‘Bundan sonra haftada beş gün ofiste olmayacağız’

Anket değerlendirmelerinde “pandemi sırasında sizce şirketleri en çok hangi hususlar zorladı?” sorusuna; iştirakçilerin %30‘undan fazlası “Pandemi sırasında şirket çalışma biçimlerinin tam olarak belirlenememesi” yanıtını verdiler. Iştirakçilerin yaklaşık %20’si ise pandemi sürecinde şirketleri en çok zorlayan hususlardan biri olarak “Çalışanlarda oluşan tasa nedeniyle süreçlerin aksaması” değerlendirmesinde bulundu.

Gerçekleştirilen anketlerde “yeni olağanda CEO’nun en değerli ana gündem hususları sizce neler olacak? sorusuna ise iştirakçilerin %30‘undan fazlasının “Yeni olağanın oluşturduğu tehdit ve fırsatlara nazaran şirket için yeni iş alanlarını belirlemek” cevabı oldu. Iştirakçilerin %20’si bu soruya “Müşterileriyle olan ilgi idaresini yeni olağana nazaran şekillendirmek” olarak karşılık verirken %20’si de “Finansal yapıyı güçlendirmek” seçeneğini karşılık olarak vurguladı.

Üst seviye bayan yönetici sayısı artacak

%70 erkek ve %30 bayan yönetici iştirakiyle gerçekleştirilen toplantı raporu, önümüzdeki periyotta uzaktan çalışma imkanlarının artması ile birlikte bayanların iş gücündeki temsil oranının ve şirketlerde üst seviye bayan yönetici sayısının artacağı tarafındaki öngörüleri de sunuyor.

Farklı dallar öne çıkıyor

Bilişim ve Teknoloji/ Telekom, Perakende, Sıhhat, Sanayi & Üretim, Kargo & Lojistik, Servis, Beyaz Eşya/ Elektronik, Finans & Ödeme Sistemleri, İK & Idare Danışmanlığı, Turizm & Cümbüş, Girişimcilik, Güç, Reklam, Pazarlama, Otomotiv, Yiyecek & İçecek, Havacılık & Havalimanı, E-ticaret ve eğitim dalı olmak üzere farklı kesimleri temsil eden iştirakçiler toplantılarda olağanlaşma sürecini kendi kesimleri ile ilgili bilgiler vererek değerlendirdiler. Toplantılardaki değerlendirmeleri sunan raporda;

  • Esnek ve süratli idare anlayışıyla birlikte tertip değişimlerinin beklenenden çok daha süratli yaşanacağı,
  • Üniversite öncesinde (ilk-orta-lise) uzaktan eğitim her ne kadar yapılabilse de insan tabiatı ve öğrenme süreçleri toplumsallaşmayı gerektirdiğinden uzaktan eğitim ve bir ortada yapılan eğitimin muhakkak bir müddet birlikte yol alacağı,
  • Ülkeler ve kurumlar açısından bakıldığında önümüzdeki devirde tabiat ve etrafa yapılacak yatırımların artacağı,
  • Pandemi sonrasında, salgından etkilenen tüm ülkelerin sıhhat altyapılarını gözden geçirecekleri ve yatırımlarını bu istikamette artıracakları,
  • Güçlü lojistik bölümü ile Türkiye’nin Avrupa ve Asya’da kıymetli bir kesişim noktası ve tedarik zincir merkezi olması öngörülüyor.

Buna ek olarak değerlendirmeler pandeminin tesiriyle kimi dalların öbür bölümlere nazaran avantajlı hale geldiğini ortaya koyuyor.

Ofis alışkanlığı değişiyor

Toplantıda üst seviye iştirakçilerin “insan ve insan kaynakları “başlığı altında gerçekleştirdikleri değerlendirmelerde önümüzdeki günlerde şirket içi pandemi konseylerinin artacağı öngörülüyor.

Raporda da sunulan değerlendirmelerde çalışanların performanslarının artmasında üst seviye yöneticilerin ve insan kaynakları kısımlarının çalışanlar ile sık sık, samimi ve şeffaf bağlantı içerisinde olmalarının kıymeti vurgulanırken, ofis kullanımında değişimin kaçınılmaz olduğunu belirten birçok yönetici “Bundan sonra haftada beş gün ofiste olmayacağız.” telaffuzuyla pandemi süreciyle birlikte değişen alışkanlıklar açısından kıymetli bir tespitte bulunuyor.

Geri
Instagram
Facebook
Superbox