KDV ve ÖİV Bilgilendirmesi

1 Ocak 2018’den itibaren ÖİV uygulanan hizmetler için vergi oranı %7.5 olarak uygulanmaktadır. Sunulan hizmet türlerine göre vergi oranlarını aşağıda bulabilirsiniz. 

  • Konuşma ve Mesajlaşma Hizmetleri için 1 Ocak 2018’den sonra KDV %18, ÖİV %7.5 olarak uygulanmaktadır. Öncesinde KDV %18, ÖİV %25 olarak uygulanmaktaydı.
  • Mobil İnternet Hizmetleri için 1 Ocak 2018’den sonra KDV %18, ÖİV %7.5 olarak uygulanmaktadır. Öncesinde KDV %18, ÖİV %5 olarak uygulanmaktaydı.
  • İçerik ayrıştırması olmayan Katma Değerli Servislerde 1 Ocak 2018’den sonra KDV %18, ÖİV %7.5 olarak uygulanmaktadır. Öncesinde KDV %18, ÖİV %25 olarak uygulanmaktaydı.
  • İçerik ayrıştırması yapılan Katma Değerli Servislerin içerik kısmı ve Dijital Yayıncılık Hizmetleri için KDV sırasıyla %18 ve %1 olarak uygulanmaktadır, bu hizmetler ÖİV’ye tabi değillerdir.
  • Yurt dışında yapılan kullanımlar da yukarıdaki KDV ve ÖİV oranlarına tabidir.