%87 çevirme oranı

IIF tarafından gelişmekte olan ülkelere ait portföy akımlarını içerir veriler açıklandı.

Kuruluş tarafından yapılan hesaplamalara göre 2020 yılının Aralık ayında GOÜ grubuna yönelik toplam portföy akımı büyüklüğü 45.9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti ve para girişi süresini dokuzuncu aya taşımış oldu. Söz konusu rakamın kırılımında hisse senedi kısmı 29.2 milyar dolar olurken, borçlanma senetleri ise 16.6 milyar dolar seviyesinde takip edildi. Yılın son döneminde hisse senedi kalemine olan ilgi yüksek seyrederken, borçlanma senetleri kısmında ise Ağustos ayından bu yana en düşük ivmede giriş gözlendi. Söz konusu eğilimde i) Aralık ayı veri takvimindeki sakinlik ii) Global tahvil faizlerindeki hareketlilik iii) Yılsonu işlemleri nedeniyle birçok kez önemine atıfta bulunduğumuz muhasebeleşme etkisi gibi faktörlerin öne çıktığını düşünüyoruz.

Türk lirası cinsinden değerlenen varlıklara yönelik artan ilgi Kasım ayı sonrasında Aralık işlemlerinde de muhafaza edildi. Buna göre, Kasım ayında takip edilen toplam 1.8 milyar dolar seviyesindeki girişin ardından TCMB rakamlarının da öncü sinyal verdiği üzere 2.2 milyar dolar düzeyindeki portföy akımı gerçekleşmiş oldu. Kırılım bazında bahse konu rakam incelendiğinde hisse senetlerine 243 milyon dolar ile global eğilimin aksine sınırlı düzeyde giriş izlenirken, borçlanma senetleri ise 1.9 milyar dolar ile dikkat çekti.

2020 yılında gündemi meşgule den tüm belirsizlik başlıklarına rağmen GOÜ grubu fon akımı 2019’a kıyasla %87 seviyesinde fon akımlarını roll etmeyi başardı. Bir önceki yıl 361.8 milyar dolar grup nezdinde giriş gerçekleşirken, 2020 yılı rakamı ise 313.6 milyar dolar oldu. Kümülatif hisse senedi girişi 11.6 milyar dolar ile %19 roll rasyosuna işaret ederken, borçlanma senetlerinde ise 302 milyar dolar rakamı ile %100 roll rasyosuna ulaşıldı. Türk varlıklarından yıl toplamında 11.8 milyar dolar çıkış olurken, 2019 rakamı olan +3.3 milyar doların ciddi anlamda uzağında kalınan performans gerçekleşmiş oldu.

2021 yılı için de GOÜ ve Türk lirası cinsinden değerlenen varlık grupları için pozitif görüşe sahibiz. Aşağıda detay şekilde yer alan daha önceki çalışmalarımızdan da teyit edebileceğiniz üzere fon akımlarındaki artış ve pozitif yaklaşım bizim açımızdan sürpriz değil. Destekleyici görünümün para politikası cephesindeki kararlı duruş ve artan şeffaflık, iletişim ve hesap verilebilirlik vurguları ile birlikte TL

Kaynak Deniz Yatırım
Hibya Haber Ajansı