemleri bahisli Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayımlanmıştı.

Yayımlanan genelge doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi uyumunda Bilgi ve Bağlantı Güvenliği Rehberi hazırlandı.

Rehberle bilgi güvenliği risklerinin azaltılması, ortadan kaldırılması ve bilhassa saklılığı, bütünlüğü yahut erişilebilirliği bozulduğunda ulusal güvenliği tehdit edebilecek yahut kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik bilgi ya da datanın güvenliğinin sağlanması için taban güvenlik tedbirlerinin belirlenmesi hedefleniyor. Belirlenen önlemlerin uygulanması için yürütülecek faaliyetler rehberde tanımlanıyor. 

Rehberle başta yerli ve ulusal eser kullanımının teşvik edilmesi, rehberi uygulayacak kurum ve kuruluşlarda yapılacak yinelenmiş çalışmaların ve yatırımların önüne geçilmesi amaçlanıyor. 

“Siber güvenlikte ülke düzeyinin yükselmesinde değerli rol alacak”

Rehberin sunuş kısmını kaleme alan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Lideri Ali Taha Koç, genelgenin yürürlüğe girmesinin akabinde Başkanlık uyumunda, Bilgi ve Irtibat Güvenliği Rehberi hazırlama çalışmaları başlatıldığını belirtti.

Yaklaşık 1 yıl süren çalışmalar kapsamında 5 günlük bir çalıştay gerçekleştirildiğini, 16 Bakanlık ile 51 kurum ve kuruluştan 240 uzmanın katkısının alındığını, 200 saati aşan 70’in üzerinde çalışma toplantısında 2 bin 660 görüş ve teklifin değerlendirildiğini, ulusal ve uluslararası yayınların incelendiğini vurgulayan Koç, şu tabirleri kullandı:

“Bilgi ve bağlantı güvenliği alanında ülkemize özgün birinci referans doküman olma niteliği taşıyan ve geniş bir katılımla ilgili tüm paydaşların katkısı alınarak hazırlanan Bilgi ve Irtibat Güvenliği Rehberi; gereksinimler, gelişen teknoloji, değişen kurallar ile ulusal siyaset ve stratejiler göz önünde bulundurularak güncellenmeye devam edilecektir. Güçlü ekonomiler için güçlü teknolojilerin kıymet kazandığı çağımızda bugünden atacağımız adımlar ve alacağımız tedbirler yarının dünyasında teknolojiyi takip eden değil teknolojiye taraf veren bir ülke olabilmemiz için epey değerlidir. Bu bağlamda rehber, yerli ve ulusal siber güvenlik eser ve çözümlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlayarak üretim gücümüze takviye olacak, siber güvenlik alanında dünya ile rekabet edebilecek teknoloji üretebilmenin önünü açacaktır.

Rehber, bilgi ve bağlantı güvenliği alanındaki büyük bir boşluğu doldurmakla birlikte, siber hücumlara karşı mukavemetimizi artıracak, bilgi güvenliği ve siber güvenlikte ülke düzeyinin milletlerarası arenada yükselmesinde kıymetli bir rol alacaktır.”

Koç, rehberin ulusal datanın güvenliği, kritik altyapı ve sistemlerin sürdürülebilirliği ile ulusal güvenlik stratejileri ve maksatlarını gerçekleştirmek için hakikat adımlarla yol almalarını sağlayacağını kaydetti.