Güneşe nazaran taraf değiştiren panel geliştirdi

Güneş güç sistemleri üzerine 2013 yılından beri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle çalışma yapan Kabalcı, daha evvel tasarlayıp üretimini gerçekleştirdiği “Uzaktan Erişimli Güneş Güçlü Sulama Sistemi”ne yenilik katarak geliştirmek hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Kabalcı, bu kapsamda, sensörler aracılığıyla panelin güneşi takip etmesini sağladı. Güneş panellerine yerleştirilen sensörler aracılığıyla şark ve garp arasındaki ışık şiddeti farkını algılayan sistem, panelin güneşin bulunduğu ciheti takip ederek kendi ürettiği güç ile beslenen motorun çevirme gücü sayesinde dönüşünü sürdürüyor. Paneller, güneş battığında ise harekete birinci başladığı yana dönüp güneşin doğuşunu bekliyor.

Prof. Dr. Kabalcı, yaptığı açıklamada, ölçüm ve ilişki sistemleri ile yerinde birinci olma özelliği taşıyan uzaktan erişimli sistemi aktüel teknolojik imkanları kullanarak daha verimli hale getirmek için uğraş gösterdiklerini belirtti.

Son 10 yılda güneş güç sistemlerinin kullanılması ve bu kapsamdaki yatırımlar konusunda Türkiye’de kıymetli adımlar atıldığını lisana getiren Kabalcı, sistemin ithal eserler noktasına yerli tatbik ve materyallerle üretilerek ulusallaşma hissesini artırmaya çalıştıklarını anlattı.

Kabalcı, Türkiye’nin güneş gücünden yarar sağlama konusunda şanslı memleketlerden olduğuna dikkati çekerek “TÜBİTAK girişimleri kapsamında yerli evirici tasarımı ve üretimi ile ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Bir eviricinin uzaktan izlenmesini ve kendi geliştirdiğimiz yeni denetim teknolojisi ile yerlileştirilmesini muvaffakiyetle tamamladık. Bu sistemlere entegre olan yeni çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

“Güneş takip sisteminin verimi artırdığını doğruladık”

Güneşi takip eden panelin prototipini üreterek NEVÜ yerleşkesinde kullanmaya başladıklarını aktaran Kabalcı, güneşin hareketine hassas takip sayesinde yüzde 35 verim artışı elde ettiklerini söyledi.

Prof. Dr. Kabalcı, yenilenebilir güç kaynaklarının artmasının, devlet iktisadına eğinin yanı sıra teknolojik gelişimi de sağlayacağına inandığını tabir ederek şöyle konuştu:

“Güneş güç sistemleri kapsamında güneşi takip eden bir sistemin tasarım ve tatbikini gerçekleştirdik. Umum itibarıyla güneş güç panellerinde sabit sistemler kullanılmakta. Bunlar yan ve çatı pratiklerinde kullanılıyor lakin çift eksenli olarak şark ve garp ya da mevsimsel eğimleri takip edebilen sistemleri geliştirmek mümkün. Biz, üniversitemiz tarafından desteklenen bir ilmî araştırma ile bu projeyi gerçekleştirdik. Binaenaleyh bu sistemin sabit sistemlere nazaran üretim verimini artırdığını doğrulamış olduk. Yatırımcılarımız üretim konusunu değerlendirebilirler. Girişimden elde ettiğimiz birikim ve tecrübeyi kendileriyle paylaşabiliriz. Sabit sistemler düşük maliyet nedeniyle tercih edilebilir ancak güneşi takip eden sistem verim artışını sağlıyor. Bu da sistemin yatırım geri ödemesini kısaltması mealinde değerli hem de pratik pratiklerle gerçekleştirilebilecek bir kolaylığa sahip.”

Yaklaşık 6 yıl evvel tasarladıkları “Uzaktan Erişimli Güneş Güçlü Sulama Sistemi”nin memleket umumunda yaygın formda kullanılmaya başlamasının, tesis başkan ve çalışanlarının iş ömrüne konfor kattığını belirten Kabalcı, takip sisteminin de işletme sahipleri açısından gelir artırıcı olduğunu vurguladı.

Kabalcı, cep telefonu ve tablet üzere cihazlarla güneş güç sistemlerinin uzaktan denetim edilmesini sağladıkları sistemi geliştirerek farklı yerli tatbikleri ortaya çıkarmak gayesiyle girişim çalışması yürüttüklerini laflarına ekledi.

Geri
Instagram
Facebook
Superbox