BTK bilişim uzmanı arıyor

Bu kapsamda, hukuk fakültesi mezunlarından 10, en az dört yıllık lisans öğrenimi veren fakülte ve yüksek okulların siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bölümleri mezunlarından 5, mühendislik alanında elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon fakülteleri veya bölümleri mezunlarından 8, bilgisayar mühendisliği bölümleri mezunlarından 4, endüstri mühendisliği bölümleri mezunlarından 3 kişilik alım gerçekleştirilecek. 

Giriş sınavına katılmak isteyen adayların öncelikle “kariyer.btk.gov.tr” adresindeki başvuru formunu doldurarak elektronik ortamda göndermeleri gerekiyor.

Adayların, başvuru formunun imzalı ve fotoğraflı sureti, diplomaları, KPSS sonuç belgesi ile başvurularını 10-19 Şubat 2021 döneminde mesai saatleri içinde BTK’nin merkez teşkilatının bulunduğu “Eskişehir Yolu 10. km. No: 276 Çankaya/ANKARA” adresine şahsen ya da postayla yapmaları talep ediliyor. 

Yazılı sınava katılacak adaylar kurumun resmi internet sitesinden duyurulacak. Yazılı sınav, 27-28 Mart 2021’de Ankara’da yapılacak. Sınav yeri ve saati BTK’nin internet sitesinden (www.btk.gov.tr) başvuruların tamamlanmasını müteakip duyurulacak. 

Bu sınavda en yüksek puandan başlamak üzere öğrenim alanları itibarıyla yapılacak sıralamada, atama yapılacak boş kadro sayısının 4 katı aday başarılı kabul edilerek sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Sözlü sınava katılacak adaylar kurumun resmi internet sitesinde ilan edilecek. Ayrıca, söz konusu adaylara elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla da bildirim yapılacak.