Toplumsal ağ sağlayıcılarının yükümlülüklerine ait BTK kararı yayımlandı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye’de yetkili en az bir gerçek veya tüzel temsilci belirlemekle yükümlü olacaklar.

Yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye’deki kullanıcılarının verilerini Türkiye’de barındırma yönünde gerekli tedbirleri alacak.

Sosyal ağlar, bu temsilcinin bilgilerine sitelerinde yer verecekler. Temsilcinin unvan, iletişim bilgilerini BTK’ya bildirecekler. BTK tarafından yapılan bildirim sonrası 30 gün içinde temsilci belirleme yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya 10 milyon TL para cezası verilecek. Sosyal ağ sağlayıcı, cezanın tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde 30 milyon TL daha idari para cezası uygulanacak.

İkinci kez verilen cezanın tebliğinden itibaren 30 gün içinde temsilci belirleme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde ise Türkiye’de vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağa yeni reklam vermesi yasaklanacak.

Reklam yasağı sonrası temsilci yükümlüğünün üç ay içinde yerine getirilmemesi halinde BTK, sosyal ağ sağlayıcının internet bant trafiği %50 oranında daraltılması, mahkemece başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde yükümlülüğün hala yerine getirilmemesi halinde %90 oranına kadar daraltılması için mahkemeye başvurabilecek.

Sosyal ağ sağlayıcıya, kişiler tarafından yapılan başvuruların cevaplandırılması yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde 5 milyon TL, raporlama yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde 10 milyon TL idari para cezası verilecek.

Yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıya 5651 sayılı kanunun 8. ve 8/A maddeleri kapsamında verilecek idari para cezası 1 milyon TL, 8. ve 9. maddeleri kapsamında verilecek para cezaları ise 50,000 gün olarak hesaplanacak. İdari para cezasını gerektiren ihlallerin bir yıl içinde her bir tekrarında cezalar bir kat artırılarak uygulanacak.

Hukuka aykırılığı mahkeme kararıyla tespit edilen içeriklerin, yapılan bildirime rağmen 24 saat içinde ilgili siteden çıkarılmaması veya engellenmemesi halinde sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararın tazmin edilmesinden sorumlu olacak.

Bu sorumluluğun işletilmesi veya sosyal ağ sağlayıcıya dava açılması için ilgili sosyal ağa Türkiye’den günlük erişimin 1 milyondan fazla olması şartı aranmayacak.