İstenmeyen iletiler 1 Aralık’ta son buluyor

Ticaret Bakanlığı yetkisiyle kurulan Ticari Elektronik Mesaj müsaadelerinin ve şikayet süreçlerinin yönetildiği ulusal bir platform olan Mesaj Idare Sistemi (İYS) ile istenmeyen bildirilere son verilmesi hedefleniyor.

Kendi verdiğiniz müsaadeleri görüp isterseniz kaldıracaksınız 

Mesaj Idare Sistemi, hizmet sağlayıcıların arama, bildiri ve e-posta üzere farklı tipte mesaj müsaadelerini saklayıp yönetilebilecek. İYS ile alıcılar verdikleri müsaadeleri görüntüleyip kaldırabilecek, müsaadesiz gönderimleri şikâyet edebilecek. Kamunun ise mesaj şikâyetlerini ve şikâyete bahis müsaadelerin vakit damgasıyla kaydını tutması mümkün olacak.

Tüm bu datalar, tek bir ulusal data tabanında toplanacak ve Şahsî Dataların Korunması ve kamunun denetleme misyonunu daha süratli ve eksiksiz biçimde yerine getirmesine imkan verecek.

Alıcının onayı olmadan SMS, Ileti, E-Mail gönderilemeyecek

İYS Sistemini pahalandıran Avukat Elvan Kakıcı Şimşek, sistemin 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari Bağlantı ve Ticari Elektronik Mesajlar Hakkında Yönetmelik kapsamında olduğunu belirti ve ekledi:

“İYS ile Hizmet Sağlayıcılar tarafından alıcılara gönderilecek ticari mesajların, Yönetmelik ile belirlenen istisnalar dışında alıcının onayı olmadan gönderilemeyeceği belirtilmiştir. Müsaade dâhilinde gönderilen mesajlarda ise alıcılara ret imkânı sağlanması gerektiği açıklanmıştır.”  

Verilen müsaadeler takip edilecek

Şu anki mevcut durumda; bireylerin müsaadesi alındıktan sonra hangi firmalara müsaade verdiklerini takip edemediklerinin altını çizen Şimşek, “Kişi, ticari elektronik mesaj müsaadelerini kaldırmak için kendilerine ticari elektronik mesajla bildirilen ret imkânını her hizmet sağlayıcı için başka ayrı kullanmak zorunda kalıyor.   Birden fazla vakit bu ticari elektronik mesajları durdurmak için bir tahlile ulaşılamamakta ve taciz boyutunda süregelen mesajlara maruz kalınmaktadır. Kişinin ret hakkını kullanabilmesinin kolay ve ulaşılabilir olması her hizmet sağlayıcı tarafından şahıslara sağlanmalıdır.” dedi. 

İYS Sistemine kayıt mecburî

Gerçek ve hukuksal bireylerin ticari elektronik mesaj gönderebilmeleri için Mesaj Idare Sistemine (İYS) kayıt olmaları zorunluluğunun getirildiğini de kıymetle vurgulayan Şimşek, kelamlarına şöyle devam etti:

“İYS üzerinde alıcının yani tüketiciyi ya da mesleksel yahut öteki emellerle hareket eden gerçek yahut hukukî kişinin de onayının alınması gerekmektedir. Aksi takdirde alıcılara ticari elektronik mesaj gönderilemeyecektir.

Sisteme kayıt edilmeyen onaylar geçersiz sayılacak

Müsaade alımında temel olan yazılılık prensibi olsa da elektronik sistemin elverişliliği ve hayatın olağan akışı içerisinde her müsaade evrakının depolanmasının zahmeti münasebetiyle elektronik sistem üzerinden bu müsaadeler yürütülmektedir. Hizmet sağlayıcılar evvelce olduğu üzere tekrar kendileri onay alabilecekler. Lakin aldıkları bu onayları kendi sistemlerinde tutmak değil tek ulusal data tabanı olan İYS’ ye 3 iş günü içerisinde yüklemek zorundadırlar. Ticari mesaj gönderilmesine verilen onayın ispat külfeti, kanun ve yönetmelikte belirtildiği üzere hizmet sağlayıcıya yüklenmiştir. Belirtilen mühlet içerisinde İYS’ye kaydedilmeyen onaylar ise geçersiz sayılacaktır. 30 Kasım 2020 tarihine kadar daha evvelden alınan alıcı müsaadelerinin “Hizmet Sağlayıcı İşletmeler” tarafından İYS’ye aktarılması gerekmektedir. Aksi takdirde aktarılmayan bu onaylar geçerli olmayacaktır.

İdari Yaptırım verilebilir

İzini bulunmayan bir şahsa mesaj gönderilmesi üzerine bu kişinin şikâyette bulunması halinde ise ilgili Hizmet Sağlayıcıdan kişinin müsaade alınıp alınmadığı yahut bu kişinin ret hakkını kullanıp kullanmadığı ile ilgili bilgi alınması ve bilgiler kıymetlendirilerek idari yaptırım kararlarının verilmesi gerekmektedir.

Teslimat, borç, fatura içerikli mesajların gönderiminde onay yok

Bilhassa vatandaşlar için değer arz eden bu sistemle mal ve hizmetlerini pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni üzere içeriklerle tanınırlığını artırmak gayesiyle promosyon, kampanya, indirim, armağan içerikli gönderdiği mesajların onayını çarçabuk tek bir ağ üzerinden onaylayıp reddedebilecektir.  Alınan yahut dolaylı yoldan kullandırılan bir hizmete ait yapılan teslimat, borç, fatura içerikli mesajların gönderiminde ise onay aranmıyor. Bu sistem 1 Aralık 2020 tarihi itibariyle İYS, vatandaşlara ve kamuya açılacaktır. 16 Ocak 2021 tarihinden itibaren Hizmet Sağlayıcılar, Mesaj Idare Sistemi üzerinde onayı olmayan alıcılara, ticari elektronik mesajlarını gönderemeyecektir.”

Geri
Superbox