Güç bölümü dijitalleşme stratejilerini masaya yatırdı

Nutanix, tüm dünyanın COVID-19 pandemisiyle yüzleştiği bir devirde Türkiye güç sanayisinin süreçle ilgili deneyimlerini paylaştığı ve IDC’nin düzenlediği COVID-19 Tesiri: Güç isimli çevrim içi aktiflikte kolun öncüleriyle bir araya geldi. 

Nutanix, IDC’nin düzenlediği ve COVID-19’un güç koluna olan tesirlerinin ele alındığı webinar’ında, bölümün önde gelen kurumlarıyla bir araya geldi. Güç dağıtım şirketleri ve vazifeli tedarik kurumlarından üst seviye BT başkanlarının COVID-19 gündeminin tesirlerini tartışıp deneyimlerini paylaştığı aktifliğin açılışını ise pandeminin sanayiye olan tesirine milletlerarası bakış açısıyla değindiği konuşmasıyla IDC Insights Lider Yardımcısı Roberta Bigliani yaptı. 

Koronavirüs, halihazırda mevcut olan düşük insan etkileşim ortamıyla çalışmak zorunda olmanın zorluklarını öne çıkarırken çalışma halleri üzerine yine düşünülmesi gerektiği gerçeğini de gözler önüne serdi. COVID-19 gündemi, uzaktan çalışırken farz olmayan elemanların da üretken kalabilmeleri ve inançlı bir BT ortamında çalışabilmelerini sağlama konusunda çetin bir süreç yaşanmasına sebep olsa da bulut, analitik ve robotik sürece otomasyonu kullanarak verimliliği ve iş birliğini geliştirme fırsatlarının da doğmasını beklentisini teşvik etti. 

Pek çok kolda olduğu üzere güç sanayisinde de geleceği sağlama alabilmek için modernizasyon adımlarına ve teknolojik yatırımlara ehemmiyet verilmesi gerektiğinin altının çizildiği webinarda, yüksek orantıda uzaktan çalışma stratejisinin bugün de devam ettiği ortaya konan datalar arasında yan aldı. Bu süreçte CIO ve BT karar vericilerin ajandalarında üst sıralarda kendine konum bulan unsurların birinci sırasında ise BT servis ve pratiklerine inançlı erişim sağlanmasını mümkün kılmak olduğu görüldü. 

Aktifliğin açılışını yapan Roberta Bigliani, konuşmasında şu tabirleri kullandı: “Günümüzde BT altyapısı, başarılı bir dijital dönüşümü sağlamak için kilit kıymete sahip. Bulut ve hiper bütünleşik altyapılar, güç dağıtım şirketlerine çevik olması için gereken esnekliği ve güvenilirliği sağlamakta.” 

Güç dalında dijital dönüşüm yatırımları artışını sürdürürken, bu sahadaki öncelik maliyetleri düşürmek için operasyonel dönüşümü sağlamak cihetinde şekilleniyor. Webinar’ın konukları arasında mahal alan Nutanix Türkiye Memleket Yöneticisi Tarık Ertuğrul, COVID-19 gündemi devam ederken şirketlerin BT departmanlarının zorluklarla uğraşta nasıl en düzgün biçimde idaresi sağlayabileceği konusunda görüşlerini lisana getirdiği konuşmasında şunları söz etti: “CIO’ların ajandalarında dijitalleşmenin ön sıralarda ye aldığını esasen tabir ediyorduk. COVID-19, güç dalında de dijital dönüşümün ne kadar değerli olduğunu da gösterdi. Dijital dönüşümünü tamamlayan şirketler bu süreci nitekim çok daha süratli atlatmaya başladı. COVID-19’un iş yapma biçimlerini değiştirdiği bu devirde IT idaresine olan yansımalarını 5 ana başlıkta toplayabiliriz: Meskenden çalışma, Self Service IT, Uzaktan Idare, İş Sürekliliği ve Maliyetlerin azaltılması.”

Geri
Instagram
Facebook
Superbox