‘Türk teknoloji şirketleri muvaffakiyet kıssaları çıkarmayı başardı’

TÜSİAD İdare Şurası Lideri Simone Kaslowski, aktiflikte yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınının tüm ülkelerde olduğu üzere Türkiye’de de değerli dönüşüm gerekliliklerini ortaya çıkardığını söyledi.

Yeni iş yapma modellerini; tüketici ve çalışan açısından yeni tercihleri deneyim ettiklerini belirten Kaslowski, “Halihazırda yapısal güzelleştirme muhtaçlığı olan verimlilik, katma kıymet, teknoloji üzere alanlarda alınması gereken önlemler daha fazla aciliyet göstermeye başladı. Bu hususları stratejik bölümlerden başlayarak ele almalı ve ülkemizin rekabet gücünü tesirli bir halde tesis etmeliyiz. Bu süreçte en belirleyici faktörü ise dijital dönüşüm alanında kaydedilen gelişme oluşturuyor.” dedi.

Yazılım kesiminin tüm dallarda direkt yahut dolaylı olarak yarattığı katma bedel ile kritik bir değere sahip olduğunu vurgulayan Kaslowski, “Turizmden sıhhate, tarımdan savunma sanayine, otomotivden dokumacılığa kadar birçok alanda geliştirilen yüksek teknolojili eserlerle yazılım; toplumsal ve ekonomik dönüşüm sağlıyor, kaldıraç tesiri yaratıyor. Bu fırsatın yeterli tahlil edilerek iktisadın gelişmesi, bilgi ihtilaline yetişilmesi ve işsizliğin azaltılması açılarından dala yatırım yapılması değerli.” diye konuştu.

“Türk teknoloji şirketleri kıymetli muvaffakiyet öyküleri çıkarmayı başardı”

Yazılım kesimindeki gelişmenin istihdama olan yansımasının en çarpıcı örneklerinden birinin Hindistan olduğuna dikkati çeken Kaslowski, kelamlarını şöyle sürdürdü:

“1980’li yılların ikinci yarısında yazılım kesimindeki iş gücü 6 bin 800 kişi iken, bu sayı 2000’li yılların başında yaklaşık 48 kat artarak 284 bin şahsa ulaştı. Günümüzde bu sayının 1 milyon kişiyi aştığı görülüyor. Nitelikli ve inovatif kapasitesi yüksek insan kaynağı yazılım bölümünü ayrıştırıyor. Bu farklılık, yeni teşebbüslerin doğuşunu ve bölümün yenilikçi ve rekabetçi olmasını sağlıyor. Yazılım tahlilleri sunan yahut yazılımı iş modelinin merkezine koyan Türk teknoloji şirketleri, yakın vakitte değerli muvaffakiyet kıssaları çıkarmayı başardı. Hepimiz bu örneklerle gurur duyuyor, umutlanıyoruz.

Türkiye’de yazılım dalının hacim ve istihdam açısından var olan potansiyeline nazaran şimdi istenilen düzeyde olmadığını görüyoruz. Bilhassa ölçeklenebilir eser geliştirme ve markalaşma konusunda eksiklikler var. Gelişimi sağlayabilmek için kesimin mevcut durumunun önemli envanter çalışmalarıyla ortaya konması ve odak alanlarının belirlenmesi kıymetli bir adım olacaktır. Firmaların milletlerarası piyasalarda pazarlama maharetlerinin ve yeni ürün/hizmet kapasitelerinin geliştirilmesi de bölümün büyüme ve ihracat potansiyeline değerli katkı yapacaktır.”

Kaslowski, yazılım kesiminin en kıymetli girdisinin yaratıcı insan kaynağı olduğuna işaret ederek, “Günümüzde gereksinim duyulan marifetleri karşılamanın yanı sıra gelecekte gereksinim duyulacak marifetler için de bugünden hazırlık yapmamız gerekiyor. Yaptığımız işler yıkıcı teknolojilerle baştan aşağı değişirken, insanımızın bu değişime ahengi ve istihdamı için eğitim-iş dünyası diyaloğu ve birlikte hareket etmek kritik değerde. Bilhassa uzaktan çalışmanın yaygınlaşması ile bilgi bağlantı teknolojileri alanında beyin göçünün son periyotta artışına üzülerek şahit oluyoruz. Yetişmiş insanlarımızın ülkemizde kalarak katma bedel yaratmasının önünü açacak tahlilleri daima birlikte irdelemeli, iş ve ülke şartlarında ve ömür standartlarında iyileştirmeleri nasıl sağlayabileceğimizi önemli bir halde ele almalıyız.” biçiminde konuştu.

“Dünyanın en kıymetli birinci 10 şirketinin 7 tanesi teknoloji şirketi”

TÜSİAD İdare Şurası Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Lideri Serkan Sevim de global ölçekte dijital teknoloji eserleri ve ticaretinde esaslı dönüşümler yaşandığını söz ederek, “Sanayi ve hizmet kesimlerinde şirketlerin dijital stratejiler uygulayarak iş modelleri ve üretim süreçlerini dijitalleştirdiğini görüyoruz. Yeni jenerasyon teknoloji firmalarının yükselişine şahit oluyoruz. Dünyanın en bedelli birinci 10 şirketinin 7 tanesi teknoloji şirketi ve bu şirketlerin çabucak hepsinin iş modelinin temelinde yazılım var.” dedi.

Amerika, Avrupa ve Asya’da en süratli büyüyen birinci 100 şirketin yarısından fazlasını yazılım şirketlerinin oluşturduğunu hatırlatan Sevim, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin dört bir köşesinde yaşayan gençlerimizin yazılım dalının en büyük gücü olacağını biliyoruz. Bu sebeple Ar-Ge merkezleri ve teknopark şirketlerinde uzaktan çalışma uygulamasını destekliyor, tüm Türkiye teknopark olsun diyoruz. Yazılım bölümü; fizikî sonların ortadan kalktığı, süratle gelişen teknolojiler ve giderek zorlaşan global rekabet şartlarında, ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümünün belkemiğini oluşturuyor. Yazılım ekosisteminin gelişmesine yönelik atacağımız her adım, ülkemizin yazılım eserlerinin global pazar hissesinin, ihracatının ve bilinirliğinin tesis edilmesine katkı sağlayacaktır.”

Sevim, yazılım dalının oluşturduğu katma bedel sıralamasında yüzde 81’lik oran ile 4. sırada yer aldığını ve incelenen 64 gerçek bölümden 61’ine direkt katkı sağladığını vurgulayarak, “Bu çerçevede potansiyeli ile dikkati çeken yazılım kesimine başka bir kıymet vermemizin gerekli olduğuna inandık. Dalın sunduğu fırsatlardan en âlâ biçimde yararlanmak ve faal aksiyon tekliflerini hayata geçirebilmek maksadıyla geçtiğimiz sene Yazılım Çalışma Kümemizi kurduk. Çalışma kümemiz ile tüm paydaşlar nezdinde yazılım ekosisteminin gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.” sözlerini kullandı.

Yazılım dalının global büyüklüğü 565 milyar dolar

Aktiflikte ayrıyeten, TÜSİAD-Deloitte iş birliği ile yürütülen “Türkiye’de Yazılım Kesiminin Geleceği Raporu”nun temel bulguları Şirket Ortağı ve Deloitte Danışmanlık Hizmetleri Başkanı Hakan Göl tarafından paylaşıldı.

Hakan Göl, yazılım dalının global büyüklüğünün şu anda 565 milyar dolar olduğunu aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu, önümüzdeki 5 yılda yaklaşık yüzde 5 olarak büyümesi öngörülen bir dal. Bunun yanında yazılım bölümünün dijital hizmetler ve eserlere olan tesiri çok daha büyük bir ölçekte. Bu bölüm, yaklaşık olarak 2 trilyon dolarlık bir pazarın dönüşümünü gerçekleştiriyor. Kesimin görünmeyen yüzü olan bu alanın da yaklaşık 3 katı oranda büyümesi bekleniyor. 2025 yılında yazılım kesiminin istihdama katkısının binde 5 seviyelerinden yüzde 1 ila yüzde 2 seviyelerine çıkma potansiyeli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye’nin yazılım ihracatı hissesinin da tekrar binde 5’ten yüzde 1,5 ila 2 seviyelerine çıkması bekleniyor. Bilişim hizmetlerinin de devreye girmesi ile 2025 prestijiyle Türkiye’nin 100 bin yeni istihdama, 10 milyar dolar ihracata, 10 tane unicorn’a ulaşma potansiyeli olduğunu görüyoruz.”

Geri
Instagram
Facebook
Superbox