İşletmeler akıllı çalışma teşebbüsleri başlatacak

Örneğin cep telefonları üzere başka pek çok şeye benzeri formda iş sürekliliği de donanım tabanlı olmaktan çıkarak yazılım tarifli özellik kazandı. Klâsik iş sürekliliği planları donanıma odaklanma eğilimi gösteriyordu: Elektrik kesintisi durumunda, elektrik jeneratörlerinin ve kesintisiz güç kaynaklarının operasyonları sürdürmesini sağlıyordu. Tedarik zincirindeki kesintileri telafi etmek için bir acil gereç stoku tutuluyordu. Kurumsal yerleşkesi erişilemez hale getirebilecek yangınlar, seller, sarsıntılar ya da öteki acil durumlara karşı hazırlıklı olmak için yedek data merkezleri ve yedek ofis pozisyonları bulunuyordu. 

Lakin, 2020 açıkça gösterdi ki acil durumlar ofis binası, data merkezi, materyaller ya da güç nakil şebekelerinden çok daha fazlasını etkileyebilir: Virüs işgücünü gaye aldı. Olağan iş operasyonlarını –ya da en azından operasyonların temel kısımlarını– sürdürmenin devası yedek tesisler ya da depolanan gereçler değildi. Bunun yerine yardımımıza koşan, yazılım ya da daha besbelli olarak söz etmek gerekirse, çağdaş bulut teknolojileri oldu: Dijital çalışma alanları, görüntü konferanslar, belge paylaşımı ve başka çevrimiçi işbirliği araçları çalışanların bir yandan üretkenliğini müdafaasını, başka yandan da konutlarında inançta kalmalarını sağladı. Global salgın, dijital çalışma alanları ve bulut tabanlı işbirliği üzere teknolojilerin, her iş sürekliliği stratejisinin temel bir kesimi olması gerektiğini gösterdi; bu da kelam konusu teknolojilerin, dijital iş stratejisinin ayrılmaz bileşenleri üzere kullanılması manasına geliyor. 

Yeni Akıllı Çalışma

Bu yıl konuttan çalışma sisteminin benimsenmesinde gözlenen büyük artış, yeni bir çalışma normali doğrultusundaki eğilimi de hızlandırdı. Lakin, hakikaten akıllı çalışma, muhtaçlık münasebetiyle çalışanların meskenden çalışmasına müsaade vermenin çok ötesinde bir şey. Citrix’e nazaran, işletmelerin 2021 yılında bir sonraki adımları atması ve çalışanlarının mümkün olan en odaklanmış ve en üretken formda çalışmasını sağlaması gerekiyor. Bu, çalışanları sadece dijital çalışma alanları üzere yanlışsız teknolojilerle donatmakla sonlu değil. Her şeyin ötesinde, çalışanlara kendi çalışma biçimlerini seçme özgürlüğü vermek manasına geliyor. Ayrıyeten, çalışanların nerede çalıştıklarına, ne vakit çalıştıklarına ya da hangi aygıtları kullandıklarına bakılmaksızın, hem fizikî olarak hem de kurumsal seviyede, kendilerini rahat hissettikleri ve üretken olabilecekleri bir ortam yaratmak manasına geliyor.

Akıllı çalışma hem çalışanlara hem de işletmelere birçok fayda sağlıyor. Çalışanların özgürlüğünü ve özerkliğini artırarak vakitlerini daha düzgün ayarlamalarına imkan tanıyor. İşlerini ferdî gayelerine ulaşma yolunda en uygun halde yapılandırma yetkisi veriyor. Ayrıyeten, çalışanların işe gidiş geliş zahmetinden kurtulmasını ya da işle ilgili vazifelerini ailedeki günlük işleyişe nazaran planlamasını sağlayarak iş hayatı-özel hayat istikrarını daha âlâ kurmalarına ve daha genel bir sözle, hayat kalitesini güzelleştirmelerine imkan tanıyor.

Öte yandan işletmeler artan üretkenlikten ve sonuç olarak işle ilgili daha âlâ sonuçlardan fayda sağlıyor. Günümüzün yüksek potansiyel taşıyan yetenekleri patronlardan istedikleri yerden çalışma esnekliği talep ettiğinden, tekrar, akıllı bir çalışma ortamı haline gelmek, sırf kentlerde değil, metropol alanı dışında da işletmeleri genç yeteneklerin gözünde daha alımlı kılıyor. Üstüne üstlük akıllı çalışma işletmelerin ofis alanı, elektrik, ısıtma, park yeri, vb. kalemlerden tasarruf etmesine de imkan tanıyor.

Yeni Sürdürülebilir İş Modelleri

Şirketlerin 2021’de ağırlaşması gereken üçüncü bir değerli husus da sürdürülebilirlik. Korona krizinin geniş kapsamlı tesirleri, çok daha büyük bir riski, kıymetli ölçüde tartışmaların dışına itti: iklim krizi ve onun ortaya çıkardığı bütün toplumsal, sıhhatle ilgili ve ekonomik riskler. Gelecek yılın bir dönemlinde şu anda üretilmekte olan aşıların yardımıyla salgını denetim altına aldığımızı hissedebiliriz; akabinde, global ısınma ve genel olarak sürdürülebilirlik tekrar her şeyin merkezine yerleşecek ve yerleşmeli de. 

Gelecekte müşteriler ve çalışanlar, şirketlerin, eserleri, hizmetleri ve günlük iş operasyonları konusunda sürdürülebilir bir halde hareket etmesini talep edecek. Münasebetiyle, işletmelerin, süreçleri ve iş akışlarını optimize ederek karbon ayak izi ve atık azaltmayı hızlandırmak gayesiyle kurumsal toplumsal sorumluluk teşebbüslerini ağırlaştırmaları gerekecek. Teknoloji burada değerli bir rol oynuyor: Dijitalleşme daha fazla BT sisteminin kullanılması ve hasebiyle daha fazla güç tüketimi manasına gelirken, aslında işletmeler örneğin, BT’lerinin daha büyük bir kısmını genel buluta geçirerek dijitalleşme yoluyla karbon ayak izlerini küçültebilir. Büyük bulut sağlayıcıları hem yüksek güç tasarruflu donanım kullanır hem de bilgi merkezlerinin elektriğini pak güçten sağlama konusunda katı siyasetler uygular. 

İşletmelerin daha sürdürülebilir bir nitelik kazanabilmesi için teknolojinin yanında öbür yollar da var. Örneğin, işletmeler çalışanlarının –ya da onların en azından bir bölümünün– işe otomobille gidip gelmeyi bırakarak daha etraf dostu bir ulaşıma basitçe geçebilmesi için elektrikli bisikletlere maddi dayanak sağlayabilir. Yüksek potansiyel taşıyan genç yetenekler, gelecekteki iş seçimlerinde bir şirketin sürdürülebilirlik stratejisini değerli bir faktör olarak görecekleri için, bütün bu adımlar da şirketleri birer patron olarak daha cazip hale getirir. Fakat, güç tüketimini azaltmak ve güç verimliliğini güzelleştirmek ekonomik açıdan da mantıklı olduğundan, işletmeler her şeyin ötesinde karbon ayak izini küçültmek için gitgide daha çok çabalayacak. 

Bu üç husus enteresan bir formda bir noktada kesişiyor: Akıllı çalışma işletmelerin üretkenliği ve çalışan bağlılığını artırmasına imkan tanıyor, lakin tıpkı vakitte iş sürekliliği ve sürdürülebilirlik teşebbüslerine de katkıda bulunuyor. Bu yüzden, işletmeler, bir yandan 2021 ve sonrasındaki gelecek nesiller için gezegenimizi korumak gayesiyle, ortak maksadımız olan ekolojik ilerlemeye katkıda bulunurken, birebir vakitte akıllı bir çalışma stratejisi benimseyerek esnekliği, üretkenliği ve çalışanların iş hayatı-özel hayat istikrarını de güzelleştirebilir.