Toplumsal ağ sağlayıcılarının yükümlülükleri belirlendi

Bilgi Teknolojileri ve Bağlantı Kurumunun bahse ait Konsey kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Toplumsal ağ sağlayıcının yükümlülükleri ile bunların uygulanmasına ait metot ve temellerin tespit edildiği karar, Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi yahut dışı kaynaklı toplumsal ağ sağlayıcıları kapsıyor. Kelam konusu tarz ve temellerin uygulanmasında toplumsal ağ sağlayıcının yükümlülükleri, içerik yahut yer sağlayıcısı olmasından doğan sorumluluk ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacak.

İnternet ortamında yapılan yayının yalnızca makul bir kısmında toplumsal etkileşim emelli içeriğe yer veren gerçek yahut hukukî bireyler toplumsal ağ sağlayıcı olarak değerlendirilmeyecek.

Ferdî, elektronik ticaret ve haber siteleri üzere toplumsal etkileşim maksatlı içeriğin ikincil ve yan bir hizmet olarak sunulduğu platformlar da kapsam dışında olacak.

Yurt dışı kaynaklı toplumsal ağ sağlayıcı, yetkili en az bir kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirleyecek.

Bu şahısların Türkiye’de kurulmuş ve Türk mevzuatına nazaran hukuksal kişiliğini kazanmış olması, gerçek kişi olarak belirlenen temsilci yahut temsilcilerin Türk vatandaşı olması zarurî kılındı.

Temsilciler, ilgili makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim yahut taleplerin gereğinin yerine getirilmesini, şahıslar tarafından ilgili Kanun kapsamında yapılacak müracaatların yanıtlandırılmasını, raporlama, toplumsal ağ sağlayıcının içerik yahut yer sağlayıcı olmasından doğan sorumluluk ve yükümlülükler ile kanun kapsamındaki başka yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlayacak.

Yurt içi yahut dışı kaynaklı toplumsal ağ sağlayıcı, Kanunun ilgili unsurları kapsamındaki içeriklere yönelik olarak şahıslar tarafından yapılacak müracaatlara yanıt verecek. Toplumsal ağ sağlayıcı, müracaatlara en geç 48 saat içinde olumlu ya da münasebeti belirtilmek kaydıyla olumsuz karşılık verecek. Türkçe yapılan müracaatlar Türkçe cevaplandırılacak.

Kullanıcı bilgileri Türkiye’de barındırılacak

Toplumsal ağ sağlayıcı, kendisine bildirilen içeriğin çıkarılması yahut erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ve bireyler tarafından yapılacak müracaatlara ait istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren Türkçe hazırlanmış raporları 6 aylık periyotlarla Kuruma bildirecek.

Yurt içi yahut dışı kaynaklı toplumsal ağ sağlayıcı, Türkiye’deki kullanıcıların datalarını Türkiye’de barındırma istikametinde gerekli önlemleri alacak.

Temsilci belirlenmezse verilecek cezalar

Temsilci belirlenmesine ait yükümlülüklerini yerine getirmeyen toplumsal ağ sağlayıcıya, 10 milyon lira idari para cezası verilecek.

Verilen idari para cezasının bildiriminden itibaren 30 gün içinde temsilci belirlenmesine ait yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, 30 milyon lira daha idari para cezası uygulanacak. İkinci sefer verilen idari para cezasının bildirisinden itibaren 30 gün içinde temsilci belirlenmesine ait yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, Türkiye’de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve hukuksal şahısların ilgili toplumsal ağ sağlayıcısına yeni reklam vermesi yasaklanacak.

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten sonraki 3 ay içinde temsilci belirlenmesine ait yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde Bilgi Teknolojileri ve Bağlantı Kurumu Lideri, toplumsal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 oranında daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

Müracaatın kabulüne ait hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde temsilci belirlenmesine ait yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde Lider, toplumsal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90 oranına kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Hakim, internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90 oranına kadar daraltılması hakkında vereceği kararında, yüzde 50’den düşük olmamak kaydıyla, sunulan hizmetin niteliğini de dikkate alarak bir oran belirleyebilecek.

Temsilci belirlenmesine ait yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde, verilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve hakim kararları tabiatıyla kararsız kalacak. İnternet trafiği bant genişliğine yapılan müdahalenin sona erdirilmesi için erişim sağlayıcılara Kurum tarafından bildirim yapılacak.

Müracaatlara karşılık vermeyen toplumsal ağa 5 milyon lira ceza

Şahıslar tarafından yapılan müracaatların yanıtlandırılması yükümlülüğünü yerine getirmeyen toplumsal ağ sağlayıcıya 5 milyon lira idari para cezası uygulanacak.

Raporlama yükümlülüğünü yerine getirmeyen toplumsal ağ sağlayıcıya 10 milyon lira idari para cezası verilecek. İdari para cezasını gerektiren ihlallerin bir yıl içinde her bir tekrarında cezalar bir kat artırılarak uygulanacak.

Geri
Instagram
Facebook
Superbox