VERBİS kayıt ve bildirim yükümlülüğü süreci ertelendi

Data sorumlularının gerçek kimseye ilişkin elde ettikleri datayı işlemesi, muhafazası ve saklaması, KVKK yükümlülüklerine uyulması açısından kıymet arz ediyor. KVKK nezdinde şahsî donelerin korunmasına ait en değerli noktalardan biri olan VERBİS kayıt ve bildirim yükümlülüğü için son tarih ise Covid-19 salgını nedeniyle ertelendi. Done sorumlularının fiziki olarak gizli kalması ve gereken hazırlıklarını tamamlayamamasının bu kararın oluşmasına neden olduğunu aktaran Siberasist Umumî Yöneticisi Serap Günal, hem şahsî done sürece envanteri hazırlama çalışmaları hem de kayıt ve bildirim yükümlülüğü için gerekli son çalışmaların belirtilen tarihe kadar gerçekleşmesi konusunda olgu sorumlularını uyarıyor. 

Salgın Kayıt Sürecini Erteledi 

30 Haziran’a kadar sınırlı kaideleri taşıyan gerçek ve hukuksal kişi data sorumlularının VERBİS kayıt ve bildirim sürecini tamamlamaları gerekiyordu. Lakin tüm dünyayı bir çıkmaza sokan koronavirüs salgını nedeniyle hazırlıklarını yapamayan ve kayıt tarihine yetişemeyen birçok done sorumlusu oldu. Kesim temsilcilerinin Heyet ile görüşmeleri neticesinde alınan kararla birlikte tarih bir defa daha ertelendi. Şuranın aldığı kararın yanında ve isabetli olduğunu belirten Serap Günal, mucize bir durum içerisinde geçirilen günlerde hazırlıklarını tamamlayamayan birçok olgu sorumlusuna bu fırsatın verilmesi gerektiğini aktarıyor. KVKK uyumluluğu için en kıymetli adımlardan birinin VERBİS kayıt ve bildirim süreci olduğunu hatırlatan Günal, belli başlı koşulları taşıyan done sorumlularının belirlenen son tarihlere kadar titizlikle hazırlıklarını tamamlamaları ve süreci bitirmeleri gerektiğinin altını çiziyor. 

Bildirim İçin Farklı Tarihler Bulunuyor 

KVKK yıllık çalışan sayısı ve mali bilanço yekununa nazaran data sorumlularına farklı tarihler belirledi. Heyetin aldığı son kararda yıllık çalışan sayısı 50’den fazla yahut yıllık mali bilanço yekunu 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve hukukî kişi data sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve hukuksal kişi done sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü mekanına getirmeleri için belirlenen mühlet 30 Eylül 2020 tarihine ertelenirken, yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu hususî nitelikli zatî done sürece olan gerçek ve hükmî kişi data sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü konumuna getirmeleri için belirlenen mühletin ise 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldığı duyuruldu. 

Kayıt Olmayanlara 1 Milyon TL’ye Kadar İdari Para Cezası 

Belirlenen yeni tarihlere kadar kayıt ve bildirim yaptırmayan data sorumlularını istenilmeyen sürprizlerin beklediğini söz eden Serap Günal, hiçbir süreç gerçekleştirmeyen done sorumlularına 1 milyon TL’ye kadar idari para cezası uygulanabileceğinin altını çiziyor. Başkaca ferdî olgularla ilgili olgu sorumlularının yalnızca VERBİS ile ilgili aksiyonları almasının da kâfi olmadığını belirten Günal, VERBİS kaydı dışında da data sorumlularının başka gerekli KVKK yükümlülüklerini yanına getirmesi gerektiğini aktarıyor. 

“VERBİS’e Kayıt Olmadan Evvel X-Ray’i Çekin”

Done sorumlularının tüm departman ve üniteleri ile görüşülüp adeta x-ray’inin çekilmesi gerektiğini aktaran Siberasist Umumî Yöneticisi Serap Günal, hangi zatî dataların işlendiğini, hangi şahsi nitelikli zatî donelere temas edildiğini, bu olguların kimlerle paylaşıldığının öğrenilmesi gerektiğini aktarıyor.Kişisel olgular için saklama süreci yapılıyorsa bunun vadesi üzere haberlerin tüm departmanlarda haber girişi yapan çalışanlarla tespit edilmesi gerektiğini de belirten Günal, zatî data sürece envanterinin çıkarılması bu nedenle kıymetli olduğunu ve sonrasında bu done envanteriyle birlikte VERBİS Olgu Siciline tescil sürecinin kolaylıkla yapılabileceğini söz ediyor.