Zoom, 2022 mali yılı birinci çeyrek raporunu açıkladı


Zoom Kurucusu ve CEO’su Eric S. Yuan, “Zoom platformunun bu yılın bir numara mali çeyreğinde yerkürenin dört bir yanındaki artan tasarruf nispetleri bizi çok keyifli etti. COVID-19 buhranı Zoom kullanarak dağıtık, yüz yüze etkileşimler ve bir arada çalışmaya yönelik talebi artırdı. Beşerler Zoom’u iş, eğitim ve ferdî hayatlarına entegre ettikçe, tasarruf senaryolarının sayısı da süratle arttı. Kendilerini, müşterileri ve global topluluğu buhran esnasında desteklemeye adayan Zoom çalışanlarımızla gurur duyuyorum. Onların mucize gayretleri ile mevcut ve yeni müşterilerimize yüksek kalitede görüntü hizmetleri sağlayabildik” dedi.

Yuan kelamlarına şöyle devam etti: “En âlâ online eğitim deneyimini sağlayabilmek için yerkürenin dört bir yanında Zoom’u seçen 100.000’den çokça K-12 seviyesinde mektebin da aralarında bulunduğu, gibisi görülmemiş bir fiyatsız iştirakçiyi da Zoom ile destekledik. Bu mali çeyrekte San Jose Dijital Iştirak Fonu, Destination Home, CDC Vakfı, Yerküre Sıhhat Örgütü ve CDE Vakfı üzere kurumlara bağışlarla kurumsal yardımseverlik teşebbüsümüz Zoom Cares’i duyurmaktan gurur duyuyoruz. Bu teşebbüsün uzun devir maksatları eğitim, iklim değişikliği ve çevre eşitlik olsa da bir numara mali çeyrekteki ana bağışlarımız COVID-19 sürecinde değişiklik yaratan kurumlara oldu.”

Rakamlarla Zoom

1. çeyrek yekun geliri yıllık yüzde 169 artışla 328,2 milyon dolar oldu

Yekun 10’dan ziyade çalışana sahip müşteri sayısı geçtiğimiz mali yılın birinci çeyreğine nazaran yüzde 354 artarak 265.400’e ulaştı

Son bir yıl içinde gelirlere 100 bin doların üzerinde ekte bulunan 769 müşteriden elde edilen gelir geçen yılın tıpkı çeyreğine nazaran yaklaşık yüzde 90 artış gösterdi.

Geçen mali yılın birebir çeyreğini izleyen 12 aylık devirde, 10’dan ziyade çalışanı olan müşterilerde dolar bazında büyüme orantısı, art geriye 8 çeyrek boyunca yüzde 130’u aştı.

Nisan 2020 tasarruf nispetleri baz alındığında yekun içtima müddeti yıllık 2 trilyon dakikayı geçti.

Yerkürenin dört bir yanında 100.000’den çokça K-12 seviyesinde mektep, en uygun online eğitim deneyimi için Zoom’u seçti.

Nisan 2020’de günlük 300 milyon içtima iştirakçisine ulaşıldı. 

Yerküre umumunda Zoom çalışanlarının sayısı 2.800’ü aştı.

Geri
Instagram
Facebook
Superbox