Finans dışı döviz açığı 157,2 milyar dolara geriledi

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, Eylül 2020 verilerine göre varlıklar 8 milyar 27 milyon dolar artarken, yükümlülükler 3 milyar 37 milyon dolar arttı. Böylece net döviz pozisyonu açığı ise 157 milyar 235 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamlar Eylül 2020 dönemine göre 4 milyar 990 milyon dolar azalışa işaret ediyor.

Ekim 2020 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 3 milyar 959 milyon dolar, 3 milyar 694 milyon dolar ve 224 milyon dolar arttı. Böylece varlıklar toplamı 8 milyar 27 milyon dolar artış kaydetti. Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 1 milyar 848 milyon dolar, 840 milyon dolar ve 349 milyon dolar artı. Yükümlülüklerdeki toplam artış ise 3 milyar 37 milyon dolar oldu.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında Ekim 2020 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Eylül 2020 dönemine göre 302 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar ise 1.546 milyon dolar arttı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 570 milyon dolar azalırken, uzun vadeli kredilerde artş 1.759 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekim 2020 döneminde kısa vadeli varlıklar 118.156 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 92.990 milyon dolar oldu. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 25 milyar 166 milyon dolar ile Eylül 2020 dönemine göre 8 milyar 71 milyon dolar arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 31 oldu.