Done bilimi geleceğin mesleklerinden biri olacak

Doneyi anlamanın, ona form vermenin, yığın ve kalabalık içinde fark edilmeyen birçok habere ulaşmanın, şirketlere ve devletlere karar üstünlüğü sağladığını vurgulayan Dr. Alper Özbilen, şunları kaydetti:

“Başta ABD, Çin ve Rusya olmak üzere farklı memleketlerin, kendi datalarını himaye refleksi ve gayrısının verisine erişme iştahı etrafında giderek şiddetlenen savaş içerisine girdiklerine şahitlik ediyoruz. ‘Dijitalleşme’ başlığı altında, dijitalleşmeyi salt bir bedel olarak görmüyor, dijital tüketici olmak ile üreten olabilme vasıflarını ayırmak gerektiğine inanıyoruz.

Haber çağını yalnızca habere erişebilme değil, haberle etkileşim bağlamında pahalandırmak gerekliliğini görmek zorundayız. Neredeyse her şeyin dijital ortama taşındığı bu periyotta bizleri hakikat, tesirli ve pahalı habere götüren ise olgu bilimi ve mühendisliği olacaktır.”

“Gelecek 25 yıllık süreçte birçok meslek geçersiz kalacak”

Özbilen, gelecek 25 yıllık süreçte birçok mesleğin geçersiz kalacağının, bugün insan eli ve zihniyle takip edilen süreçlerin de bilgisayar ve bilgisayar denetimli robotlar marifetiyle yapılacağının artık bir öngörü değil, gününü bekleyen gerçek haline geldiğini vurguladı.

Done biliminin, onun icracıları olan “veri bilimcisi” ve “veri mühendisi”nin şu anki iddiaların de üzerinde bir değere sahip olacağına işaret eden Özbilen, laflarını şöyle sürdürdü:

“Bizler, hem kendi muhtaçlık duyduğumuz insan kaynağına erişmek hem de bölümün muhtaçlık duyacağı mütehassıslar yetiştirebilmek ismine Done Bilimi Programı’nı düzenleme kararı aldık. ‘Sektörde yetişmiş yerinde insan kaynağı yok’ üzere edilgen bir yakınmadan ziyade, bizim ve kolun muhtaçlık duyduğu bilirkişilerin yetişmesine ek sunma yaklaşımının daha pahalı olduğuna inandık.

Çok kısa bir devir zarfında devletimizin en güzel üniversitelerinden yekunda 1.000’i bulan çok kıymetli müracaatlarla güzel bir şaşkınlık yaşadık. Bu teveccühe karşılık vermek ismine, yalnızca alanında yaz programı olarak tasarladığımız programımızı, yıl uzunluğu devam edecek ve online ortamda da yürütülecek genişletilmiş bir programa çevirdik.”

“Yarının gereksinimlerini bugünden düşünmek gerekiyor”

Özbilen, sanayi-üniversite iş birliğine ehemmiyet veren bir şirket olduklarını belirterek, “Üniversitelerimizi, memleketimizin nitelikli üretimine aday insan deposu olarak görüyoruz. Akademik birikimin, belli dokunuşlarla üretim kapasitesine değerli ekler sağlayacağına inanıyoruz.” dedi.

Yarının gereksinimlerini bugünden düşünmenin kıymetli olduğunu, bu nedenle karşılıklı ve etkileşimli eğitimin büyük değer taşıdığını kaydeden Özbilen, kelamlarını şöyle tamamladı:

“Program mühletince iştirakçilere ‘büyük olgu altyapıları’, ‘dijital sinyal işleme’, ‘makine öğrenmesi’, ‘hibrit kuantum araştırmaları’, ‘analitik pratiğinde etik ve kanunlar’ başlıkları altında farklı disiplinleri de içeren pratik ve perspektifin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Yaz programını muvaffakiyetle bitiren genç yeteneklerin uzun periyotlu staj programlarına dahil edilmesi ve sonrasında profesyonel çalışma hayatlarına IntelProbe ailesiyle devam edebilmeleri de amaçlanmaktadır.”

Geri
Instagram
Facebook
Superbox