Atık çamurdan elektrik ve gaz üretimi başladı

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, fosil yakıtın çevreye olumsuz etkileri nedeniyle alternatif enerji kaynakları üzerine çalışmalar yürüten DEÜ’deki bilim insanları, gazlaştırma teknolojisi üzerine proje geliştirdi. 

Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azize Ayol ve ekibi, TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında geliştirdikleri yöntem ile biyokütleden hidrojen içeriği zengin sentez gaz üretti.

“20 kilovat saat elektrik enerjisi üretebiliyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azize Ayol, yürüttükleri çalışmalar kapsamında arıtma çamurlarından gazlaştırma teknolojisi ile elde ettikleri iyi kalitede sentez gazını enerji üretmek amacıyla kullandıklarını aktardı. 

Çalışmanın, gazlaştırma potansiyeline ilişkin dünyanın sayılı projeleri arasında gösterildiğini aktaran Prof. Dr. Ayol, şöyle konuştu:

“Atık su arıtma tesislerinde oluşan ve bertarafı gereken çamuru, hammadde olarak alıp gazlaştırma teknolojisi ile farklı amaçlarla yeniden kullanımını sağlıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda bir kilogram kuru arıtma çamurundan 1 kilovat saat elektrik enerjisi ve 1,2 metreküp hidrojence zengin sentez gazı elde ettik. Bu sistemin 24 saat aralıksız çalıştırılması mümkün. Biz pilot tesisimizi 12 saat boyunca aralıksız işletebiliyoruz. Arıtma çamurundan günde yaklaşık 20 kilovat saat elektrik enerjisi üretebiliyoruz. Bu da 4 ailenin elektrik tüketimini karşılayabilecek bir miktardır.”

Özellikle kırsal yerleşim yerlerinde enerjinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasının önemine vurgu yapan Prof. Dr. Azize Ayol, sözlerini şöyle tamamladı:

“Böyle sistemlerle kırsal alanlarda organik atıkların doğrudan elektrik enerjisine çevrilmesi mümkün. Bu sistemler için çok yüksek ilk yatırım maliyetlerine gerek yok. Gazlaştırma sisteminde yakma teknolojilerinde olduğu gibi hava kirletici emisyonlar yok ya da son derece az. Hava kirliliği anlamında da bu sistemler yakma teknolojisine alternatifi olan iyi sistemler olarak dikkat çekmektedir.”