Zoom, 2022 mali yılı için ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı

Mevzuyla ilgili açıklama yapan Zoom Kurucusu ve CEO’su Eric S. Yuan, “Kurumların yaklaşımı kritik iş sürekliliği sağlamaktan, Zoom’un görüntü öncelikli platformu ile her yerde çalışabilecekleri, öğrenebilecekleri ve ilişki kurabilecekleri bir geleceğe gerçek evriliyor. İkinci çeyrekte gelirlerimiz %355 büyüdü ve 2021 yılı için gelir maksadımızın 2,37 milyar dolardan 2,39 milyar dolara çıkartarak, geçen yıla nazaran %284 artırmamızı sağladı” formunda konuştu.

2021 Mali Yılı İkinci Çeyrek Finansal Özeti:

Gelirler: Bu çeyrekte elde edilen toplam gelirler 663,5 milyon dolara ulaşarak, evvelki yılın birebir periyoduna nazaran %355 arttı.

Faaliyet Geliri ve Faaliyet Marjı: GAAP faaliyet geliri 2020 mali yılının ikinci çeyreğinde 2,3 milyon dolarken, bu çeyrekte 188,1 milyon dolara yükseldi. Pay bazlı tazminat masrafı ve ilgili maaş bordrosu vergileri, ismi pay senedi bağışıyla ilgili sarfiyatlar ve satın almayla ilgili masraflar için düzeltme yapıldıktan sonra, ikinci çeyrekte faaliyetlerden GAAP dışı gelir, 2020 mali yılının ikinci çeyreğinde 20,7 milyon dolarken, bu çeyrekte 277 milyon dolara yükseldi. İkinci çeyrekte, GAAP faaliyet marjı %28,3 olurken, GAAP dışı faaliyet marjı %41,7 olarak kaydedildi.

Net Gelir ve Pay Başına Net Gelir: Çeyrek için ismi hissedarlara atfedilebilen GAAP net geliri, 2020 mali yılının ikinci çeyreğinde ismi hissedarlara atfedilen GAAP net geliri 5,5 milyon dolar, pay başına ise 0.02 dolarken, bu çeyrekte 185,7 milyon dolar yahut pay başına 0,63 dolar oldu.

Pay bazlı tazminat sarfiyatı ve ilgili bordro vergileri, ismi pay senetlerinin hayır emelli bağışlarıyla ilgili sarfiyatlar, satın almayla ilgili sarfiyatlar ve katılan menkul değerlere atfedilebilen dağıtılmamış yararlar için düzeltme yapıldıktan sonra, GAAP dışı net gelir 274,8 milyon dolar oldu. GAAP dışı net pay başına gelir 0,92 dolardı. 2020 mali yılının ikinci çeyreğinde, GAAP dışı net gelir 24 milyon dolar ve pay başına 0,08 dolardı. 

Nakitler: 31 Temmuz 2020 prestijiyle toplam nakit, nakit gibisi varlıklar ve menkul değerler 1,5 milyar dolardı.

Nakit Akışı: İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit, 2020 mali yılının ikinci çeyreğinde 31,2 milyon dolarken, bu çeyrekte 401,3 milyon dolar oldu. Özgür nakit akışı, 2020 mali yılının ikinci çeyreğinde 17,1 milyon dolarken, bu çeyrekte 373,4 milyon dolar oldu.

Müşteri Bilgileri: Toplam gelirdeki artışı etkileyen faktörler ortasında yeni müşteri edinme ve var olan müşterilere verilen hizmet kapsamının genişlemesi yer alıyor. 2021 mali yılı ikinci çeyreğinin sonunda Zoom’un müşteri sayıları aşağıdaki üzere:

Toplamda 10’dan fazla çalışana sahip müşteri sayısı azami 370.200 oldu ve geçen mali yılın birebir çeyreğine nazaran %458 arttı.

Son 12 aylık gelirlere 100 bin dolardan fazla katkı sağlayan 998 müşteri; bu sayı geçen mali yılın tıpkı çeyreğine nazaran azami %112 arttı.

Toplamda 10’dan fazla çalışana sahip müşterilerde son 12 ayda net gelir artış oranı, art geriye 9 çeyrek boyunca %130’un üzerinde gerçekleşti.

Finansal Görünüm: Zoom, 2021 mali yılı üçüncü çeyrek ve 2021 mali yılı için aşağıdaki beklentileri taşımaktadır.

2021 Mali Yılı Üçüncü Çeyrek: Toplam gelirin 685 ile 690 milyon dolar ortasında, GAAP dışı faaliyet gelirinin 225 ile 230 milyon dolar ortasında olması bekleniyor. GAAP dışı gelir çıkartıldığında pay başı gelirin, ödenmemiş yaklaşık 300 milyon GAAP dışı yüklü ortama pay ile 0,73 ile 0,74 dolar ortasında olması bekleniyor.

2021 Mali Yılı: Toplam gelirin 2,37 ile 2,39 milyar dolar ortasında olması bekleniyor. Bu gelir beklentisi, iş dünyasının uzaktan çalışma tahlillerine talebi göz önünde bulundurularak hazırlandı. Ayrıyeten, birinci çeyrekte aylık üyelik satın alan müşterilerin daha yüksek oranında olması, geçmişteki müşteri terk oranlarıyla karşılaştırıldığında, ikinci yarıda müşteri terk oranının artacağı öngörüsü de göz önünde bulunduruldu. GAAP dışı faaliyet gelirinin 730 ile 750 milyon dolar ortasında olması bekleniyor. GAAP dışı faaliyetlerin çıkartıldığı pay başı gelirin yaklaşık 300 milyon GAAP dışı yüklü ortalama pay ile 2,40 ile 2,47 dolar ortasında olması bekleniyor.