Dijital iktisadın gücü güçlü fiber altyapıdan geçiyor

TELKODER raporunda pandemi sürecinde tüm kesimleri sırtlayan, iş dünyasını ve eğitimi ayakta tuttuğu kadar günlük hayatın muhtaçlıklarını çarçabuk karşılamamızı sağlayan internet altyapımızın daha süratli büyümesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Raporda; Türkiye’nin 2019 sonunda 390.817 km olan toplam fiber uzunluğunun, 2020 birinci çeyrek sonunda yalnızca 6 bin km civarında büyüyerek 396.905 km olduğu hatırlatılarak, Elektronik Haberleşme Dal gelirlerinin, 2020 birinci çeyrek sonunda 17,63 milyar TL olarak hesaplandığı vurgulanıyor.

Dal gerekli büyüme atılımını yapamıyor 

2003 yılında 14,98 milyar TL olan Elektronik Haberleşme Kesimi gelirleri, 2019 yılı sonu itibariyle 66,7 Milyar TL olarak tespit edildi. TELKODER’in büyüme üzerindeki enflasyon tesirinin ortadan kaldırılması maksadı ile TÜİK bilgileri kullanılarak ve 2003 yılını temel alarak hesapladığı enflasyondan arındırılmış gelirlere nazaran ise 2019 yılı sonunda bölüm gelirinin 15,14 Milyar TL olduğu görülüyor. Buna nazaran dalın; yüksek vergiler, yapılamayan altyapı yatırımları, internet tabanlı hizmetler sunan global şirketlerin baskısı ve rekabette alternatif işletmecilerin önünün daha fazla açılamaması üzere nedenlerle istenen büyümeyi gerçekleştirilemediği görülüyor. Ayrıyeten, 2019 sonunda pazardaki en büyük üç operatör ve iştirakleri dışında kalan alternatif işletmecilerin Pazar hissesi %9 iken 2020 birinci çeyrek sonunda bu oran %8,79’a düşmüş durumda. TELKODER bu oranın AB ile kıyaslandığında çok düşük kaldığına dikkat çekiyor. Dalda büyük fırsatlar barındıran uydu haberleşme alanında da gerekli adımların atılmadığını tabir eden TELKODER yaptığı açıklamada yakın vakitte hem İnternet Tabanlı Hizmetler hem de uydu haberleşme konusunda değerlendirmeler içeren yeni tahliller yayınlayacaklarının da altını çiziyor. TELKODER bu çalışmaların ilgili kurumlar tarafından dikkate alınması halinde dalın gelişimini hızlandıracağını düşünüyor.

Sabit ses trafiği düşüşünü sürdürüyor, uydu internet hizmetleri büyümüyor 

TELKODER raporunda dikkat çekilen kıymetli mevzuların başında sabit ses trafiğinde yaşanan düşüş yer alıyor. Raporda; 2009 yılında toplam trafiğin %82,5’i taşınabilir, %17,4’ü sabit ses iken 2020 yılı birinci çeyrek sonunda sabit ses trafiğinin oranının %2,16’ya düştüğüne dikkat çekilerek Türkiye’de sabit ses trafiğindeki süratli düşüşün incelenmesi gerektiğinin altı çiziliyor.

TELKODER raporuna nazaran, genişbant hizmetlerinde kıymetli bir alternatif olan uydu internet hizmetine ait abonelik ölçülerine bakıldığında ise 2009 yılından bu yana değerli bir gelişme olmadığı ve bugüne kadar 4817 yeni abone kazanımı olduğu görülüyor. Bu doğrultuda, ülkemizde uydu haberleşme hizmetlerinin geliştirilmesi maksadıyla TELKODER Uydu Çalışma Kümesi çalışmalarının sürdürmekte olduğu ve yakın vakitte uydu haberleşme hizmetlerine ait yeni raporun kamuoyu ile paylaşacağını belirtiyor.

Ayrıyeten tüm dünyada ve Türkiye’de kıymetli gelişmeler yaşanan İnternet Tabanlı Hizmetler alanında, kamuoyunun aydınlatılması, düzenleyici kurumlara takviye olunması ve ülkemizde tüketiciyi koruyan adil rekabet şartlarının oluşmasına yardımcı olmak maksadıyla TELKODER içinde İnternet Tabanlı Hizmetler (ITH/OTT) Çalışma Kümesi kurulmuş olup, çalışmalara devam edildiğinin bilgisi veriliyor.

Bilgi Merkezleri T.C. Cumhurbaşkanlığı 11. Kalkınma Planı’nda 

TELKODER üyesi çok sayıda bilgi merkezinin pandemi sürecinde büyük yük üstlendiğini ve misyonunu muvaffakiyetle yerine getirdiğini belirten dernek, data merkezlerinin kıymeti ve geleceği konusunda da değerlendirmelerde bulundu. T.C. Cumhurbaşkanlığı 11. Kalkınma Planında (2019-2023) Türkiye’nin bilgi depolama, sürece ve iletimi faaliyetlerinde bölgesel data üssü haline gelmesini sağlamak üzere, İnternet Değişim Noktası (İDN) kurulmasına yönelik yordam ve asılların belirlenmesi ve İDN kurulumunun gerçekleştirilmesi maksadı bulunuyor. Bu maksadın gerçekleştirilmesine yönelik ilgili paydaşlarla birlikte düzenleme çalışmalarının yapılması ve Aralık 2020 tarihinde tamamlaması planlanıyor. Kalkınma Planında tıpkı vakitte bilgi merkezi dalının geliştirilmesini sağlayacak düzenleyici çerçeve ve teşvik sistemi oluşturulması, Türkiye’nin ağır ticaret yaptığı ülkelerle bulut hizmetlerinin sunulmasına yönelik işbirlikleri yapılması maksadı bulunuyor.

Geri
Instagram
Facebook
Superbox