Dijital dönüşüm süreci hızlandı, hibrit çalışma fikri öne çıkıyor

Ofisler, yeni nesil çalışma ortamları ve mekanlar için insan odaklı dizaynlar hayata geçiren Zivella, sıradanlaşma ile çalışma biçimleri ve ortamlarındaki beklentileri ortaya çıkarmayı amaçlayan bir anket çalışması yaptı. 13 – 20 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmaya, yüzde 32,7’si şirket sahibi, yüzde 14,8’i üst seviye başkan ve yüzde 52,5’i beyaz yaka çalışan olmak üzere 554 kişi katıldı. 

Yapılan anket çalışmasına ait görüşlerini paylaşan Zivella Idare Konseyi Lideri Abdurrahman Uzun “Koronavirüs çalışma halimizi çok süratli değiştirdi. Uzaktan çalışma yeni bir seçenek olarak önümüze çıktı. ‘Ofisler meskenlere mi taşınacak?’ sorusu herkesin gündemine yerleşti. Biz de ofis mobilyası kesiminde üretim yapan bir firma olarak, çalışanların ofis hayatından beklentilerini öğrenmek istedik” dedi. Uzun laflarına şöyle devam etti: “Mayıs ayı ortasında yaptığımız anket çalışması gösterdi ki sanılanın tersine “sürekli olarak haneden çalışmayı isteyenlerin” nispeti yüzde 7’lerde kaldı. Kültürümüz gereği bir arada üretmeyi seven bir topluluğuz. Münasebetiyle yeni periyotta ofislerde çalışma başlayacak. Anket çalışmamız da bu durumu doğrular nitelikte. Yalnızca şirketlerin çalışanların hassas olduğu noktalara dikkat etmesinde yarar var. Anket çalışmamızın bu mealde da yol gösterici olacağını düşünüyorum.” 

Çalışma Hali Değişti

Koronavirüs ile çalışma formlarının değiştiğini belirten iştirakçilerin yüzde 44,2’si konuttan, yüzde 26,5’i ofiste nöbetleşe ya da kısıtlı saatlerde çalışmaya başladığını paylaştı. Yüzde 18,4’ü ise bir değişiklik olmadığını belirtirken yüzde 7,2’si ofislerinin kapandığını aktardı. 

Ofislerde yapılan değişikliklerde ise birinci üç sırada her mekana dezenfektan konması (yüzde 67,7), içtimaî ara işaretlerinin yerleştirilmesi (yüzde 36,5), masaların seyrekleştirilmesi (yüzde 33,4) nokta aldı. Yüzde 14,4 nispetinde ise bir çalışma yapılmadığı paylaşıldı. 

Hanede Olan Kullanıldı

Yapılan anket kapsamında konuttan çalışanların yüzde 84,5’i konutta olan mobilyaları kullandığını aktardı. Kendine bir alan oluşturarak, çalışma masası ve sandalye ortamların orantısı yüzde 4,9’da,  yalnızca çalışma koltuğu satın yerlerin orantısı ise yüzde 1,6’da kaldı. 

Ofis ya da Hibrit 

Sıradanlaşma sonrası iştirakçiler yüzde 48,7 nispetinde ofislerde çalışmaya devam etmek istediklerini belirtti. Hibrit (Yarı Hane Yarı Ofis) çalışma modelini isteyenlerin orantısı yüzde 43,9, meskenden çalışmak isteyenlerin orantısı ise yüzde 7,4 oldu. 

Ofislerde Değişikliğe Gerek Yok

Iştirakçilere olağanlaşma ile ofislerinde değişiklik yapılmasını isteyip istemedikleri sorulduğunda ise yüzde 52’si hayır cevabını verdi. 

Ofislerde değişiklik yapılmasını isteyen iştirakçiler maske, eldiven, el dezenfektanının her an ulaşılabilir olması (yüzde 70,2), detaylı aklık protokollerinin uygulanması (yüzde 67) ve fiziki uzaklığın arttırılması maksadıyla düzenlemeler yapılması (yüzde 54) tekliflerini tercih etti.  

Ofislerin saklı ofislere, daha izole ortamlara dönüşmesinin konuşulduğu bugünlerde ankete katılanların yüzde 71,8’i açık ofislerin gizli ofislere dönüşmeyeceğini düşündüğünü paylaştı. 

Ofis mobilyalarının değişme mümkünlüğü olmadığını söyleyenler tartıda oldu (yüzde 72,6). Ofis mobilyalarının değişmesini isteyenler de mahsusen şu başlıklarda değişimi savundu: 

  • Mobilyaların kolay dezenfekte edilebilir hale gelmesi (yüzde 70,2)
  • Tabiata ve beşere değerli üretim (yüzde 64,9)
  • Antibakteriyel kumaşların kullanılması (yüzde 58,9)
  • Daha dar sahalar için şahsi dizaynların yapılması (yüzde 52,3)
  • Hijyeni destekleyen boya- kaplama vb. materyallerin kullanılması (yüzde 51,7)