Ar-Ge’ye yapılan yekun harcama 15 milyar dolara dayandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Merkezi Idare Bütçesinden Araştırma Geliştirme Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar-2020” bültenini yayımladı.

Merkezi idare bütçesi üzerinden gerçekleştirilen hesaplamalara nazaran, Ar-Ge için geçen yıl bir evvelki yıla nazaran yüzde 14,6 artışla 14 milyar 924 milyon lira harcama yapıldı. Böylelikle 2019 merkezi idare bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcamaların gayrisafi yurt içi hasıla içindeki orantısı yüzde 0,35 oldu.

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan varsayımı sonuçlara nazaran ise 2020 yılı merkezi idare bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen başlangıç ödeneği 14 milyar 307 milyon lira olarak kayıtlara geçti. 

En çokça ödenek üniversite fonlarına

Merkezi idare bütçesinden Ar-Ge harcamaları sosyoekonomik maksatlara göre sınıflandırıldığında, 2019 yılı için en çokça harcama yüzde 43,6 ile umumî malumat gelişimi (genel üniversite fonlarından finanse edilen) hedefiyle yapıldı. Bunu yüzde 18,7 ile savunma, yüzde 10,6 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 7,1 ile umumî haber gelişimi (diğer kaynaklardan finanse edilen), yüzde 5,1 ile ulaşım, telekomünikasyon ve gayri altyapılar takip etti.

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak 2020 yılı için yapılan varsayıma nazaran de en çok ödenek yüzde 46,6 ile umumi haber gelişimine (genel üniversite fonlarından finanse edilen) ayrıldı. Bunu yüzde 20,8 ile savunma, yüzde 8,6 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 6,1 ile umumî haber gelişimi (diğer kaynaklardan finanse edilen) ve yüzde 4,7 ile eğitim izledi. 

Dolaylı Ar-Ge desteği hesaplamalarında kullanılan done kaynaklarından birisi kurumlar vergisi beyannameleri oluyor. Buna rağmen dolaylı Ar-Ge desteği, yeni tip koronavirüs ile savaş kapsamında alınan önlemler nedeniyle, bu beyannamenin verilme mühleti ile tahakkuk eden vergilerin ödeme vadelerinin uzatılmasından ötürü 2019 yılı için haber bülteni periyodunda hesaplanamadı.

Kaynaktan datanın elde edilmesini müteakip dolaylı Ar-Ge desteği hesaplanarak sonuçlar TÜİK tarafından istatistiksel tablo olarak paylaşılacak.

Geri
Instagram
Facebook
Superbox