Türkiye’de kentler ‘akıllanacak’

AA muhabirinin aldığı bilgiye nazaran, Etraf ve Şehircilik Bakanlığının başlattığı projeyle kentlere “akıllı şehir” olmaları tarafında rehberlik yapılacak. Bu kapsamda Coğrafik Bilgi Sistemler Genel Müdürlüğü kelam konusu projenin ihalesini gerçekleştirdi ve çalışmalara başladı.

2020-2023 Ulusal Akıllı Kentler Stratejisi ve Hareket Planı’nda yer alan hareketlerin gerçekleştirilmesi, akıllı kent tahlillerine, lokal akıllı kent stratejisi ve yol haritası hazırlanmasına rehberlik edilmesi, Türkiye’de akıllı kentler konusunda kapasitenin geliştirilmesine yönelik ihaleyi AsisCT kazandı.

Akıllı kent teknolojileri için yurt içinde ve dışında tahliller üreten AsisCT, bir yıl yerli ve yabancı danışmanlarıyla birlikte 50’den fazla teknik rapor ve eğitim dokümanı hazırlayacak ve lokal idarelere akıllı kent olmaları istikametinde birebir rehberlik edecek.

Proje sonunda mahallî idarelerin akıllı kent planları ve eğitimleri, uygulayacakları teknolojiler ve teknik şartnameler tamamlanacak. Etraf ve Şehircilik Bakanlığının daha evvel hazırladığı Ulusal Akıllı Kentler Stratejisi ve Hareket Planı bu projeyle hayata geçirecek.

Tüm Türkiye için ortak standartlar belirlenecek

Projenin en değerli çıktılarından biri 81 ilin tamamında mahallî idarelerin önünde akıllı kentler konusunda ortak bir yol haritası konulması olacak ve mahallî idareler bu mevzuda artık tıpkı lisanı konuşacak.

Akıllı kentlere geçiş sürecinde kullanılacak teknolojilerin birbiriyle uyumlu ve birlikte çalışabilir olmasına yönelik de çalışmalar yapılacak ve böylelikle yapılan yatırımlar daha sürdürülebilir olacak. Belediye bir firmadan eser aldığında daima o firmadan almak zorunda kalmayacak. Sistemlerin standartları belirlenecek ve her üretici buna nazaran üretim yapacak. Bu durum belediyelere muhtaçlıklarını farklı kaynaklardan karşılama imkanı sunacak.

Yerli ve ulusal tahliller tercih edilecek

Proje, “Ulusal Akıllı Kent Mimarisi” ile dünyada birinci olacak. Ulusal Akıllı Kent Mimarisi ile bilgi toplamadan, işlemeye ve data paylaşmaya kadar tüm standartlar ülke ölçeğinde belirlenecek. Kentlerin teknolojik altyapılarının yerli ve ulusal olması tarafında standartlar hazırlanacak.

Teknik şartnamelerde yerli üreticilerin önü açılacak, dışa bağımlılık azaltılacak. Akıllı kavşaklar, otopark sistemleri, yenilenebilir güç, sulama, su kayıp-kaçak izleme sistemleri, aydınlatma, atık toplama ve bina sistemleri üzere değerli akıllı kent uygulamaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanacak teknik şartnamelere uygun gerçekleştirecek.

Akıllı kentlerin finansmanı

Proje kapsamında ayrıyeten akıllı kentler yaklaşımıyla yenilikçi finans usulleri ve iş modelleri geliştirilmesi ve gelir artırıcı yahut maliyet azaltıcı inisiyatiflerin tanımlanması, gelir paylaşımına yönelik mutabakatların oluşturulması, kamu özel iştiraklerine aracılık yapılması üzere mevzularda lokal idarelere kılavuzlar hazırlanacak.

Geri
Instagram
Facebook
Superbox