Yeni çalışma tertibine iş konumları ne kadar hazır?


COVID-19’un tesirini hafifletmesiyle birlikte iş tarafına dönüş süreci sürat kazanıyor. Bu periyotta, iş mahalleri için yeni çalışma sistemine koordinasyon sağlama gereksinimi öne çıkıyor. Yeni tertibin temelinde sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak bulunuyor. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), yeni çalışma sistemine yönelik geliştirdiği örnek pratikleriyle dönüşüme cihet veriyor. MESS Idare Konseyi Lideri Özgür Burak Akkol, MESS’in dönüşüme kendinden başladığını, kapsamlı ve teknolojiyi merkeze alan önlemlerle 1 Haziran itibariyle yeni çalışma sisteminde faaliyetine başladığını tabir etti. Akkol, devletimizin salgın sürecinden güç kazanarak çıkması için girişimler hayata geçirdiklerini, yeni tatbikler devreye almaya devam edeceklerini belirtti. 

Dönüşüm MESS’den başladı

“Salgının düşüş eğilimine geçmesi ve işyerlerinin yine açılması, tedbirlerin hafifletileceği mealine gelmiyor. Bilakis; tedbirleri hayatın merkezine alan yeni bir tertibin başlangıcı manasına geliyor” diye konuşan MESS Idare Konseyi Yöneticisi Özgür Burak Akkol, işyerine dönüş sürecinde MESS’in aldığı tedbirleri şöyle sıraladı:

  • Salgının başından itibaren uzaktan çalışmaya geçen öncü tertiplerden biri olduk. Ofiste de olsak içtimalar online olacak. Salgın büsbütün ortadan kalkıp her şey sıradana döndüğünde de idare heyeti içtimaları başta olmak üzere tüm kritik içtimaların en az yarısı online yapılacak.
  • Uzaktan çalışma, standart çalışma sistemimizin modülü oldu. Haftada 1 gün ofis dışından çalışıyoruz.
  • Karar alma süreçlerine bayan çalışma arkadaşlarımızın etkin iştiraki yeni periyotta muvaffakiyetin en kıymetli kriterlerinden biri. Bayanların olmayacağı bir içtimanın bizi akıllıca kararlara götüremeyeceği gerçeğinden yola çıkarak hatun çalışma arkadaşlarımızın olmadığı bir içtima yapmamaya karar verdik.
  • Hijyen kurallarını teknolojiyi merkeze alarak bir üst seviyeye taşıdık. UV ve UVL sistemleri ile servis araçlarını ve ofise gelen tüm paketleri kapsamlı biçimde dezenfekte etmeye başladık.
  • MESS çalışanları toplu taşıma kullanmayacak. Servislere alınacak çalışan sayısı toplumsal ara kuralına nazaran belirlenecek. Koltuklar, isme hususî ayrılacak.

Yeni çalışma tertibi için yol gösterici çalışma

Salgın önünde başarılı bir savaş verildiğine ve geleceğe daha umutlu bakılabilecek bir noktaya gelindiğine işaret eden Özgür Burak Akkol, “Salgının düşüş eğilimine geçmesiyle yine işe dönüşün en sağlıklı modelini oluşturduk. Hazırladığımız ‘COVID-19 Sonrası İşe Dönüş Yaklaşımı’ isimli çalışmayla yeni çalışma sistemi için, iş yerküresine yol göstermeye devam ediyoruz. Bu mevzuda yerküredeki en yeterli kurumlarla çalışıp bu yerde Türkiye’deki en kapsamlı çalışmayı hazırladık. Rehberde, işe dönüşe armoni sürecinde 12 temel adımda neler yapılması gerektiğiyle ilgili 211 unsur yan alıyor.  Teknoloji ve dijitalleşmeyi ön plana alan tavsiye, düzgün pratik ve düzenlemeleri bir araya getirdiğimiz çalışma, yeni sistem için referans bir doküman. Hayata geçirdiğimiz girişim ve pratiklerimizle hedefimiz, memleketimizin bu süreçten güç kazanarak çıkması. Memleketimizin geleceğin normalinde üretim merkezi olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi. 

 “COVID-19 Sonrası İşe Dönüş Yaklaşımı” rehberinde MESS üyeleri ve MESS ekosistemindeki partnerlerin görüş, yönlendirme ve pratiklerinden yararlanıldı. T.C. Aile, Çalışma ve Çevre Hizmetler Bakanlığı, Yerküre Sıhhat Örgütü üzere kuruluşların yanı sıra, MESS’in iş ortaklarından Yerküre Ekonomik Forumu, Fraunhofer Enstitüsü, McKinsey ve Kearney üzere kurumlar, çalışmanın referans noktasını oluşturdu. Türkiye ve yerküreden farklı ölçekteki pek çok şirketten ve MESS üyelerinden tatbikler ve haberler tek bir dokümanda toplandı.

Ayrıntılı rapora buradan ulaşabilirsiniz.
 

Geri
Instagram
Facebook
Superbox