3 Ekim 2020: Türkiye’deki Yeni COVID-19 Hasta ve Vefat Sayıları Açıklandı

03.10.2020 – 103.219 yeni test, 1.502 yeni hasta, 59 yeni can kaybı

3 Ekim 2020 tarihi prestiji ile, Türkiye’deki Koronavirüs hastaları ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kayıpları açıklandı. Sıhhat Bakanlığı’nın yayınladığı tabloya nazaran, yapılan 103.219 yeni test sonucunda 1.502 yeni hasta tespit edildi. COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 59 oldu. Uygunlaşan hastalara 1.211 kişi daha eklendi ve toplam güzelleşen hasta sayımız 283.868’e yükseldi.

Türkiye’de, Koronavirüs kaynaklı toplam hasta sayısı 323.014 olurken, toplam can kaybı sayısı 8.384’e ulaştı.

02.10.2020 – 114.857 yeni test, 1.442 yeni hasta, 63 yeni vefat

Geride bıraktığımız son 24 saat içerisinde, Türkiye’de yapılan yeni test sayısı 114.857 olarak açıklandı. Sıhhat Bakanlığı tarafından yayınlanan tabloya nazaran, bu testler sonucunda 1.442 yeni hasta tespit edildi. Tekrar son 24 saat içerisinde 63 vatandaşımız daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Güzelleşen 1.506 hastamız ile birlikte, toplam güzelleşen sayısı 282.657’ye ulaştı.

Toplam hasta ve vefat sayıları ise şu formda: 321.512 toplam hasta, 8.325 toplam can kaybı.

01.10.2020 – 113.546 yeni test, 1.407 yeni hasta, 67 yeni can kaybı

Türkiye’de belirlenen yeni Koronavirüs hastalarının ve yaşanan yeni can kayıplarının sayıları, 1 Ekim 2020 tarihi prestiji ile güncellendi. Yapılan 113.546 yeni test sonucunda 1.407 yeni hasta tespit edildi. Geride kalan son 24 saat içerisinde 67 yeni can kaybı yaşandı.

Bugünün bilgileriyle birlikte Türkiye’de, Koronavirüs kaynaklı hastaların sayısı 320.070’e yükselmiş oldu. Yaşanan can kayıplarının toplam sayısı ise, bugün prestiji ile 8.262 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saat içerisinde uygunlaşan 1.402 hastamız ile birlikte, toplam güzelleşen hasta sayımız 281.151’e ulaştı. 

30.09.2020 – 112.098 yeni test, 1.391 yeni hasta, 65 yeni can kaybı

Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca, düzenlenen basın toplantısında değerli açıklamalara imza attı. Koca, açıklamasında olay ile hasta tanımlamalarının birebir şey olmadığını, hasta derken semptom gösteren ve tedavi altına alınan şahısları söz ettiğini söyledi. Yani açıklanan günlük hasta sayısının toplam müspet testleri değil, testi müspet çıkan ve semptom gösterdiği için tedavi altında bulunan şahısları belirttiği açıklanmış oldu.

Bugünün bilgilerini de açıklayan Sıhhat Bakanı Koca, son 24 saatte 112.098 test yapıldığını duyurdu. Bu testler sonucunda 1.391 yeni hasta tedavi altına alındı. Tekrar son 24 saatte COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 65 oldu.

Böylelikle, yayınlanan tabloya nazaran Türkiye’deki Koronavirüs kaynaklı toplam hasta sayısı 318.663’e, toplam can kaybı sayısı ise 8.195’e yükseldi. Son 24 saat içerisinde güzelleşen 1.245 yeni hasta ile birlikte, toplam uygunlaşan hasta sayımız 279.749’a ulaştı.

29.09.2020 – 114.940 yeni test, 1.427 yeni olay, 68 yeni can kaybı

Ülkemizdeki Koronavirüs kaynaklı olay ve can kayıplarında son durum, Sıhhat Bakanlığı tarafından açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 114.940 testin 1.427’si pozitif sonuçlandı. Tekrar son 24 saatte, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 68 oldu. Arka arda ikinci günde de, güzelleşen hasta sayısı, günlük olay sayısının üzerine çıktı. İyileşen 1.452 hastamız ile birlikte, uygunlaşan toplam hasta sayımız 278.504’e yükseldi.

Toplam olay ve vefat sayılarımız ise şu biçimde: 317.272 toplam hadise, 8.130 toplam can kaybı.

28.09.2020 – Uzun vakit sonra, güzelleşen hasta sayımız, günlük olay sayımızı geçti: 115.523 yeni test, 1.412 yeni olay, 65 yeni can kaybı

Türkiye’de tespit edilen Koronavirüs olayları ve Koronavirüs kaynaklı can kayıpları, 28 Eylül 2020 tarihi prestiji ile güncellendi. Yeni datalar, uzun vakittir birinci defa, günlük güzelleşen hasta sayımızın günlük olay sayısının üzerinde olduğunu gösteryor.

Geride bıraktığımız son 24 saatte yapılan 115.523 yeni test sonucunda 1.412 yeni COVID-19 hadisesi belirlendi. Yeniden son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 65 olarak açıklandı.

Uygunlaşan hastalarda son durum ise şu formda: 1.422 kişi daha düzgünleşti; toplam güzelleşen hasta sayımız 277.052’ye yükseldi.

Bugüne dek görülen hadise ve yaşanan vefatların toplamları şu formda: Toplam olay sayısı 315.845, toplam can kaybı sayısı 8.062.

27.09.2020 – 101.119 yeni test, 1.467 yeni olay, 68 yeni vefat

Türkiye’de görülen Koronavirüs hadiseleri ve virüs kaynaklı can kayıpları sayıları açıklandı. Geride kalan 24 saat içerisinde 101.119 yeni test yapıldı ve bu testlerin sonucunda 1.467 yeni COVID-19 olayı tespit edildi. Bugünkü can kayıplarının sayısı ise 68 olarak duyuruldu. Bir günde güzelleşen 1.116 hastamız ile birlikte, uygunlaşan toplam hasta sayısı 275.630’a yükseldi. 

Türkiye’deki bugüne kadarki toplam hadise ve vefat sayıları şu formda: 314.433 toplam olay, 7.997 toplam can kaybı.

26.09.2020 – 102.009 yeni test, 1.511 yeni olay, 71 yeni can kaybı

Son 24 saat içerisinde, Türkiye’de yapılan 102.009 test sonucunda 1.511 yeni COVID-19 hadisesi tespit edildi. Tekrar son 24 saat içerisinde, 71 vatandaşımız daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Uygunlaşan 1.232 hastamız ile birlikte, toplam güzelleşen sayısı 274.514’e ulaştı.

Toplam hadise ve vefat sayıları ise şu halde: 312.966 toplam olay, 7.929 toplam can kaybı.

25.09.2020 – 112.885 yeni test, 1.665 yeni olay, 73 yeni can kaybı

Türkiye’de belirlenen Koronavirüs kaynaklı yeni hadiselerin ve yaşanan can kayıplarının sayıları, 25 Eylül 2020 tarihi prestiji ile açıklandı. Yapılan 112.885 yeni testte 1.665 yeni hadise tespit edildi. Son 24 saat içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 73 olarak açıklandı. 1.318 hastamız düzgünleşti. Böylelikle toplam güzelleşen hasta sayımız 273.282’ye ulaştı.

Açıklanan son sayılarla birlikte, Türkiye’deki toplam olay ve can kaybı sayıları şu halde: 311.455 toplam hadise, 7.858 toplam can kaybı.

24.09.2020 – 113.317 yeni test, 1.721 yeni olay, 74 yeni vefat

Türkiye’de belirlenen Koronavirüs kaynaklı hadise ve can kayıplarının sayıları, 24 Eylül 2020 tarihi prestiji ile güncellendi. Son 24 saat içerisinde yapılan 113.317 yeni testin 1.721’i müspet sonuçlandı. Yeniden son 24 saat içerisinde, COVID-19 nedeniyle 74 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. 1.241 hastamız daha güzelleşirken, toplam güzelleşen hasta sayımız 271.964’e ulaştı.

Türkiye’de Koronavirüs kaynaklı toplam hadise ve vefat sayıları ise şu halde: 309.790 toplam olay, 7.785 toplam can kaybı.

23.09.2020 – Günlük vefat sayımız 70’i geçti: 112.102 yeni test, 1.767 yeni olay, 72 yeni can kaybı

Türkiye’de Koronavirüs kaynaklı hadise ve can kayıplarında son durum, Sıhhat Bakalığı tarafından açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 112.102 yeni testin sonucunda 1.767 yeni COVID-19 olayı tespit edildi. Birebir müddet içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 72 oldu. Güzelleşen 1.027 hastamız ile birlikte, toplam güzelleşen hasta sayımız 270.723’e ulaştı.

Toplam olay ve vefat sayılarımız ise şu biçimde karşımıza çıkıyor: 308.069 toplam olay, 7.711 toplam can kaybı.

22.09.2020 – 114.311 yeni test, 1.692 yeni olay, 65 yeni can kaybı

Koronavirüs kaynaklı hadise ve vefatlardaki son durum, 22 Eylül 2020 tarihi prestiji ile güncellendi. Buna nazaran, son 24 saat içerisinde 114.311 yeni test yapıldı ve bu testlerin sonucunda 1.692 yeni olay tespit edildi. 65 vatandaşımız daha, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Güzelleşen 1.261 yeni hasta ile birlikte, uygunlaşan toplam hasta sayımız 269.696’ya yükseldi.

Türkiye’deki toplam hadise ve can kaybı sayıları ise şu biçimde: 306.302 toplam hadise, 7.639 toplam can kaybı.

21.09.2020 – 112.942 yeni test, 1.743 yeni hadise, 68 yeni can kaybı

Sıhhat Bakanlığı, Türkiye’de son 24 saat içerisinde tespit edilen yeni olayların ve yaşanan yeni can kayıplarının sayılarını açıkladı. Yapılan 112.942 yeni test sonucunda, 1.743 yeni olay belirlendi. Son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise 68 olarak açıklandı. Güzelleşen hastaların sayısı, 1.202 kişi artarak, 268.435’e yükseldi.

Türkiye’deki toplam olay ve can kaybı sayıları ise şu halde: 304.610 toplam hadise, 7.574 toplam can kaybı.

20.09.2020 – 95.321 yeni test, 1.519 yeni olay, 61 yeni can kaybı

20 Eylül 2020 tarihinde, ülkemizde tespit edilen yeni Koronavirüs hadiseleri ve can kayıpları duyuruldu. 95.321 yeni testin 1.519’u olumlu sonuçlandı. Geride kalan 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise 61 olarak açıklandı. Güzelleşen hastaların sayısı, 1.116 kişi artarak 266.117’ye ulaştı.

Yeni datalarla birlikte, Türkiye’deki toplam hadise ve can kaybı sayıları ise şu halde: 302.867 toplam hadise, 7.506 toplam can kaybı.

19.09.2020 – Toplam COVID-19 Hadise Sayımız 300.000’i geçti: 97.416 yeni test, 1.538 yeni olay, 68 yeni can kaybı

Ülkemizde belirlenen Koronavirüs hadiseleri ve yaşanan can kayıpları, 19 Eylül 2020 tarihi prestiji ile güncellendi. Son 24 saatte yapılan 97.416 yeni test sonucunda 1.538 yeni COVID-19 tanısı konuldu. Tekrar son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 68 olarak açıklandı.

Yeni datalarla birlikte, bugüne dek görülen toplam olay sayımız 300.000’i aşarak 301.348’e ulaştı. Toplam can kaybı sayımız ise 7.445’e yükseldi.

Güzelleşen hastalarda son durum ise şu halde: 1.312 kişi daha güzelleşti; toplam uygunlaşan hasta sayımız 266.117’ye yükseldi.

18.09.2020 – 111.113 yeni test, 1.771 yeni olay, 62 yeni can kaybı

Son 24 saat içerisinde, Türkiye’de yapılan 111.113 test sonucunda 1.771 yeni COVID-19 hadisesi tespit edildi. Yeniden son 24 saat içerisinde 62 vatandaşımız daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Güzelleşen 1.060 hastamız ile birlikte, toplam güzelleşen sayısı 264.805’e ulaştı.

Toplam hadise ve vefat sayıları ise şu halde: 299.810 toplam hadise, 7.377 toplam can kaybı.

17.09.2020 – 109.985 yeni test, 1.648 yeni hadise, 66 yeni can kaybı

Türkiye’de Koronavirüs kaynaklı olay ve can kayıplarında son durum açıklandı. Buna nazaran, son 24 saat içerisinde yapılan 109.985 yeni testte 1.648 yeni olay tespit edildi. Birebir mühlet içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 66 olarak açıklandı. Güzelleşen 1.143 COVID-19 hastamız ile birlikte, güzelleşen toplam hasta sayımız 263.745’e ulaştı.

Toplam hadise ve vefat sayılarımız ise şu formda:  298.039 toplam olay, 7.315 toplam can kaybı.

16.09.2020 – 112.645 yeni test, 1.771 yeni hadise, 63 yeni can kaybı

Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca, 16 Eylül 2020 tarihli Bilim Şurası toplantısı sonrasında, ülkemizdeki Koronavirüs kaynaklı olay ve can kayıplarında son durumu açıkladı. Geride kalan 24 saat içerisinde yapılan 112.645 yeni testin 1.771’i olumlu sonuçlandı. Yaşanan vefatların sayısı ise 63 oldu. Bir günde iyileşen 1.342 hastamız ile birlikte, uygunlaşan toplam hasta sayısı 262.602’ye yükseldi.

Türkiye’deki Koronavirüs kaynaklı toplam hadise ve can kaybı sayıları şu halde: 296.391 toplam olay, 7.249 toplam can kaybı.

15.09.2020 – 110.412 yeni test, 1.742 yeni hadise, 67 yeni can kaybı

Türkiye’de tespit edilen Koronavirüs kaynaklı hadiselerin ve yaşanan can kayıplarının sayıları, 15 Eylül 2020 prestiji ile açıklandı. 1 gün içerisinde yapılan 110.412 yeni testin 1.742’si müspet sonuçlandı. Yeniden son 24 saat içerisinde yaşanan vefatların sayısı 67.

1.202 COVID-19 hastası daha güzelleşirken, toplam güzelleşen hasta sayımız 261.260 oldu.

Türkiye’de görülen Koronavirüs kaynaklı toplam hadise ve vefat sayıları şu halde: 294.620 toplam hadise, 7.186 toplam can kaybı.

14.09.2020 – 112.563 yeni test, 1.716 yeni hadise, 63 yeni can kaybı

Türkiye’de belirlenen Koronavirüs kaynaklı hadiselerin ve yaşanan can kayıplarının sayıları, 14 Eylül 2020 tarihi prestiji ile açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 112.563 yeni test sonucunda 1.716 yeni COVID-19 tanısı konuldu. 1 gün içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 63 olarak açıklandı. Uygunlaşan 1.225 hastamız ile birlikte, uygunlaşan toplam hasta sayımız 260.058’e yükselmiş oldu.

Toplam olay ve can kaybı sayılarımız ise şu formda: 292.878 toplam olay, 7.119 toplam can kaybı.

13.09.2020 – Vefat sayımız 7.000’i aştı: 96.097 yeni test, 1.527 yeni hadise, 57 yeni can kaybı

13 Eylül 2020 tarihinde belirlenen yeni Koronavirüs olaylarının ve yaşanan can kayıplarının sayıları aşikâr oldu. 96.097 yeni testin 1.527’si müspet sonuçlandı. Son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise, kayıtlara 57 olarak geçti. Güzelleşen hastaların sayısı, 1.102 kişi artarak 258.833’e yükseldi.

Yeni datalarla birlikte Türkiye’deki toplam hadise ve can kaybı sayıları şu formda: 291.162.toplam olay, 7.056 toplam can kaybı.

12.09.2020 – 98.326 yeni test, 1.509 yeni olay, 48 yeni can kaybı

Ülkemizde görülen Koronavirüs kaynaklı olay ve can kayıplarında son durum aşikâr oldu. Son 24 saat içerisinde yapılan 98.326 yeni testte 1.509 yeni olay tespit edildi. Birebir mühlet içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 48 oldu. 1.207 hastamız güzelleşti. Böylece güzelleşen toplam hasta sayımız 257.731’e ulaştı.

Toplam olay ve vefat sayılarımız şu formda:  289 635 toplam olay, 6.999 toplam can kaybı.

11.09.2020 – 112.213 yeni test, 1.671 yeni olay, 56 yeni can kaybı

Ülkemizdeki Koronavirüs kaynaklı yeni hadiselerin ve can kayıplarının sayıları, 11 Eylül 2020 tarihi prestiji ile güncellendi. 112.213 yeni test sonucunda 1.671 yeni olay tespit edildi. Son 24 saat içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 56 oldu. Bir günde uygunlaşan 1.117 hastamız ile birlikte, toplam uygunlaşan hasta sayımız 256.524’e ulaştı.

Açıklanan son sayılar ile birlikte, Türkiye’deki toplam olay ve can kaybı sayıları şu halde karşımıza çıkıyor: 288.126 toplam hadise, 6.951 toplam can kaybı.

10.09.2020 – 107.702 yeni test, 1.512 yeni hadise, 58 yeni vefat

Geride kalan son 24 saat içerisinde, Türkiye’de yapılan 107.702 yeni test sonucunda 1.512 yeni hadise tespit edildi. Yeniden son 24 saat içerisinde 58 kişi daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Uygunlaşan 1.219 hastamız ile birlikte, toplam uygunlaşan sayısı 255.407’ye ulaştı.

Toplam olay ve vefat sayıları ise şu halde: 286.455 toplam olay, 6.895 toplam can kaybı.

09.09.2020 – 111.193 yeni test, 1.673 yeni hadise, 55 yeni can kaybı

Türkiye’de tespit edilen Koronavirüs olayları ve Koronavirüs nedeniyle yaşanan can kayıpları, 9 Eylül 2020 tarihi prestiji ile güncellendi. Son 24 saatte yapılan 111.193 yeni test sonucunda 1.673 yeni olay belirlendi. Yeniden son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 55 oldu.

Bugüne dek görülen olay ve yaşanan vefatların toplamları şu halde karşımıza çıkıyor: Toplam hadise sayısı 284.943, toplam can kaybı sayısı 6.837.

Geride kalan 24 saate 943 kişi daha güzelleşti. Böylece toplam güzelleşen hasta sayımız 254.188’e yükseldi.

08.09.2020 – 110.565 yeni test, 1.761 yeni hadise, 52 yeni can kaybı

Koronavirüs kaynaklı hadise ve can kayıplarında son durum açıklandı. Bugün yapılan 110.565 yeni test sonucunda 1.761 yeni teşhis konuldu. Geride kalan 24 saat içerisinde vefat edenlerin sayısı ise 52 oldu.

İyileşen 1.093 hastamızla birlikte, toplam güzelleşen sayımız 253.245’e ulaştı.

Açıklanan son sayılarla birlikte, Türkiye’de tespit edilen Koronavirüs hadiselerinin toplam sayısı 283.270’e, vefat edenlerin toplam sayısı ise 6.782’ye yükseldi. 

07.09.2020 – 103.925 yeni test, 1.703 yeni olay, 57 yeni can kaybı

Türkiye’deki Koronavirüs kaynaklı hadise ve can kayıplarında son durum açıklandı: Geride kalan 24 saat içerisinde Türkiye’de 103.925 yeni test yapıldı. Bu testlerin sonucunda 1.703 yeni teşhis konuldu. Bir gün içerisinde görülen can kayıplarının sayısı ise 57 olarak açıklandı. Güzelleşen 1.047 hastamız ile birlikte, güzelleşen toplam hasta sayısı 252.152’ye ulaştı.

Türkiye’deki Koronavirüs kaynaklı toplam olay ve vefat sayıları şu biçimde: 281.509 toplam hadise, 6.730 toplam can kaybı.

06.09.2020 – 96.842 yeni test, 1.578 yeni hadise, 53 yeni can kaybı

Türkiye’deki Koronavirüs (COVID-19) kaynaklı yeni hadise ve vefat sayıları muhakkak oldu. Yapılan 96.842 yeni test sonucunda 1.578 yeni hadise tespit edildi. Son 24 saat içerisinde, 53 yeni can kaybı daha yaşandı.

Güzelleşen 1.013 yeni hasta ile birlikte, Türkiye’de güzelleşen toplam hasta sayısı 251.105’e yükseldi.

Böylelikle Türkiye’de, Koronavirüs kaynaklı tespit edilen toplam hadise sayısı 279.806’ya, yaşanan can kayıplarının toplam sayısı ise 6.673’e ulaştı.

05.09.2020 – 99.497 yeni test, 1.673 yeni hadise, 56 yeni can kaybı

5 Eylül 2020 tarihi prestiji ile, ülkemizde tespit edilen COVID-19 olaylarının ve yaşanan vefatların sayıları güncellendi. Geride kalan son 24 saatte yapılan 99.497 yeni testin 1.673’ü olumlu sonuçlandı. 1 gün içerisinde vefat eden hastalarımızın sayısı ise 56 oldu. Tıpkı mühlet içerisinde 984 hastamız daha güzelleşti. Böylelikle uygunlaşan toplam hasta sayımız da 250.092’ye yükseldi.

Birinci olaydan beri belirlenen toplam vakalarda ve yaşanan can kayıplarında son durum şu halde: 278.228 toplam olay, 6.620 toplam vefat.

04.09.2020 – 117.113 yeni test, 1.612 yeni olay, 53 yeni can kaybı

Ülkemizde tespit edilen Koronavirüs kaynaklı olayların ve yaşanan can kayıplarının sayıları açıklandı. Buna nazaran, son 24 saat içerisinde yapılan 117.113 yeni testin 1.612’si pozitif sonuçlandı. Yeniden son 24 saatte yaşanan can kayıplarının sayısı ise 53 oldu. Uygunlaşan hastalarımızın sayısı, 1.021 kişi artarak 249.108’e ulaştı.

Türkiye’deki Koronavirüs kaynaklı toplam hadise ve vefat sayıları ise şu halde: 276.555 toplam hadise, 6.564 toplam vefat.

03.09.2020 – 110.225 yeni test, 1.642 yeni olay, 49 yeni can kaybı

Ülkemizdeki vaka ve can kayıplarında son durum, 3 Eylül 2020 tarihi prestiji ile açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 110.225 yeni test sonucunda 1.642 yeni hadise tespit edildi. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 oldu. Güzelleşen 1.211 hastamız ile birlikte, güzelleşen toplam hasta sayımız 248.087’ye ulaştı.

Toplam olay ve can kaybı sayılarımız ise şu formda: 274.943 toplam olay, 6.511 toplam can kaybı.

02.09.2020 – 107.927 yeni test, 1.596 yeni hadise, 45 yeni can kaybı

Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Heyeti toplantısı sonrasında yeni açıklamalar yaptı ve Türkiye’deki günlük Koronavirüs olaylarının ve yaşanan can kaıplarının sayılarını duyurdu. Son 24 saat içerisinde 107.927 test yapıldığını söyleyen Koca, bu testlerden 1.596’sının müspet sonuçlandığını söyledi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 45 olarak açıklandı.

Uygunlaşan 947 hastamız ile birlikte, toplam güzelleşen hasta sayımız 246.876’ya yükseldi.

Birinci dalganın ikinci tepesini yaşadığımızı söyleyen Fahrettin Koca, bilhassa Orta ve Güneydoğu Anadolu’da hadiselerin artışta olduğunu belirtti. 

Bugünkü bilgilerle birlikte, toplam olay sayımız 273.301’e, toplam vefat sayımız ise 6.462’ye yükselmiş oluyor.

01.09.2020 – 109.443 yeni test, 1.572 yeni olay, 47 yeni can kaybı

1 Eylül 2020 tarihi prestiji ile, Türkiye’de görülen Koronavirüs olayları ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kayıpları açıklandı. Bugün yapılan 109.443 yeni testte 1.572 yeni teşhis konuldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 47 olarak açıklandı. Uygunlaşan hastalara 1.003 kişi daha eklendi. Böylelikle toplam uygunlaşan hasta sayımız 245.929’a ulaştı.

Yeni bilgilerle birlikte, toplam olay sayımız 271.705’e, toplam can kaybı sayımız ise 6.417’ye yükselmiş oluyor.

31.08.2020 – 110.102 yeni test, 1.587 yeni hadise, 44 yeni vefat

Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca, 31 Ağustos 2020 tarihi prestiji ile yeni COVID-19 hadiselerinin ve Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayılarını duyurdu. Yapılan 110.102 yeni test sonucunda 1.587 yeni teşhis konuldu. Son 24 saatte yaşanan vefatların sayısı ise 44 olarak açıklandı.

Güzelleşen 1.087 yeni hastamız ile birlikte, toplam güzelleşen hasta sayımız 244.926’ya ulaştı.

Toplam hadise sayımız, yeni datalarla birlikte 270.133’e yükseldi. Toplam can kaybı sayısı ise 6.370.

30.08.2020 – Günlük vefat sayımız 40’ı geçti: 91.302 yeni test, 1.482 yeni olay, 42 yeni can kaybı

Ülkemizde tespit edilen Koronavirüs kaynaklı hadiselerin ve yaşanan can kayıplarının sayıları, 30 Ağustos 2020 prestiji ile güncellendi. Son 24 saat içerisinde yapılan 91.302 yeni testin sonucunda, 1.482 yeni olay tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde, 42 vatandaşımız COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Güzelleşen hasta sayımız, 1.027 kişi artarak 243.839’a ulaştı.

Koronavirüs kaynaklı toplam olay ve vefat sayılarımız ise, 30 Ağustos 2020 tarihi prestiji ile şu formda: 268.546 toplam olay, 6.326 toplam can kaybı.

29.08.2020 – 101.414 yeni test, 1.549 yeni olay, 39 yeni can kaybı

Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada, 29 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye’de tespit edilen yeni Koronavirüs olayları ve can kayıpları açıklandı. Yapılan 101.414 yeni testten 1.549’u müspet sonuçlandı. Son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise 39 oldu. Uygunlaşan hastaların sayısı 1.003 kişi artarak, 242.812’ye yükseldi.

Bugün prestiji ile Türkiye’deki toplam olay ve can kaybı sayıları ise şu formda karşımıza çıkıyor: 267.064 toplam hadise, 6.248 toplam can kaybı.

28.08.2020 – Mayıs Ayından Beri En Yüksek Can Kaybı: 107.814 yeni test, 1.517 yeni hadise, 36 yeni can kaybı

Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden paylaştığı ileti ile 28 Ağustos 2020 tarihinde belirlenen yeni Koronavirüs olaylarını ve yaşanan yeni can kayıplarını açıkladı. Yapılan 107.814 yeni testin 1.517’si müspet sonuçlandı. Geride kalan son 24 saat içerisinde yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı ise, kayıtlara 36 olarak geçti. Güzelleşen hastaların sayısı, 1.017 kişi artarak 241.809’a ulaştı.

Toplam olay ve can kaybı sayıları ise şu biçimde: 265.515 toplam hadise, 6.245 toplam can kaybı.

27.08.2020 – Koronavirüs Salgınında Son Durum: 106.111 yeni test, 1.491 yeni hadise, 26 yeni can kaybı

Son 24 saat içerisinde yaşanan yeni Koronavirüs olaylarının ve COVID-19 nedeniyle yaşanan can kayıplarının sayıları açıklandı. Yapılan 106.111 yeni test sonucunda, 1.491 yeni hasta belirlendi. Yeni vefatların sayısı ise 26 oldu.

Son 24 saatte güzelleşen 995 hastamız ile birlikte, güzelleşen toplam hasta sayımız 240.792’ye yükseldi. 

Bugün açıklanan sayılarla birlikte, Türkiye’de Koronavirüs nedeniyle yaşanan can kaybı sayısı 6.209’a, toplam hadise sayısı ise 263.998’e ulaştı.

26.08.2020 – 100.109 yeni test, 1.313 yeni hadise, 20 yeni can kaybı

Ülkemizdeki Koronavirüs kaynaklı olay ve can kayıplarında son durum açıklandı. Geride kalan 24 saat içerisinde yapılan 100.109 yeni test sonucunda 1.313 yeni olay tespit edildi. Can kayıplarının sayısı ise 20 olarak açıklandı. Bir günde iyileşen 1.002 hastamız ile birlikte, güzelleşen toplam hasta sayısı 239.797’ye yükseldi.

Türkiye’deki Koronavirüs kaynaklı toplam olay ve can kaybı sayıları şu biçimde: 262.507 toplam hadise, 6.183 toplam can kaybı.

25.08.2020 – Olay sayımız bir sefer daha 1.500’ün üzerinde: 98.231 yeni test, 1.502 yeni hadise, 24 yeni can kaybı

Ülkemizde tespit edilen Koronavirüs olaylarının ve yaşanan COVID-19 kaynaklı can kayıplarının sayıları açıklandı. Son 24 saatte yapılan 98.231 yeni test sonucunda 1.502 yeni COVID-19 hastası belirlendi. Tekrar son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 24 olarak açıklandı.

Güzelleşen 887 yeni hastamız ile birlikte, toplam güzelleşen hasta sayımız 238.795’e yükseldi.

Bugüne dek görülen olayların ve yaşanan vefatların toplamları ise şu halde: Toplam hadise sayısı 261.194, toplam can kaybı sayısı 6.163.

24.08.2020 – 95.943 yeni test, 1.443 yeni olay, 18 yeni can kaybı

Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca, 24 Ağustos tarihi prestiji ile ortaya çıkan olay ve can kaybı sayılarını, Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Yapılan 95.943 testten 1.443’ü olumlu sonuçlandı. Son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise 18 oldu. Güzelleşen hastaların sayısı, 743 kişi daha artarak 237.908’e ulaştı.

Türkiye’deki toplam olay ve can kaybı sayıları ise şöyle: 259.692 toplam hadise, 6.139 toplam can kaybı.

23.08.2020 – Türkiye’de Koronavirüs hadise sayısı ve can kayıplarında son durum: 80.302 yeni test, 1.217 yeni olay, 19 yeni can kaybı

Son 24 saat içerisinde 80.302 yeni test yapıldı. Bu testler sonucunda 1.217 yeni hadise tespit edildi. Birebir müddet içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise 19 olarak açıklandı. Güzelleşen hastalar, 795 kişi daha artarak 237.165’e ulaştı.

Koronavirüs toplam olay ve can kaybı sayıları ise şu biçimde: 258.249 toplam olay, 6.121 toplam can kaybı.

22.08.2020 – 93.007 yeni test, 1.309 yeni hadise, 22 yeni can kaybı

Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca, belirlenen Koronavirüs kaynaklı olayların ve yaşanan can kayıplarının sayılarını, Twitter hesabından açıkladı. Bugün yapılan 93.007 yeni test sonucunda 1.309 yeni hadise tespit edildi. Tekrar son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayımız 22 oldu. 801 hastamız güzelleşti. Böylelikle güzelleşen toplam hasta sayımız 236.370’e yükseldi.

Toplam hadise ve can kaybı sayıları ise şu biçimde: 257.032 toplam olay, 6.102 toplam can kaybı.

21.08.2020 – 92.227 yeni test, 1.203 yeni olay, 22 yeni can kaybı

Türkiye’de tespit edilen yeni Koronavirüs hadiseleri ve can kayıpları, 21 Ağustos 2020 tarihi prestiji ile güncellendi. Yapılan 92.227 yeni testte 1.203 yeni COVID-19 hadisesi tespit edildi. Son 24 saat içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 22 oldu.

772 hastamız güzelleşti. Böylelikle toplam güzelleşen hasta sayımız 235.569’a ulaştı. 

Açıklanan bu bilgiler ile birlikte, Türkiye’deki toplam olay ve can kaybı sayıları şu halde: 255.723 toplam olay, 6.080 toplam can kaybı.

20.08.2020 – Günlük hadise sayımız, 1.400’ü aştı: 92.301 yeni test, 1.412 yeni olay, 19 yeni can kaybı

Türkiye’de tespit edilen COVID-19 vakaları ve Koronavirüs kaynaklı can kayıpları, 20 Ağustos 2020 tarihi prestiji ile güncellendi. Son 24 saatte yapılan 92.301 yeni test sonucunda 1.412 yeni COVID-19 hadisesi belirlendi. Yeniden son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 19 olarak açıklandı.

Bugüne dek görülen hadise ve yaşanan vefatların toplamları şu biçimde: Toplam olay sayısı 254.520, toplam can kaybı sayısı 6.058.

Uygunlaşan hastalarda son durum ise şu halde: 882 kişi daha düzgünleşti; böylelikle toplam güzelleşen hasta sayımız 234.797’ye yükseldi.

19.08.2020 – 87.223 yeni test, 1.303 yeni hadise, 23 yeni can kaybı

Ülkemizdeki COVID-19 olaylarının ve Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları, Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 87.223 yeni testte 1.303 yeni hadise tespit edildi. Yeniden son 24 saat içerisinde, 23 vatandaşımız daha vefat etti. Güzelleşen hastalarımızın sayısı, 1.002 kişi artarak 233.915’e yükseldi.

Koronavirüs kaynaklı toplam olay ve vefat sayılarımız ise şu biçimde: 253.108 toplam hadise, 6.039 toplam can kaybı.

18.08.2020 – 82.318 yeni test, 1.263 yeni olay, 20 yeni can kaybı

Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden, 18 Ağustos tarihi prestiji ile ortaya çıkan olay ve can kaybı sayılarını açıkladı: Yapılan 82.318 testten 1.263’ü müspet sonuçlandı. Son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise 20 oldu. Uygunlaşan hastaların sayısı, 942 kişi artarak 232.913’e ulaştı.

Türkiye’deki toplam hadise ve can kaybı sayıları ise şu halde: 251.805 toplam olay, 6.016 toplam can kaybı. Böylelikle ülkemizde yaşanan vefatların toplamı da, 6.000 hududunu aşmış oldu.

17.08.2020 – 74.846 yeni test, 1.233 yeni olay, 22 yeni can kaybı

Türkiye’de tespit edilen COVID-19 hadiselerinin ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 74.846 yeni test sonucunda 1.233 yeni hadise tespit edildi. Tekrar son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 22 oldu. Güzelleşen 1.002 hastamız ile birlikte, güzelleşen toplam hasta sayımız 231.971’e ulaştı.

Toplam hadise ve can kaybı sayılarımız ise şu biçimde: 250.542 toplam hadise, 5.996 toplam can kaybı.

16.08.2020 – 65.956 yeni test, 1.192 yeni olay, 19 yeni can kaybı

Koronavirüs kaynaklı hadise ve can kayıplarında son durum, 16 Ağustos 2020 prestiji ile açıklandı. Yapılan 65.956 yeni test sonucunda 1.192 yeni olay tespit edildi. Geride kalan 24 saat içerisinde 19 vatandaşımız daha, Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Açıklanan son sayılarla birlikte, Türkiye’de tespit edilen Koronavirüs hadiselerinin toplam sayısı 249.309’a yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise, 5.974 olarak kayıtlara geçti.

İyileşen 997 hastamızla birlikte, toplam uygunlaşan sayısı 230.969’a ulaşmış oldu.

15.08.2020 – 67.214 yeni test, 1.256 yeni hadise, 21 yeni can kaybı

15 Ağustos 2020 tarihinde tespit edilen Koronavirüs hadiselerinin ve yaşanan COVID-19 kaynaklı can kayıplarının sayıları açıklandı. Yapılan 67.214 yeni testin 1.256’sı müspet olarak sonuçlandı. Geride kalan son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise, kayıtlara 21 olarak geçti. Güzelleşen hastaların sayısı, 992 kişi artarak 229.972’ye ulaştı.

Bugün prestiji ile Türkiye’deki toplam hadise ve can kaybı sayıları ise şu biçimde: 248.117.toplam olay, 5.955 yeni can kaybı.

14.08.2020 – 70.192 yeni test, 1.226 yeni olay, 22 yeni can kaybı

Türkiye’deki Koronavirüs kaynaklı hadise ve can kayıplarında son durum, Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Buna nazaran, geride kalan 24 saat içerisinde Türkiye’de 70.192 yeni test yapıldı. Bu testlerin sonucunda 1.226 yeni olay tespit edildi. Can kayıplarının sayısı 22 olarak açıklandı. Bir günde iyileşen 923 hastamız ile birlikte, güzelleşen toplam hasta sayısı 228.980 oldu.

Türkiye’deki Koronavirüs kaynaklı toplam olay ve vefat sayıları şu biçimde: 246.861 toplam olay, 5.934 toplam can kaybı.

13.08.2020 – 66.892 yeni test, 1.243 yeni hadise, 21 yeni can kaybı

13 Ağustos 2020 tarihi prestiji ile, Türkiye’de görülen Koronavirüs hadiseleri ve yaşanan can kayıpları açıklandı. Bugün yapılan 66.892 yeni testte 1.243 yeni hadise tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 21 oldu. Uygunlaşan hastalara 968 kişi daha eklendi. Böylelikle toplam güzelleşen hasta sayısı 228.057’ye ulaştı.

Bugünkü açıklama ile birlikte, toplam hadise sayısı 245.635’e, toplam can kaybı sayısı ise 5.912’ye yükselmiş oldu.

12.08.2020 – 67.237 yeni test, 1.212 yeni hadise, 18 yeni can kaybı

Geride bıraktığımız son 24 saat içerisinde, Türkiye’de yapılan yeni COVID-19 testi sayısı 67.237 olarak açıklandı. Günlük hadise sayısı, 1.200’ü geçerek, 1.212’ye ulaştı. Yeniden son 24 saat içerisinde 18 vatandaşımız, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İyileşen 934 hastamız ile birlikte, toplam uygunlaşan sayısı 227.089’a yükseldi.

Toplam olay ve vefat sayıları ise şu formda karşımıza çıkıyor: 244.392 toplam olay, 5.891 toplam can kaybı.

11.08.2020 – 61.716 yeni test, 1.183 yeni hadise, 15 yeni vefat

Aktüel Koronavirüs olayları ve COVID-19 kaynaklı can kayıpları sayısı açıklandı: Geride kalan 24 saat içerisinde Türkiye’de 61.716 yeni test yapıldı. Bu testlerin sonucunda 1.183 yeni teşhis koyuldu. Bugünkü can kayıplarının sayısı ise 15 olarak duyuruldu. Bir günde güzelleşen 1.185 hastamız ile birlikte, uygunlaşan toplam hasta sayımız 226.155 oldu.

Türkiye’deki bugüne kadarki hadise ve vefat sayıları şu biçimde: 243.180 toplam hadise, 5.873 toplam can kaybı.

10.08.2020 – 62.219 yeni test, 1.193 yeni hadise, 14 yeni can kaybı

10 Ağustos 2020 tarihi prestiji ile, Türkiye’de görülen Koronavirüs hadiseleri ve yaşanan can kayıpları açıklandı. Bugün yapılan 62.219 yeni testte 1.193 yeni hadise tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 14 oldu. Uygunlaşan hastalara 1.211 kişi daha eklendi. Böylelikle toplam uygunlaşan hasta sayısı 224.970’e ulaştı.

Bugünkü açıklama ile birlikte, toplam olay sayısı 241.997’ye, toplam can kaybı sayısı ise 5.858’e yükselmiş oldu.

09.08.2020 – 61.446 yeni test, 1.182 yeni hadise, 15 yeni can kaybı

Türkiye’deki Koronavirüs kaynaklı hadiselerin ve COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayıları, 9 Ağustos 2020 itibarı ile güncellendi. Geride kalan 24 saat içerisinde yapılan 61.446 yeni testte, 1.182 yeni hadise tespit edildi. Tekrar son 24 saat içerisinde, 15 vatandaşımız hayatını kaybetti. Güzelleşen hasta sayımız, 1.103 kişi artarak 223.759’a ulaştı.

Koronavirüs kaynaklı toplam hadise ve vefat sayılarımız ise 9 Ağustos itibarı ile şu biçimde: 240.804 toplam hadise, 5.844 toplam can kaybı.

08.08.2020 – 63.842 yeni test, 1.172 yeni olay, 16 yeni can kaybı

8 Ağustos 2020 tarihi prestiji ile, Türkiye’deki Koronavirüs (COVID-19) kaynaklı yeni hadise ve can kaybı sayıları açıklandı. Yapılan 63.842 yeni test sonucunda 1.172 yeni hadise tespit edildi. Ayrıca 16 yeni can kaybı daha yaşandı.

Böylelikle Türkiye’de, Koronavirüs kaynaklı tespit edilen toplam olay sayısı 239.622’ye yükselmiş oluyor. Yaşanan can kayıplarının toplam sayısı ise, bugün prestiji ile 5.829 olarak kayıtlara geçti.

Güzelleşen sayısında ise durum şöyle: Son 24 saat içerisinde güzelleşen 1.082 yeni hasta ile birlikte, Türkiye’de güzelleşen toplam COVID-19 hasta sayısı 222.656’ya ulaştı.

07.08.2020 – 56.726 yeni test, 1.185 yeni hadise, 15 yeni can kaybı

7 Ağustos 2020 tarihi itibarı ile, Türkiye’de tespit edilen yeni Koronavirüs hadiseleri ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kayıpları açıklandı. Buna nazaran, yapılan 56.726 yeni test sonucunda 1.185 yeni teşhis konuldu. Son 24 saat içerisinde vefat eden vatandaşlarımızın sayısı ise 15 olarak duyuruldu. Uygunlaşan hastaların sayısı, 1.028 kişi artarak 221.574’e ulaştı. 

Türkiye’deki toplam hadise ve can kaybı sayıları ise şu biçimde karşımıza çıkıyor: 238.450 toplam hadise, 5.813 toplam can kaybı.

06.08.2020 – 54.494 yeni test, 1.153 yeni hadise, 14 yeni can kaybı

Türkiye’de görülen Koronavirüs hadiseleri ve yaşanan can kayıpları, 6 Ağustos 2020 tarihi prestiji ile güncellendi. Buna nazaran, son 24 saat içerisinde yapılan 54.494 yeni testin 1.153’ü pozitif sonuçlandı. Vefatların sayısı ise, yeniden son 24 içerisinde 14 olarak açıklandı. Uygunlaşan hasta sayısı 1.040 kişi artarak 220.546’ya ulaştı.

Birinci hadisenin belirlendiği günden bu yana ülkemizdeki toplam olay sayısı 237.265’e yükselirken, toplam can kaybı sayısı ise 5.798’e ulaştı.

05.08.2020 – 53.842 yeni test, 1.178 yeni olay, 19 yeni can kaybı

Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca, 5 Ağustos 2020 tarihi prestiji ile Türkiye’de görülen yeni Koronavirüs olaylarının ve yaşanan yeni can kayıplarının sayılarını açıkladı, Yapılan 53.842 yeni test sonucunda 1.178 yeni teşhis koyuldu. Böylelikle üst üste ikinci günde de hadise sayımız 1.000’in üzerinde gerçekleşti.

Geride kalan son 24 saat içerisinde 19 yeni can kaybı yaşandı.Yeni datalarla birlikte Türkiye’de, Koronavirüs kaynaklı tespit edilen toplam olay sayısı 236.112’ye yükseldi. Yaşanan can kayıplarının toplam sayısı ise, bugün prestiji ile 5.784 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saat içerisinde uygunlaşan hastaların sayısı 1.015 olarak açıklandı. Türkiye’de COVID-19 hastalarının toplam düzgünleşme sayısı ise 219.506’ya ulaştı. 

04.08.2020 – Olay sayımız bir sefer daha 1.000’in üzerinde: 46.249 yeni test, 1.083 yeni hadise, 18 yeni can kaybı

Türkiye’deki Koronavirüs olaylarının sayısı, bir kere daha 1.000’in üzerine çıktı. Geride kalan son 24 saatte yapılan 46.249 yeni testin 1.083’ü müspet sonuçlandı. Koronavirüs nedeniyle, son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 18 olarak açıklandı.

Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca, hadiselerde görülen artış sonrasında Twitter üzerinden şu iletisi paylaştı: “YENİ HASTA SAYISINDAKİ YÜKSELME ÖNEMLI. İki gün ortasındaki fark, yakın vakitte birinci sefer bu kadar besbelli. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Önlemde birliğe gereksinimimiz var.

Açıklanan yeni hadise ve can kayıpları ile birlikte, Türkiye’deki Koronavirüs kaynaklı toplam hadise sayısı 234.934”e, toplam can kaybı sayısı ise 5.765’e yükseldi.

Uygunlaşan hasta sayımız ise, 994 kişi artarak 218.491’e ulaştı.

03.08.2020 – 41.301 yeni test, 995 yeni olay, 19 yeni can kaybı

Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden, 3 Ağustos 2020 tarihi prestiji ile ortaya çıkan olay ve can kaybı sayılarını açıkladı. Koca, açıklamasında Kurban Bayramı boyunca önlemlere uyulmamasına dikkat çekerek şunları söyledi: “Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki gereğince dikkate alınmadı. Daha evvel, kimi vilayetlerle hudutlu olan hadise artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından TASA duyuyoruz. ÖNLEMDE GÜÇ BİRLİĞİNE gereksinimimiz var.

Son 24 saat içerisinde yapılan 41.301 testten 995’i müspet sonuçlandı. Tekrar son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise 19 oldu. Güzelleşen hastaların sayısı, 1.003 kişi  daha artarak 217.497’ye ulaştı.

Türkiye’deki toplam hadise ve can kaybı sayıları ise şöyle oluştu: 233.851 toplam olay, 5.747 toplam can kaybı.

02.08.2020 – 40.247 yeni test, 987 yeni hadise, 18 yeni can kaybı

Türkiye’de görülen Koronavirüs kaynaklı hadise ve can kayıplarının sayısı, 2 Ağustos 2020 tarihi prestiji ile güncellendi. Geride kalan son 24 saat içerisinde yapılan 40.247 yeni testin 987’si müspet sonuçlandı. Tekrar son 24 saat içerisinde, Koronavirüs kaynaklı 18 yeni vefat yaşandı. 978 hastamız daha güzelleşirken, toplam güzelleşen hasta sayımız 216.494’e ulaştı.

Türkiye’de Koronavirüs kaynaklı toplam hadise ve vefat sayıları şu halde: 232.856 toplam olay, 5.728 toplam vefat.

01.08.2020 – 44.846 yeni test, 996 yeni hadise, 19 yeni can kaybı

Ülkemizde görülen yeni Koronavirüs olayları ve yaşanan yeni can kayıplarında son durum, Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Yapılan 44.846 yeni test sonucunda 996 yeni COVID-19 olayı tespit edildi. Geride bıraktığımız son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 19 oldu.

Böylelikle, Türkiye’deki toplam olay sayısı 231.869’a, toplam can kaybı sayısı ise 5.710’a yükseldi.

981 COVID-19 hastasının güzelleşmesi ile birlikte, uygunlaşan toplam hasta sayımız 215.516’ya ulaştı.

Açıklanan son datalarla birlikte, Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinde şu bildirisi yayınladı: “Önleme muhtaçlık var: Günlük yeni hasta sayımız 1.000 hududunda. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir gayretimiz olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu vilayetler: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 vilayetimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı.
 

31.07.2020 – 46.492 yeni test, 982 yeni hadise, 17 yeni can kaybı

Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca’nın Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile, Türkiye’de görülen yeni Koronavirüs hadiselerinin ve yaşanan yeni can kayıplarının sayıları aşikâr oldu, Yapılan 46.492 yeni test sonucunda 982 yeni teşhis koyuldu. Geride kalan son 24 saat içerisinde 17 yeni can kaybı yaşandı.

Böylelikle Türkiye’de, Koronavirüs kaynaklı tespit edilen toplam hadise sayısı 230.873’e yükseldi. Yaşanan can kayıplarının toplam sayısı ise, bugün prestiji ile 5.691 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saat içerisinde uygunlaşan hastaların sayısı 996. Türkiye’de COVID-19 hastalarının toplam güzelleşme sayısı ise 214.535. 

30.07.2020 – 43.236 yeni test, 967 yeni olay, 15 yeni can kaybı

30 Temmuz 2020 itibarı ile, ülkemizdeki Koronavirüs kaynaklı olay ve can kayıplarında son durum belirli oldu. Geride kalan 24 saat içerisinde yapılan 43.236 yeni test sonucunda 967 yeni hadise tespit edildi. Can kayıplarının sayısı ise 15 olarak açıklandı. Bir günde iyileşen 982 hastamız ile birlikte, güzelleşen toplam hasta sayısı 213.539 oldu.

Türkiye’deki Koronavirüs kaynaklı toplam olay ve can kaybı sayıları şu biçimde: 229.891 toplam hadise, 5.674 toplam can kaybı.

29.07.2020 – 45.712 yeni test, 942 yeni hadise, 14 yeni can kaybı

Türiye’de görülen vakaların ve yaşanan can kayıplarının sayıları, 29 Temmuz tarihi prestiji ile güncellendi. Yapılan açıklamaya nazaran, geride bıraktığımız 24 saat içerisinde 45.712 yeni test yapıldı ve bu testler sonucunda 942 yeni olay tespit edildi. 14 vatandaşımız daha, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Son 24 saat içerisinde iyileşen 996 hasta ile birlikte, güzelleşen toplam hasta sayımız 212.557’ye yükselmiş oldu.

Toplam sayılar ise şu formda karşımıza çıkıyor: 228.924 toplam hadise, 5.659 toplam can kaybı.

28.07.2020 – 47.412 yeni test, 963 yeni hadise, 15 yeni can kaybı

Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca, 28 Temmuz 2020 tarihi prestiji ile tespit edilen yeni hadiselerin ve yaşanan yeni can kayıplarının sayılarını açıkladı. Yapılan 47.412 yeni test sonucunda, 963 yeni COVID-19 tanısı koyuldu. Son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise 15 oldu. Güzelleşen hastaların sayısı, 1.092 kişi artarak, 211.561’e ulaştı.

Türkiye’deki toplam olay ve can kaybı sayıları ise şu formda karşımıza çıkıyor: 227.982 toplam hadise, 5.645 toplam can kaybı.

27.07.2020 – 45.283 yeni test, 919 yeni olay, 17 yeni can kaybı

Türkiye’de Koronavirüs kaynaklı hadise ve can kayıplarında son durum, Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Geride bıraktığımız son 24 saat içerisinde yapılan 45.283 testte 919 yeni hadise tespit edildi. Yeniden son 24 saatte, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 olarak açıklandı. İyileşen 982 hastamız ile birlikte, uygunlaşan toplam hasta sayımız 210.469’a ulaştı.

Toplam olay ve vefat sayılarımız şu biçimde: 227.019 toplam hadise, 5.630 toplam can kaybı.

26.07.2020 – 40.016 yeni test, 927 yeni hadise, 17 yeni can kaybı

26 Temmuz 2020 tarihi prestiji ile, Türkiye’deki Koronavirüs (COVID-19) kaynaklı yeni olay ve vefat sayıları açıklandı. Yapılan 40.016 yeni test sonucunda 927 yeni olay tespit edildi. Son 24 saat içerisinde, 17 yeni can kaybı daha yaşandı.

Böylelikle Türkiye’de, Koronavirüs kaynaklı tespit edilen toplam hadise sayısı 226.100’e yükseldi. Yaşanan can kayıplarının toplam sayısı ise 5.613’e ulaştı.

Uygunlaşan hastalarda durum şu biçimde: Uygunlaşan 1.010 yeni hasta ile birlikte, Türkiye’de güzelleşen toplam COVID-19 hasta sayısı 209.487’ye yükseldi.

25.07.2020 – 43.312 yeni test, 921 yeni hadise, 16 yeni can kaybı

Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca’nın Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile birlikte, 25 Temmuz 2020 tarihinde tespit edilen yeni Koronavirüs hadiseleri ve can kayıpları duyuruldu. 43.312 yeni testin 921’i olumlu sonuçlandı. Geride kalan 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise, kayıtlara 16 olarak geçti. Uygunlaşan hastaların sayısı, 1.103 kişi artarak 208.477’ye ulaştı.

25 Temmuz 2020 tarihi prestiji ile Türkiye’deki toplam olay ve can kaybı sayıları ise şu biçimde: 225.173 toplam olay, 5.596 toplam can kaybı.

24.07.2020 – 42.986 yeni test, 937 yeni olay, 17 yeni vefat

Aktüel Koronavirüs hadiseleri ve virüs kaynaklı can kayıpları sayısı açıklandı: Geride kalan 24 saat içerisinde Türkiye’de 42.986 yeni test yapıldı. Bu testlerin sonucunda 937 yeni COVID-19 hadisesi tespit edildi. Bugünkü can kayıplarının sayısı ise 17 olarak duyuruldu. Bir günde güzelleşen 1.009 hastamız ile birlikte, güzelleşen toplam hasta sayısı 207.346’ya yükseldi. 

Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü bilgileri açıkladığı tweet’inde şunları söyledi: “Toplam test sayımız 4,5 Milyona yaklaştı. Uygunlaşan hasta sayımızla yeni hadise sayımız ortasındaki fark, DÜNE KIYASLA AZALDI. Ağır bakım ve entübe hasta sayımız; erken teşhis, yaş, kronik hastalık ve gibisi durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösteriyor.

Türkiye’deki bugüne kadarki toplam hadise ve vefat sayıları şu halde: 224.252 toplam olay, 5.580 toplam can kaybı.

23.07.2020 – 43.343 yeni test, 913 yeni hadise, 18 yeni can kaybı

Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca tarafından, 23 Temmuz 2020 tarihi prestiji ile açıklanan yeni olay ve can kaybı sayıları şu formda: Türkiye’de, Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle 18 yeni can kaybı yaşandı. Son 24 saatte yapılan yeni test sayısı 43.343 olurken, tespit edilen yeni olay sayısı 913 oldu.

Böylelikle, Türkiye’deki Koronavirüs kaynaklı toplam hadise sayısı 223.315’e, toplam can kaybı sayısı ise 5.563’e yükseldi. Son 24 saat içerisinde uygunlaşan 1.151 yeni hasta ile birlikte, toplam uygunlaşan hasta sayımız 206.365’e yükseldi.

22.07.2020 – 43.404 yeni test, 902 yeni olay, 19 yeni can kaybı

22 Temmuz 2020 tarihi prestiji ile, Türkiye’de görülen Koronavirüs vakaları ve yaşanan can kayıpları açıklandı. Yapılan 43.404 yeni testte 902 yeni olay tespit edildi. COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 19 oldu. Uygunlaşan hastalara 1.203 kişi daha eklendi. Böylelikle toplam güzelleşen hasta sayımız 205.214’e yükseldi.

Türkiye’de, Koronavirüs kaynaklı toplam hadise sayısı 222.402 olurken, toplam can kaybı sayısı 5.545’e ulaştı.

21.07.2020 – 42.846 yeni test, 928 yeni olay, 18 yeni can kaybı

Türkiye’deki yeni COVID-19 hadiselerinin ve Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları, 21 Temmuz prestiji ile güncellendi. Son 24 saat içerisinde yapılan 42.846 yeni testte 928 yeni olay tespit edildi. Yeniden son 24 saat içerisinde, 18 vatandaşımız hayatını kaybetti. Güzelleşen hastalarımızın sayısı, 1.009 kişi artarak 204.011’e yükseldi.

Koronavirüs kaynaklı toplam olay ve vefat sayılarımız ise, 21 Temmuz 2020 tarihi prestiji ile şu formda: 221.500 toplam olay, 5.526 toplam can kaybı.

20.07.2020 – 43.404 yeni test, 931 yeni olay, 17 yeni can kaybı

Türkiye’deki Koronavirüs kaynaklı hadise ve can kayıplarında son durum: Geride kalan 24 saat içerisinde yapılan 43.404 yeni testin 931’i pozitif sonuçlandı. Yeniden son 24 saatte yaşanan can kayıplarının sayısı ise 17 olarak açıklandı. Güzelleşen hastalarımızın sayısı, 992 artarak, 203.002’ye ulaştı.

Türkiye’deki Koronavirüs kaynaklı toplam hadise ve vefat sayıları ise şu formda: 220.572 toplam hadise, 5.508 toplam can kaybı.

19.07.2020 – 41.310 yeni test, 924 yeni hadise, 16 yeni can kaybı

Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca, 19 Temmuz 2020 tarihinde belirlenen yeni Koronavirüs hadiselerini ve yaşanan yeni can kayıplarını açıkladı. 41.310 yeni testin 924’ü olumlu sonuçlandı. Son 24 saat içerisinde yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı ise, kayıtlara 16 olarak geçti. Uygunlaşan hastaların sayısı, 997 kişi artarak 202.010’a ulaştı.

Toplam olay ve can kaybı sayıları ise şu halde: 219.641 toplam olay, 5.491 yeni can kaybı.

18.07.2020 – Hadise sayımız yine 1.000’in altında: 40.943 yeni test, 918 yeni olay, 17 yeni can kaybı

Türkiye’de Koronavirüs kaynaklı olay ve can kayıplarında son durum açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 40.943 yeni testte 918 yeni COVID-19 olayı tespit edildi. Birebir müddet içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17 oldu. 1.179 hastamız güzelleşti. Böylece uygunlaşan toplam hasta sayımız 201.013’e ulaşmış oldu.

Toplam hadise ve vefat sayılarımız şu halde:  218.717 toplam hadise, 5.475 toplam can kaybı.

17.07.2020 – 41.215 yeni test, 926 yeni olay, 18 yeni can kaybı

Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca, yeni Koronavirüs hadiselerinin ve yaşanan can kayıplarının sayılarını açıkladı. 17 Temmuz tarihinde yapılında 41.215 yeni testin 926’sı olumlu sonuçlandı. Son 24 saatte yaşanan vefatların sayısı ise 18 oldu.

Toplam hadise sayısı 217.799’a’ ulaşırken, toplam can kaybı sayısı 5.458’e yükseldi.

Fahrettin Koca, açıklamasında ağır bakımdaki ve entübe edilen hasta sayılarına dikkat çekerek şöyle dedi: “Ağır bakım ve entübe hasta sayımızda, devam eden tedavilere bağlı artış var. Son 35 gün içinde, en düşük vefat sayımız 13 Haziran’da, 14 olarak gerçekleşmişti. Temaslı taraması, erken teşhis ve tedavi talihiyle vefat sayılarını daha da azaltmaya çalışıyoruz.

16.07.2020 – 42.411 yeni test, 933 yeni hadise, 21 yeni vefat

Son 24 saat içerisinde, Türkiye’de yapılan yeni test sayısı 42.411 olarak açıklandı. Bu testler sonucunda, 933 yeni hadise tespit edildi. Yeniden son 24 saat içerisinde 21 vatandaşımız daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Güzelleşen 1.087 hastamız ile birlikte, toplam uygunlaşan sayısı 198.820’ye ulaştı.

Toplam olay ve vefat sayıları ise şu halde: 216.873 toplam hadise, 5.440 toplam can kaybı.

15.07.2020 – 42.320 yeni test, 947 yeni hadise, 17 yeni can kaybı

Türkiye’de tespit edilen Koronavirüs olaylarında ve yaşanan can kayıplarında son durum açıklandı. Son 24 saatte yapılan 42.320 yeni testin 947’si olumlu sonuçlandı. Tekrar son 24 saatte, 17 vatandaşımız daha Koronavirüs nedeniyle vefat etti.

Böylelikle, ülkemizdeki toplam vaka sayısı 215.940’a, toplam can kaybı sayısı ise 5.419’a yükseldi.

Yeniden geride kalan son 24 saatte 1.013 hastamız güzelleşti. Uygunlaşan toplam hasta sayımız ise 197.733’e ulaştı. Ağır bakımda tedavi süren hastalarımızın sayısı 1.206 olarak açıklanırken, entübe edilen hasta sayısı ise 401 oldu.

14.07.2020 – Hadise sayımız 1.000’in altında: 43.231 yeni test, 992 yeni hadise, 20 yeni can kaybı

Türkiye’deki Koronavirüs kaynaklı olay ve can kayıpları, 14 Temmuz tarihi prestiji ile, bir kere daha 1.000’in altına indi. Son 24 saat içerisinde yapılan 43.231 yeni testte, 992 yeni hadise tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde, 20 vatandaşımız daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Uygunlaşan hasta sayımız, 1.049 kişi artarak 196.720’ye ulaştı.

Koronavirüs kaynaklı toplam olay ve vefat sayılarımız, 14 Temmuz tarihi prestiji ile şu formda: 214.993 toplam olay, 5.402 toplam can kaybı.

13.07.2020 – 46.492 yeni test, 1.008 yeni olay, 19 yeni can kaybı

Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs kaynaklı olay ve can kaybı sayılarını, Twitter hesabından açıkladı. Son 24 saat içerisinde yapılan 46.492 yeni test sonucunda 1.008 yeni olay tespit edildi. Tekrar son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayımız 19 oldu. Güzelleşen hastalarımız, 1.156 kişi artarak 195.671’e yükseldi.

Toplam hadise ve can kaybı sayıları ise şu formda: 214.001 toplam olay, 5.382 toplam can kaybı.

12.07.2020 – 45.232 yeni test, 1.012 yeni olay, 19 yeni can kaybı

Türkiye’de Koronavirüs kaynaklı hadise ve can kayıplarında son durum, 12 Temmuz 2020 tarihi prestiji ile açıklandı. Geride kalan son 24 saat içerisinde yapılan 45.232 yeni test sonucunda 1.012 yeni hadise tespit edildi. Yeniden son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 19 olarak açıklandı. Güzelleşen 1.298 hastamız ile birlikte, güzelleşen toplam hasta sayımız 194.515’e ulaştı.

Toplam olay ve can kaybı sayılarımız ise şu halde: 212.993 toplam olay, 5.363 toplam can kaybı.

11.07.2020 – 48.813 yeni test, 1.016 yeni hadise, 21 yeni can kaybı

Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, 11 Temmuz 2020 ta