VERBİS kayıt ve bildirim müddeti 30 Haziran’da sona eriyor

Yıllık çalışan sayısının 50’den ziyade ya da yıllık mali bilanço yekunu 25 milyon TL’nin üzerinde olan gerçek ve hükmî kişi done sorumlularının 30 Haziran’a kadar VERBİS kayıt ve bildirim yükümlülüklerini bölgesine getirmek zorunda olduğunu hatırlatan Siberasist Umumî Yöneticisi Serap Günal’a nazaran, kesilecek idari para cezalarından ötürü zarar görmek istemeyen şirketlerin profesyonel destek alarak süreci son güne bırakmadan neticelendirmesi gerekiyor. 

Dijital çağın en değerli ögesi olan şahsî donelerin korunması için şirketlere büyük sorumluluklar düşüyor. Bilhassa şirketlerin gerçek şahsa ilişkin elde ettikleri datayı işlemesi, müdafaası ve saklaması, KVKK yükümlülüklerine uyulması açısından değer arz ediyor. KVKK nezdinde hukuksal kişi olgu sorumlusu niteliği taşıyan şirketler için ferdî olguların korunmasına ait en değerli noktalardan birinin VERBİS kayıt ve bildirim yükümlülüğünü tarafına getirmek olduğunu aktaran Serap Günal, kayıt ve bildirim yükümlülüğünü noktasına getirmeyenlerin önemli yaptırımlarla karşılaşacağını söz ediyor. Ayrıyeten VERBİS’in şahsî dataları işlemede done sorumlularına önemli sorumluluk getirdiğini belirten Günal, VERBİS aracılığıyla olgu sorumlularının olgu sürece faaliyetleri ile ilgili beyanların kayıt altına aldığını aktarıyor.

Kayıt Olmayanlara 1 Milyon TL’ye Kadar İdari Para Cezası

30 Haziran’a kadar yıllık çalışan sayısı 50’den çokça ya da yıllık mali bilanço yekunu 25 milyon TL’nin üzerinde olan gerçek ve hukukî kişi olgu sorumlularının VERBİS kayıt ve bildirim yükümlülüğünü mahalline getirmesi gerekiyor. Son tarihe kadar kayıt ve bildirim yaptırmayan done sorumlularını bed sürprizlerin beklediğini söz eden Serap Günal, 30 Haziran’a kadar hiçbir süreç gerçekleştirmeyen olgu sorumlularına 1 milyon TL’ye kadar idari para cezası uygulanabileceğinin altını çiziyor. Başkaca ferdî olgularla ilgili data sorumlularının yalnızca VERBİS ile ilgili aksiyonları almasının da yerinde olmadığını belirten Günal, VERBİS kaydı dışında da data sorumlularının başka gerekli KVKK yükümlülüklerini konumuna getirmesi gerektiğini aktarıyor.

KVKK Ahenk Sürecinde Bu 5 Hususa Dikkat

Münhasıran KVKK tarafından belirlenen idari ve teknik yükümlülüklerin mahalline getirilerek uyumluluk elde edilmesinin profesyonel desteklerle gerçekleşebileceğini belirten Siberasist Umumî Yöneticisi Serap Günal, VERBİS’e kayıt süreci ile işlerin bitmediğini, data sorumlularının sonraki süreçte dikkat etmesi gereken noktaların olduğunu paylaşıyor ve laf konusu noktaları aşağıdaki üzere sıralıyor:

1. Aydınlatma yükümlülüğünü yanına getirmek ve Açık istek almak.

2. KVKK’nın umumi prensiplerine dikkat etmek.

3. Done sürece hedefi kalktığında yükümlülükleri noktasına getirmek.

4. Gerekli idari ve teknik önlemleri almak.

5. Olgu sahibinin talepleri önünde bilgilendirmek.