Ziraat Bankası’nın tarım kredileri 2020’de yüzde 24 arttı

Ziraat Bankası Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, Ziraat Bankası’nın son 5 yılda doğrudan tarımsal üreticilere kullandırdığı tarım kredilerinin hacminin 202 milyar TL’yi, kredi kullandırılan üretici sayısının ise 2,3 milyon kişiyi aştığını bildirdi. Pişmaf, “Halen kredileri devam eden yaklaşık 685 bin üreticimizin bankamızdaki tarım kredisi miktarı 80 milyar TL’nin üzerindedir. Bu kredilerin yaklaşık yüzde 77’si Hazine ve Maliye Bakanlığımızın faiz desteği uyguladığı kredilerden oluşuyor.” ifadelerini kullandı.

“Uzun vadeli yatırım kredilerimizdeki artış yüzde 28 oldu”

Tarım kredilerinin 2019 sonuna göre yüzde 24 arttığını belirten Pişmaf, şunları kaydetti: “Toplam tarım kredilerimiz 80 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu dönemde kısa vadeli işletme kredilerimizdeki artış yüzde 22 düzeyinde gerçekleşirken, uzun vadeli yatırım kredilerimizdeki artış yüzde 28 oldu. Yatırım kredilerinin bu dönemde daha yüksek oranda artmasını ülke tarımının geleceğine duyulan güven ve umudun bir göstergesi olması açısından önemsiyoruz. Bu yatırımlar, 1-2 yıl içerisinde bizlere üretim ve verim artışı olarak geri dönecektir.”

Takipteki kredi rakamı da takipteki üretici sayısı da azaldı

Ferhat Pişmaf, salgın sürecinin yaşandığı son bir yılda zaman zaman eksik bilgi ile sunulanların aksine tarım kredilerinden kaynaklanan takipteki kredi miktarının ve takipteki üretici sayısının azaldığını bildirdi. Pişmaf, “2020 yılında takipteki kredilerimiz yüzde 5,4, kredileri takip hesaplarında izlenen üretici sayımız ise yüzde 2,3 azaldı. Tarım kredilerinden kaynaklanan takipteki kredi (TOA) oranımız da son bir yılda yüzde 2,05’ten yüzde 1,57’ye geriledi. Bu yönüyle bankamızın tarım kredileri sektördeki kredilerden önemli ölçüde ayrışmaktadır.” ifadelerini kullandı.

“Ödeme güçlüğüne düşen çiftçilere alternatif çözümler sunuyoruz”

Ferhat Pişmaf, genel yapıda görülen iyileşmeye rağmen bireysel olarak ödeme güçlüğüne düşen üreticiler için alternatif çözümler sunduklarını, sübvansiyonlu tarım kredisi kullanan üreticilerin, ürünlerinin doğal afetlerden zarar görmesi halinde 2020/2015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında kredilerinin ilgili kısmını 1 yıla kadar erteleyebildiğini veya 5 yıla kadar taksitlendirebildiğini bildirdi.

Bu durumda 1 yıla kadar ertelemelerde faizin yüzde 25’ini, 5 yıla kadar taksitlendirmelerde faizin yüzde 20’sini Hazine ve Maliye Bakanlığının çiftçi adına karşıladığını aktaran Pişmaf, “Ayrıca, kredinin sübvansiyonlu ya da sübvansiyonsuz olduğuna bakılmaksızın, herhangi bir nedenle nakit akışı bozulan ve ödeme güçlüğüne düşen üreticilerimizin kredileri, bankamız uygulamaları kapsamında 5 yıla kadar taksitlendirilebiliyor.” ifadesini kullandı.

Halihazırda 25 bini sübvansiyon uygulamaları, 122 bini de bankanın uygulamaları kapsamında olmak üzere yaklaşık 145 bin üreticinin bu imkanlardan faydalandığını bildiren Pişmaf, “Hem bu kapsama alınan kredilerin geçen sürede tahsil edilerek azalması hem de aynı dönemde takibe intikal eden tarım kredilerindeki düşüş, bu uygulamaların ne kadar olumlu sonuçlar verdiğini açıkça göstermektedir.” değerlendirmesini yaptı.

“Üreticiler, herhangi bir şekilde faiz değişikliklerinden etkilenmiyor”

Ferhat Pişmaf, piyasa koşullarındaki değişikliklere bağlı olarak tarım kredilerine uygulanan faiz oranlarının da zaman zaman aşağı ya da yukarı yönlü güncellendiğini belirterek, şunları kaydetti: “Bankamızca kullandırılan tarım kredilerinin yüzde 77’si Hazine ve Maliye Bakanlığının faiz desteği uyguladığı kredilerden oluşmaktadır. Bu kapsamda küçük ölçekli üreticilerimizin yararlandığı geleneksel bitkisel üretim konusunda 50 bin TL’ye kadar, geleneksel hayvansal üretimde ise 100 bin TL’ye kadar olan kredilerde yüzde 100 faiz sübvansiyonu (desteği) uygulanmakta ve faizin tamamı devlet tarafından karşılanmaktadır. Bitkisel üretimde üreticilerin yüzde 64’ü, hayvansal üretimde ise yüze 75’i belirtilen sınırların altında kredi kullanan üreticilerden oluşuyor. Dolayısıyla bu sınırların altında kredi kullanan üreticiler, yüzde 100 faiz desteği sağlandığı için herhangi bir şekilde faiz değişikliklerinden etkilenmiyor.”

2021 yılının başından itibaren sübvansiyonlu tarım kredisi kullanacak üreticilere yansıyan en yüksek faiz oranının yıllık yüzde 12,75 düzeyinde olduğunu aktaran Pişmaf, bu oranın piyasadaki faiz oranlarının oldukça altında bulunduğunu bildirdi. Pişmaf, söz konusu oranın üretim konularına ve belirlenen kriterlerin sağlanmasına bağlı olarak yüzde sıfıra kadar inebildiğini belirtti.