Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi artış gösterdi

Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Aralık ayında ayında bir önceki aya göre yüzde 9,62 artarak 67,44 değerini aldı

Endeksin detaylarına bakıldığında, tüketicinin hem mevcut durum algısı hem de geleceğe ilişkin beklentilerinde iyileşme yaşandığı görülüyor. Kasım ayında ekonomi yönetiminde yaşanan değişim, reform gündemi ve TCMB’nin para politikasında attığı sert adımların finansal piyasalar ve beklentilerde yarattığı görece olumlu gelişmenin Tüketici Güveninde artışa yol açtığını izliyoruz.

Bu çerçevede, Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi bir önceki aya göre yüzde 9,37 artarak 81,76 değerini aldı. Diğer taraftan, içinde bulunduğumuz dönemin dayanıklı tüketim malları ile otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Endeksi ise yüzde 13,82 oranında artarak 39,64 değerini aldı.

Tüketici Beklenti Endeksi son birkaç yıl ortalamalarına yaklaşsa bile, özellikle Tüketim Eğilimi Endeksi oldukça düşük seviyelerde kalmaya devam ediyor ve içinde bulunduğumuz süreçte iç talepte önemli bir yavaşlama eğilimine işaret ediyor.

Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Aralık ayı verilerini değerlendirdi.

Prof. Dr. Aslanoğlu, Tüketici Güven Endeksi’nin aylık bazda artış göstererek, Tüketici Ön Endeksi’ne hemen hemen yakın bir seviyede geldiğini belirttiği konuşmasında veriler hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Kasım ayında ekonomi politikasındaki değişim, para politikasının sıkılaşması ve reform gündemi tüketici güvenini Kasım ayındaki dip noktasından geri döndürmüş görünüyor, fakat bu dönüşte özellikle Tüketim Eğilim Endeksi’nin düşük seviyelerini koruduğunu görüyoruz. Belki yıl sonu etkisiyle geçen yılın son bir iki ayında talep devam gösterdi fakat içinde bulunduğumuz çeyrekte ciddi bir yavaşlama sinyali veriyor gibi görünüyor. Pozitif olacak bir tek şey, Tüketici Beklenti Endeksi her ne kadar 100’ün altında olsa da, gelecek 12 aya ilişkin beklentiler 80 seviyelerinde son 1-2 yıllık ortalamalarına yaklaşıyor. Yani 12 aya ilişkin beklentiler birkaç ay öncesine göre bir miktar toparlıyor. Tüketim Eğilim Endeksi içinde bulunduğumuz dönem için taleple ilgili ciddi bir soruna da işaret ediyor.

Kaynak: bloomberght.com