Uzaktan eğitim sistemi için teknoloji teklifleri

Teklifler şöyle:

“Teknoloji konusunun en değerli paydaşları, ülkemizin geleceği olan çocuklarımızdır. Çocuklarımızın eğitimi ve yeni teknolojik gelişmelere nazaran eğitim sisteminin düzenlenmesi uzun vadeli ve stratejik önceliklidir. Buna nazaran eğitim sistemi için aşağıdaki adımların atılmasını ilgili mercilerden talep ediyoruz.

Çabucak her yerde aranan analitik düşünme konusunda eğitim programlarına ilkokuldan itibaren açık ve anlaşılabilir içeriğin yerleştirilmesi, hayatın her etabında öğrenmenin ve bilişsel faaliyetlerin en değerli etmenlerinden olan kritik fikrin, eleştirel muhakeme maharetlerinin ve nihayetinde tenkit yapma kültürünün, eğitim sisteminde ve her türlü kademe imtihanında direkt bu isimler altında ve anlaşılır formda ölçülmesi için gerekli dönüşümün yapılması, eğitim sisteminin buna nazaran düzenlenmesi. Eğitim sistemine kritik yazı yazma, analitik yazı yazma üzere eğitimlerin mecburî olarak eklenmesi. Çocuklarımıza eleştirel düşünme ve yapan tenkit kültürlerinin küçük yaşlarda kazandırılması için gerekli adımların atılmasını talep etmekteyiz.

Gelişmekte olan teknolojiye paralel olarak kültürümüzde ve günlük yaşantımızda da değişimler meydana gelmekte, daha çok tablet, telefon, bilgisayar kullanımı artmakta ve buna paralel olarak da içeriğin takibi güç bir hale gelmektedir. Toplumsal medya, Youtube, televizyon yayınlarında bulunan ziyanlı içerik, kültürümüze zıt içerikler, subliminal bildiriler bir tehdit oluşturmaktadır. Kültürel ve bilişsel yozlaşma ve kasıtlı yönlendirme riskleri bulunan dijital mecralar tehdit barındırmaktır. Gelişmiş bütün ülkelerde bulunan ve çocukların korunmasını amaçlayan çalışmalara ek olarak ülkemizde de kültürümüzü müdafaaya yönelik ek tedbirlerin alınmasını ve çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilecek içeriklere karşı araştırma, bilinçlendirme ve tedbire faaliyetlerinin yürütülmesini talep etmekteyiz.

Antalya özelinde, turizm ve tarıma yönelik olarak üretilen haberleşme ve yazılım eserlerinde güvenlik konusunda çalışmalar yapılması, şahsî bilgilerin korunması, haberleşme zaafiyetlerinin ve data güvenliğinin incelenmesi, bahis hakkında bilinçlendirme ve araştırma çalışmalarının yapılması. Yeni bir trend olarak ortaya çıkan yapay zeka çalışmaları çokça bahsedilen lakin kâfi uygulama imkanlarının alanda bulunamadığı bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapay zeka konusunda bilgilendirme ve yol göstermeye yönelik eğitimler verilmesi ve yönlendirme faaliyetlerinin başlatılması, Antalya genelinde teknoloji konusunda bir envanter çalışması muhtaçlığı anlaşılmaktadır.”